Utnevner fire nye æresdoktorer

En nobelprisvinner, en spellemannsvinner, en forkjemper for global helse og en av universitetets pionerer er utnevnt til nye æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet i jubileumsåret 2018.
Fangel, Lena Glosemeyer
Publisert: 10.04.18 00:00 Oppdatert: 10.04.18 18:56

De fire æresdoktorene er den israelsk-amerikanske nobelprisvinneren i kjemi, professor Arieh Warshel, musiker Mari Boine, lege og redaktør Richard Horton fra Storbritannia og tidligere rektor, professor og en av pionerene ved UiT Norges arktiske universitet, Olav Holt.

– Alle har de innenfor hver sine fagfelt og på hver sine måter utmerket seg. Fellesnevneren for dem alle er at deres innsats har hatt – og fortsatt har – betydning for andre, sier rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk.

UiTs 50-årsjubileum

I forbindelse med 50-årsjubileet i år har styret ved UiT Norges arktiske universitet valgt å utnevne fire nye æresdoktorer. Det vanlige er én til tre.

– Ved spesielle anledninger kan UiT utnevne ytterligere én til to æresdoktorer. I år benytter vi femtiårsjubileet som anledning til å utnevne fire æresdoktorer, sier Husebekk.

Den høytidelige æresdoktorkreeringen er lagt til hovedmarkeringen for universitetets femtiårsfeiring og i forbindelse med jubileumsmiddagen onsdag den 26. september. Boine, Holt, Warshel og Horton kommer alle til Tromsø 26. september for å motta utmerkelsen.

Æresdoktorat tildeles personer som har bidratt med betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, fremragende arbeid til gagn for kunsten eller vitenskapen eller kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet.

Dette er de nye æresdoktorene:

Arieh Warshel. Foto: University of Southern California

Arieh Warshel (77), israelsk-amerikansk kjemiker og biokjemiker. Professor ved University of Southern California. Sammen med Martin Karplus og Michael Levitt ble Warshel i 2013 tildelt Nobelprisen i kjemi for «utvikling av multiskala modeller for komplekse kjemiske systemer».

Arieh Warshel er en av de fremste nålevende forskere innen beregningsbaserte metoder for studier av kjemiske og biologiske systemer. Dette er metoder som i stor grad brukes og videreutvikles ved Hylleraas-senteret, som er et av UiTs sentre for fremragende forskning. Warshel har vært en sterk støttespiller for fagmiljøet ved UiT og har besøkt UiT ved flere anledninger, blant annet for å undervise og som opponent ved disputaser.

– Jeg er ydmyk og føler meg beæret over denne æresbevisningen, sier Warshel, og legger til:

– Jeg har besøkt Tromsø og UiT siden 2005, og ved hvert besøk blir jeg inspirert av den vakre naturen og den innbydende atmosfæren. Det er et ideelt sted å reise til for å tenke og reflektere. Jeg ser virkelig frem til å komme til Tromsø og knytte enda tettere bånd til dette inspirerende samfunnet.

Mari Boine. Foto: Gregor Hohenberg

Mari Boine (61), prisbelønt samisk sanger, verdensmusiker og låtskriver. 

Mari Boine har fornyet joiken. Fra sitt ståsted i Sápmi, Arktis, når Mari Boine verden. Hun har åpnet opp den samiske musikkulturarven gjennom å la seg inspirere av jazz, rock og folkemusikk. Hun forener samisk tradisjon med innovativ og fornyende musikalitet, og musikken hennes treffer folk fra ulike musikk- og kulturtradisjoner. Boines kunst har utgjort en tydelig kraft for kulturelle og språklige rettigheter, og gjennom hennes musikk har samisk språk nådd vidt og bredt. Hun har turnert over hele verden og spilt sammen med en rekke av verdens ledende artister. I 2003 fikk Mari Boine Nordisk råds musikkpris, og i 2009 ble hun utnevnt til St. Olavs Orden – Ridder av 1. klasse. Hun har vunnet totalt fire Spellemannspriser og mottok i år Spellemannsprisens hederspris.

– Visdommen som fins i arven fra våre forfedre og våre formødre - og i naturen - er et universitet i seg sjøl. Jeg har lenge vært en ydmyk student i det universet. Ikke alt kan veies og måles i vekttall. Med det som bakteppe tar jeg imot utnevnelsen som æresdoktor, sier Mari Boine.

Richard Horton. Foto: Tim Fulda

Richard Horton (56) er halvt britisk, halvt norsk lege og sjefredaktør for det prestisjefylte medisinske tidsskriftet The Lancet.

Han er kjent for sine kontroversielle publikasjoner om emner som Irak-krigen, genmodifiserte organismer og «An open letter for the people in Gaza» (2014). Han har engasjert seg sterkt i global og bærekraftig helse (planetary health), og oppfordrer universiteter i alle land til å engasjere seg i en felles kamp for god helse for alle. Han arbeider for å oppnå  FNs bærekraftmål nr. 3 – "Good health and well-being".

Horton har skrevet for andre tidskrift, inkludert The Observer, The Times Literary Supplement og The New York Review of Books. Han har også skrevet bok om kontroverser i moderne medisin, med tittelen: Second Opinion: Doctors, Diseases and Decisions in Modern Medicine (2003).

– Jeg er stolt over å være halvt norsk, og jeg føler meg beæret over å motta denne æresutnevnelsen fra et universitet som har et stort globalt perspektiv. Norge er internasjonalt ledende innen medisinsk vitenskap og global helse. Jeg ser frem til å bruke The Lancet som en plattform for å fremme viktige norske verdier som mangfold, demokrati og globalisme, sier Richard Horton.

Olav Holt. Foto: Anne Holt

Olav Holt (83), tidligere rektor og professor i fysikk ved UiT Norges arktiske universitet.

Både som vitenskapelig ansatt og som universitetets andre og første valgte rektor har hans bidrag vært betydelig.  Holt er spesialist på den øvre atmosfæres fysikk og radiobølgenes utbredelse i ionosfæren. Han utmerket seg tidlig og ble i 1969 universitetets første professor, kun 34 år gammel. I 1984 ble han direktør for FORUT (i dag NORUT), og la inn en betydelig innsats i oppbyggingen av fagmiljøet innen rom-jordforskning ved stiftelsen.

Holt ble valgt til rektor i 1973 og ledet gjennom denne posisjonen UiT i en pionertid der visjoner og ideer skulle omsettes til konkrete faglige aktiviteter. Han loset universitetet gjennom denne krevende tiden på en meget god måte, ikke minst gjennom sitt faglige ståsted og store kontaktnett. I dag regnes han som en av pionerene bak opprettelsen av universitetet.

I 2003 ble Olav Holt utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs orden.

– Jeg er glad og føler det som en stor ære. At min ektefelle gjennom mer enn 60 år, som delte hele pionertiden i Tromsø med meg, og våre to barn gleder seg med meg, er vel naturlig, men at de voksne barnebarna skulle uttrykke slik spontan glede var litt overraskende, sier Olav Holt om utnevnelsen.

Så langt har universitetet utnevnt 35 æresdoktorer, herav ni kvinner. Universitetets to første æresdoktorer ble utnevnt i 1982 og var dosent Kjell Bondevik og professor Peter F. Hjort. Det er tre år siden sist universitetet utnevnte æresdoktorer. Da var det forfatter Laila Stien, forretningsmann Trond Mohn og professor em. Oran Young som fikk utnevnelsen.

Les mer om universitetets æresdoktorer her

Fangel, Lena Glosemeyer
Publisert: 10.04.18 00:00 Oppdatert: 10.04.18 18:56
Vi anbefaler