UiT-frokost om valget i USA


I USA er det rekordstort oppmøte blant folk som vil forhåndsstemme i «mellomvalget». Valgkampen holder høy temperatur, men hva ligger bak det store engasjementet og hva vil dette valget bety?

Tove Bjørgaas
USA-korrespondent Tove Bjørgaas Foto: Cappellen Damm Forlag

NRKs nylig hjemvendte USA-korrespondent Tove Bjørgaas, tar turen til fredagens UiT-frokost. Hun skal snakke om det så kalte «mellomvalget» i USA, hvor det velges en tredel av de 100 senatorene og alle de 435 representantene i Representantenes Hus.

Dette er kongressen: 

Den lovgivende makten i USA 

Kongressen består av Senatet og Representantenes Hus, i teorien er disse likestilt, i praksis er Representantenes Hus underordnet senatet.

Senatet består av 100 senatorer som velges for seks år av gangen, men valget er lagt opp slik at en tredjedel byttes ut annet hvert år.

Det er to senatorer fra hver av de 50 statene.

Senatet godkjenner regjeringen og høyere tjenestemenn som for eksempel medlemmer av høyesterett.

Senatet fungerer også som riksrett.

Representantenes Hus har 435 plasser som er fordelt mellom USAs delstater etter folketallet.

Ved riksrett er det Representantenes Hus som reiser tiltale ved vanlig flertall.

Demokratene kan gjøre det surt for Trump

Her får man mulighet til å få svar på hva man måtte lure på i forbindelse med valget. For eksempel hva vil valget bety for president Donald Trump?

- I dag har hans republikanske parti flertallet både i Representantenes Hus og senatet. Dersom demokratene vinner flertall et eller begge steder kan de gjøre livet surt for presidenten. De kan starte granskning av ting han har gjort, og de kan kanskje starte en riksrettssak mot han, forteller Bjørgaas og understreker at de ikke kan avsette Trump.

- Det kreves to tredels flertall i senatet for å avsette en president ved riksrett. Det vil demokratene aldri få. Det sannsynlige utfallet er at de kan vinne flertall i Representantenes hus, men republikanerne vil trolig beholde sitt senatsflertall. Men det er vanskelig å spå utfall, og valget kan få andre utfall avhengig av hvem som møter opp for å stemme, sier hun.

Vil påvirke klimapolitikken

Et spørsmål mange kanskje stiller seg er hvorfor vi i Norge bryr oss så mye om valgene i USA. Har det noe å si for oss?

- For oss i Norge betyr dette valget kanskje ikke all verden. Men dersom demokratene vinner vil de forsøke å stikke kjepper i hjulene for Trump. De vil nekte å bevilge penger til et grensegjerde mellom Mexico for eksempel. Viktigere for oss i Norge er hva som skjer i klima- og handelspolitikken. Her kan presidenten gjøre ganske mye uten kongressen, som for eksempel trekke USA ut av internasjonale avtaler, sier Bjørgaas.

Fredag 2. november kan du høre mer fra Tove Bjørgaas angående det spennende valget. UiT-frokosten arrangeres på B-1005 HSL-fakultetet i Tromsø fra 09.00-10.30. Det serveres gratis frokost og kaffe fra klokka 08.45. 

Stipendiat Tor-Arne Morskogen er moderator. 

På Twitter   #norgesarktiske