Markerer samenes nasjonaldag, samisk veke og den samiske forskinga ved UiT

UiT har igjennom sin 50-årige historie bidrege med forsking innanfor samiske tema. På samenes nasjonaldag 6. februar skal dette markerast på studiestadane våre i Alta, Tromsø og Harstad. Den 4. februar går òg startskotet for samisk veke i Tromsø.
Fangel, Lena Glosemeyer
Publisert: 02.02.18 00:00 Oppdatert: 15.02.18 14:51

Alta:

Tysdag 6. februar – Samenes nasjonaldag

Stad: Alta Kultursal, kl. 08:30 – 11:00

08.30 – 09.15: Filmframsyning - Fortia i nutia. Ein film ved Siv Øvernes, førsteamanuensis, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

09.30 – 10.15: “Er ikkje blodet mitt bra nok?” Om etniske utfordringar i Sápmi.

Foredrag ved Ivar Bjørklund, professor ved seksjon for kulturvitskap, Tromsø Museum - universitetsmuseet

10.30 – 11.15: Korleis ta vare på det samiske perspektivet i utdanningane? - med variasjon i det samiske landskapet.

Korte foredrag – Tilsette ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Innleiar: Nina Hermansen, instituttleiar

Eva Josefsen, førsteamanuensis, «Sametinga – institusjonar for sjølvavgjerd?»

Else Boine, førstelektor/studieleiar, «Kulturorientert praksis, - ein rettleier. Barnevern i samiske område.»

Berit Dahle Torslund, universitetslektor/studieleiar, «Kva for betyding har likehandsaming i utøvinga av AAP-ordninga for tilbakeførsel til reindrifta?».

Ann-Mari Andersen, universitetslektor, «Det stikk så smerteleg, spesielt når ein freistar …» Handtering av samisk identitet utan det samiske språket.

11.15 – 12.00: Pause

12.00 – 13.00: Offisiell feiring ved UiT Noregs arktiske universitet

Stad: Kafeen

Program: Konferansier ønskjer velkommen

Song ved samisk elevar ved Komsa skule

Tale ved viserektor Sveinung Eikeland

Lansering av samisk satsing ved UiT – assisterande instituttleiar Tore Nesheim

Kaffi- og kakeservering

Samskipnaden vil denne dagen selje biđos i kantina.

 

Harstad:

Tysdag 6. februar – Samenes nasjonaldag

Ope seminar

Stad og tid: Stort auditorium, kl. 12:00 – 14:30

1200: Velkomsthelsing

12:15: Å vere same og leve med ei utviklingshemming - nokre utfordringar v/Hege Gjertsen og Line Melbøe IVP

12:35: Kortfilm: "Piera- å leva med ein funksjonsnedsetting".

12:50: Dialogsamtale; Samiske born og unge sine rettar – vernar vi dei? v /Ida Hydle og Katrine Høgmo IBSA

13:55: Harstad - ein samisk by frå gammalt av? v/ordførar Marianne Bremnes. Spørsmål og diskusjon.

14:30: Slutt

Kantina held ope, og biblioteket har utstilling av samisk litteratur.

 

Tromsø:

Søndag 4. februar

12.00-16.00: Samisk søndag på Tromsø Museum. Stad: Tromsø Museum.

Måndag 5. februar

11.15-12.00: Joho Niillas seminára "Dihtorjorgaleapmi: manne ja mo?" ved Lene Antonsen. Stad: Guovssu, Senter for samiske studiar.

12.00-14.00: "The historical background for and recent debate about the Norwegian Truth and Reconciliation Commission" ved Bård A. Berg. Stad: Centre for Peace Studies, Lower Pavillion, room U06.

19.00: Debatt: "Sannheitas slagmark - kva kan forsonast og kva kan ein sannhetskommisjon bidra med". Stad: Studentsamfunnet Driv.

Tirsdag 6. februar - Samenes nasjonaldag

12.00-14.00: Markering av samenes nasjonaldag. Sted: Árdna.

Program:

12.00: Vi syng Samefolkets song, underhaldning ved samiskklassa ved Prestvatnet skule

12.30: Tale for dagen ved rektor Anne Husebekk

12.40: Diktlesing ved Anna Kaisa Partapuoli

12.50: Presentajon av Reaidu - verktøy for undervising i samiske tema

13.00: Underhaldning ved Emma Elliane (vokal) og Henrik Skog (gitar)

Vi avsluttar med kaffi og kaker. Tidspunkta er omtrentlege.

Alle er hjerteleg velkomne!

Lágideaddji/Arrangør: Sámi dutkamiid guovddáš / Senter for samiske studiar

Onsdag 7. februar

12.00-13.00: "Why is reindeer husbandry so problematical?" ved Nicholas Tyler og Niklas Labba, Senter for samiske studiar. Stad: Perspektivet Museum.

18.00: Mottaking Ole Henrik Magga-seminar. Stad: Árdna.

19.00-20.30: Vin&Viten: "Kunst og politikk. Om samiske kunstnarar og deira politiske engasjement". Gratis inngang. Stad: Tromsø Museum.

Torsdag 8. februar

09.00-16.00: UiT sitt jubileumsseminar Ole Henrik Magga 70 år. Stad:  SVHUM B-1005, UiT Breivika.

12.15-12.45: Informasjon om Romssa giellariššu. Stad: Perspektivet Museum.

20.00-23.00: Polar bokkafe: Ketil Zachariassen presenterer Min reise frå Sameland til Grønland. Stad: Biblioteket, Norsk Polarinstitutt.

Laurdag 10. februar

13.00-14.00: Lørdagsuniversitetet: Samisk kultur - ei drivkraft eller bremsekloss i nord? ved Øyvind Ravna. Stad: KulturHuset Tromsø, Lillescenen.

 

Vi anbefaler