– Er blitt mer bevisst hvordan lederutfordringer i akademia løses


Et år med blant annet nettverksbygging og påfyll av lederteori er snart tilbakelagt for de første deltakerne på UiT-programmet. Nå gis muligheten videre til 30 nye ledere ved UiT.

Det første kullet på universitetets lederprogram, UiT-programmet, er snart ferdige med sitt studieår. Her fra samlinga på Sommarøy i juni i år. Til neste år kan 30 nye ledere ved UiT få samme mulighet. Søknadsfristen er 15. desember. Foto: Randi Solhaug

UiT-programmet er en del av UiTs strategi for å utvikle en god kultur for fremragende ledelse og medarbeiderskap. I programmet får de som deltar utfordre sin egen lederrolle, de får danne et grunnlag for god ledelsesutøvelse og de får utvikle sine ledelsesferdigheter.

Siden februar 2018 har 30 ledere ved UiT Norges arktiske universitet deltatt i UiT-programmet. Alle fakulteter og nivåer er representert, og de fleste studiesteder.

Gjennom fem obligatoriske samlinger har de fått anledning til å diskutere utfordringer og utviklingsområder som UiT står overfor, koblet opp mot egen lederrolle og utvikling. Tema har blant annet vært ”framtidas UiT”, ”kultur og miljø” og ”identitet og tilhørighet”.

– Refleksjon over eget lederskap

Terje Martinussen er instituttleder på NFH. Foto: David Jensen

Slik oppsummerer tre av deltakerne hvilket utbytte de har hatt av programmet:

Terje Martinussen, instituttleder ved Norges fiskerihøgskole:

Å få et innblikk i ulike lederroller ved UiT har vært utrolig verdifullt. I tillegg har jeg lært veldig mye om UiT som organisasjon. Det er sjelden man ellers får tid til å tenke aktivt på sin rolle. Her har jeg fått teoretiske innspill og mulighet til å diskutere problemstillinger som dukker opp i hverdagen som leder. Det er veldig nyttig. I tillegg må jeg nevne det faglige nettverket, som er viktig både under kursprogrammet og i tiden etterpå.

Kjersti Dahle er seksjonsleder ved Det juridiske fakultet. Foto: David Jensen

Kjersti Dahle, seksjonsleder ved Det juridiske fakultet:

Programmet et er vel verdt investeringen og har vært utrolig nyttig. Jeg har selvfølgelig lært mye om teorier bak lederskap, men jeg har også lært mye om meg selv. Det har skapt mye refleksjon over eget lederskap, samt over mine medarbeidere. Vi som går i mitt kull har hatt som mål å dele erfaringer og kunnskap med hverandre, så jeg har også lært mye av dem.

Ragnhild J. Rensaa er prodekan for utdanning ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Foto: UiT

Ragnhild Johanne Rensaa, prodekan for utdanning ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:

UiTs lederprogram har gitt meg nye perspektiver og gjort meg mer bevisst på hvordan lederutfordringer i akademia løses. Det har også gjort at jeg har blitt kjent med – og har kunnet dele erfaringer med – kolleger i UiT som har liknende arbeidsoppgaver. Og ikke minst har jeg blitt bedre kjent med UiT som organisasjon og fått input i form av flere interessante foredrag. Disse er ofte holdt av kollegaer ved universitetet, og har ført til mange gruppediskusjoner.

Ny oppstart i februar 2019

UiT-pogrammet starter opp med det andre kullet i februar 2019, og søknadsfristen er 15. desember 2018. Ved påmelding forplikter den enkelte leder seg til å delta på fem samlinger, og hver samling varer i to dager på Sommarøy i Troms.

Dersom du har en formell lederfunksjon ved UiT, så er du i målgruppa for UiT-programmet.

Deltakerne får tildelt en fast basisgruppe som de følger gjennom hele utviklingsløpet. Programmet har 30 plasser tilgjengelig, og opptaket skjer etter søknad og anbefaling fra din nærmeste overordnede leder. Lederprogrammet skal gjennomføres med et nytt kull hvert år.

Du kan lese mer om UiT-programmet her.

Tidligere skrevet om UiT-programmet:

– Vi må skape trygghet og framsnakke hverandre

Første ledersamling i UiT-programmet

Tilbyr nytt lederutviklingsprogram

På Twitter   #norgesarktiske