Nytt studium i paramedisin ved UiT: – Å jobbe i ambulansen gir både spenning, variasjon og mening!

12.04.18 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

For første gang kan UiT tilby et bachelorstudium i paramedisin. Studielederen garanterer en spennende og praktisk utdanning, og et av landets fremste fagmiljø innen akuttmedisin.

Mange fristes av en jobb i ambulansetjenesten, for der blir arbeidsdagene alt annet enn ensformig. Det er snakk om å hjelpe mennesker i desperate situasjoner, så man må ha kalde hoder, varme hjerter og ferdigheter som sitter i fingerspissene.

– Vi gleder oss veldig til å sette i gang dette bachelorstudiet til høsten, og vi har 25 ledige studieplasser, sier studieleder ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, Thomas Hansen. Han er veldig fornøyd med at paramedisin legges til Tromsø, for fagmiljøet ved UiT og UNN har mye og by på når det kommer til akuttmedisin i et arktisk miljø.

– Det er veldig morsomt at vi blir det andre fulltidsstudiet i Norge, og at vi får muligheten til å bidra så sterkt innen en fagdisiplin i rivende utvikling. Det akuttmedisinske miljøet i Tromsø er klar til å ta seg av de nye og lovende studentene som begynner til høsten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Paramedisiner hjelper pasient
Som paramedisiner må du holde hodet kaldt, selv i stressende situasjoner Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

I fremste rekke

Som paramedisiner vil man ofte være i fremste rekke når akutt sykdom og skade oppstår. Hansen forteller at kunnskapsgrunnlaget må være robust og bredt. Den nordnorske rammen byr på vakker natur, men også tøft vær og lange avstander. Handlekraft, selvstendighet og samtidig evne til å spille på lag med «alle gode hjelpere» er sentrale egenskaper for og lykkes.

– I paramedisin vil du oppleve et spennende og ansvarsfullt yrke, hvor omsorg er tett sammenvevd med medisin, logistikk og teknologi. Mulig er det denne sammensetningen som gjør paramedisinstudiet til en veldig populær utdanning, sier Hansen.

Erfaring fra studiene som allerede er etablert i Oslo og Bodø viser at de som søker seg til utdanningen i høy grad er personer som også vurderte karriere innen politi, brann og andre operative fagområder.

– Dette er et yrke der du blir utfordret fysisk og mentalt, og må være god på menneskelig relasjoner, sier Hansen. Han forteller at paramedisinere sin kjernekompetanse omhandler evnen til å forstå årsakene til pasientens problemer og kunne etablere riktig behandling knyttet til dette. Videre må paramedisinere, i tett samarbeid med leger på sykehus og legevakter, kunne sortere pasienter til riktig nivå i helsetjenesten. Ofte skjer dette over telefon og uten at lege har sett pasienten.

– Helt klart en veldig ansvarsfull jobb der man må kunne jobbe selvstendig, samtidig som man har høy grad av samhandlingskompetanse. Det er når hele den akuttmedisinske kjeden fungerer at resultatene blir best! Paramedisinere har en sentral rolle i å bidra i dette samspillet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Paramedisiner kjører ambulanse
Studenter som søker paramedisinstudiet må ha sertifikat klasse B. Opplæring i utrykningskjøring er en del av utdannelsen. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Må bestå fysisk test

Det er avgjørende at paramedisineren har kapasitet og overskudd til å ivareta pasienter og fungere godt under svært krevende forhold. Dette har resultert i at alle som skal inn på studiet må bestå en fysisk test i tillegg til å fylle ut en egenerklæring for svømmedyktighet.

- Løpetest: 3 km på 16 minutter.

- Styrketest: 20 knebøy med 10 kg på ryggen og 3 kg vekter i hver hånd.

- Planken: 45 sekunder.

- Sit-ups: 20 repetisjoner.

– Man vet jo aldri hva som venter når man kommer frem til pasienten. Det kan være at man må forflytte pasientene i nysnø, ned skrenter, opp fjæresteinene eller trapper, eksemplifiserer Hansen.

Han legger til at alle som søker i tillegg må ha førerkort klasse B og kvalifisere helsemessig til å erverve kompetansebevis for utrykningskjøring som er en del av utdannelsen.

Mye praksis – spesielt innen akuttmedisin

Ambulanse rykker ut til pasient
Å være paramedisiner i Nord-Norge kan gi ekstra utfordringer på grunn av lange avstander og tøffe værforhold. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Noe annet Hansen og hans kollegaer har vært opptatt av da de lagde dette nye studiet, var å tilby mye praksis og ferdighetstrening. Det er 20 uker praksis i ambulanse og 10 uker praksis innen relevante spesialemner som psykisk helse, legevaktmedisin og anestesi.

– I studiet er det også satt opp betydelig mengde praksis i et eget simuleringssenter.

Gode arbeidsmuligheter for paramedisinere

Bachelor i paramedisin er en relativt ny utdanning i Norge. Fra tidligere har utdanning til ambulansetjenesten vært basert på utdanning via videregående skole og læretid, med mulighet for videreutdanning på høgskole. Etableringen av bachelorutdanningen innen paramedisin kommer på bakgrunn av en nasjonal enighet om at vi trenger høyere utdanning for og møte de utfordringene tjenesten gir. UNN har vært tydelig på at dette er en nødvendig utdanning og har bidratt betydelig i etableringen av studiet.

– Dette er en høyt ansett utdanning med et spennende arbeidsmarked. Det er gode muligheter for jobb både i og utenfor ambulansetjenesten. Kompetansen er svært anvendelig i andre deler av helsevesenet, som 113-sentralen, legevakten, akuttmottak, Forsvaret og offshore, sier Hansen.

Han presiserer at alle med studiekompetanse kan søke, men presiserer også at de med relevant realkompetanse kan få studieplass.

– Har man bakgrunn i ambulansetjenesten, er det regnet som spesielt relevant.

Søknadsfristen er 15.april. Besøk nettsida: Paramedisin

Hva gjør en paramedisiner?

Som paramedisiner arbeider en som profesjonell akuttmedisinsk yrkesutøver som rykker ut, utfører medisinsk undersøkelser, behandling og omsorg i et prehospitalt miljø. Pasientenes omsorgsbehov vurderes og transport til aktuelt
behandlingsnivå i helsevesenet ivaretas.

 

Normalt arbeider man sammen med en makker i et to-person-system og bemanner en godt utrustet ambulanse utstyrt med båre og en rekke medisinsk utstyr. Mer erfarne paramedisinere kan i enkelte tjenester utføre tjeneste alene basert på egne retningslinjer og instrukser. I disse tilfeller er rask vurdering og behandling fokus mens eventuell transport utføres av regulære ambulanseenheter.

På Twitter   #norgesarktiske