Er det greit å prioritere mellom flyktninger?

Er det greit å si ja til noen flyktninger og nei til andre grunnet seksuell legning, religion eller andre kriterier? Torsdag kommer noen verdens fremste migrasjonsforskere til en åpen konferanse i Tromsø for å finne svaret.
Brøndbo, Stig
Publisert: 12.06.18 14:00 Oppdatert: 18.06.18 22:41

Finnes det grunner til å prioritere mellom flyktninger? Torsdag og fredag skal Annamari Vitikainen fra UiT diskutere spørsmålet sammen med noen av verdens fremst migrasjonsforskere i Tromsø. Hun håper at folk i Tromsø vil komme for å høre på. Plakaten som henger på døren i forgrunnen av bildet er laget av Bjørn Hatteng.

– I flere land raser debatten om hvem som har behov for beskyttelse, og hvor mange man bør ta imot. Mange flyktninger med behov for beskyttelse får ikke opphold. Et betimelig spørsmål er om det er greit å prioritere flyktninger fra minoriteter som er mer utsatt for forfølgelse enn andre, sier Annamari Vitikainen, førstemananuensis i filosofi ved UiT Norges arktiske universitet.

Ikke nok
Torsdag starter konferansen Refugees and Minority Rights: Acceptable and unacceptable criteria for accepting/rejecting refugees in a non-ideal world ved UiT Norges arktiske universitet, og på listen over foredragsholdere er noen av verdens fremste migrasjonsforskere.
– Verden står nå ovenfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig, og det er behov for å ta imot flere flyktninger enn mange land er villige til å akseptere. Det kan bety at vi har god grunn til å prioritere de som trenger beskyttelse aller mest, sier Vitikainen. Hun er nestleder i forskningsprosjektet Globalizing Minority Rights, og skal selv holde et foredrag om flyktninger utsatt for forfølgelse på grunn av seksuell legning.

Barn og klima
– I mitt eget arbeid har jeg sett på moralske grunner for å prioritere seksuelle minoriteter i asylbehandling. Andre forskere skal ta for seg andre problemstillinger, for eksempel om det finnes grunner for å prioritere mennesker på grunn av alder. Er det grunner til at vi bør prioritere barn?, spør Vitikainen. Konferansen tar også opp om mennesker som blir flyktninger på grunn av klimaforandringer påført av andre skal ha forrang når klimaverstingene skal ta imot flyktninger.

Åpen konferanse
Konferansen samler rundt 50 forskere fra ulike deler av verden.
– Konferansen er åpen for alle, og vi håper at også folk utenfor akademia vil delta, sier Vitikainen. Det samme gjør Heine Holmen, nestleder ved Institutt for filosofi og førsemesterstudier ved UiT.
– Her i nord, med sårbare grenser mot blant annet Russland, er spørsmål knyttet til migrasjon og flyktninger et evig aktuelt tema. Men det er også et nasjonalt anliggende der en konferanse kan bidra med å levere premisser, som i sin tur er med på å forme reelle politiske prioriteringer og tiltak, sier Holmen
Konferansen arrangeres av UiT – Norges arktiske universitet, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og forskningsprosjektet GMR – Globalising Minority Rights.

Her finner du programmet for konferansen.

Brøndbo, Stig
Publisert: 12.06.18 14:00 Oppdatert: 18.06.18 22:41
Vi anbefaler