– Tilrettelegging for fysisk aktivitet tjenes raskt inn i helsekroner

Gi innbyggerne bedre helse ved å tilby dem en aktiv hverdag! Det var budskapet fra UiT da en gruppe russiske fagfolk gjestet Tromsø.
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Turid Austin Wæhler og Elisabeth Øvreberg
Publisert: 29.05.17 00:00 Oppdatert: 29.05.17 13:01
Tromsø

Russiske gjester drikker kaffe i gapahuk i Tromsø
Kaffepause i gapahuken. Representanter fra helsemyndighetene i Arkhangelsk fylke, ansatte fra både helsevesenet og universitetssektoren, samt representanter fra de frivillige organisasjonene RASSVET og Arkhangelsk forening for sykdomsforebygging besøkte UiT og Tromsø. Foto: Senter for arktisk og global helse, UiT

– Utfordringer knyttet til livsstilssykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes, røyking, sittestilling og overvekt, finnes i både Russland og i Norge. I begge land jobbes det for å bekjempe helseplager knyttet til dette, sier Mona Kiil, seniorrådgiver i Senter for arktisk og global helse, UiT.

Hun hadde nylig besøk av fagfolk fra Arkhangelsk, og forteller at i Norge har arbeidet med forebygging av livsstilssykdommer gjennom å tilrettelegge for fysisk aktivitet, samt brukermedvirkning, kommet lenger enn i Russland.

– Vi ønsket å vise dem hvordan vi i Norge har en holistisk tilnærming til folkehelse, legger hun til.

Rask fakta om samarbeidet mellom Norge og Russland

 1. Det er Senter for arktisk og global helse som koordinerer prosjektet på norsk side.
 2. Senteret er en nettverksplattform som gir støtte til nettverksaktiviteter og
  grenseoverskridende samarbeid innen fagfeltet global helse for forskere og
  praktikere med base i Nord-Norge.
 3. Senteret representerer Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN),
  Det helsevitenskaplige fakultet UiT) og Helse Nord RHF, og tar sikte på å stimulere
  til internasjonale og tverrfaglige aktiviteter og for å holde våre partnere informert og
  oppdatert på viktige funn, arrangementer og forskningsmuligheter.
 4. Prosjektet “Forbedring av folkehelsetiltak i Arkhangelsk” er fullfinansiert av
  Barentssekretariatet, som løpende lyser ut midler til prosjekter som kan styrke
  folk-til-folk samarbeid mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland.

På rundtur i Tromsømarka

Russerne ble blant annet med til Charlottenlund for å se hvordan kommunen, med prosjektleder Henrik Romsaas i spissen, jobber for å legge til rette for fysiske aktivitet for tromsøværingene gjennom Tromsømarka-prosjektet.

Gruppen var også på besøk hos Frisklivssentralen i Tromsø, der pasienter med livsstilsrelaterte plager lærer om fysiske aktiviteter og godt kosthold.

Videre møtte de professor Sameline Grimsgaard og prosjektleder Heidi Johansen fra Tromsøundersøkelsen. De fortalte hvordan store befolkningsundersøkelser kartlegger helsen til folket – noe som er med på å bedre folkehelsen.

Utbyggingssjef i UNN, Tor-Arne Hanssen, orienterte om hvordan UNN, som en stor arbeidsplass, jobber aktivt for å legge til rette for at de ansatte skal sykle og gå til jobb.

– De investeringene kommunen gjør for å legge til rette for økt fysisk aktivitet, tjenes raskt inn når vi snakker om helsekroner, i tillegg til at det gir positive ringvirkninger som mindre biltrafikk, sier Kiil.

Viktig med godt samarbeid til Russland

Rådgiver ved Senter for arktisk og global helse, UiT, Turid Austin Wæhler, understreker viktigheten av å opprettholde et godt samarbeid med Russland.

– Denne typen samarbeid er med på å opprettholde det tradisjonelt gode forholdet mellom folk i grenseområdene i nord, og vi er takknemlige for at Barentssekretariatet, som finansierer prosjektet, legger alt til rette, sier hun.

 Hun forteller at prosjektet gjenspeiler både behov og samfunnstendenser i dagens Russland, der det tradisjonelt har vært et mer klinisk syn på utfordringer knyttet til folkehelse.

– En ny helsereform viser imidlertid en endring. Forebygging, og til en viss grad brukermedvirkning, skal vektlegges mer enn tidligere.

Samarbeidet mellom UiT og Arkhangelsk er ikke over etter dette besøket, for til høsten reiser en gruppe fagfolk fra Tromsø til Arkhangelsk for å se nærmere på hvordan tiltak knyttet til forebygging kan implementeres i Russland.

Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Turid Austin Wæhler og Elisabeth Øvreberg
Publisert: 29.05.17 00:00 Oppdatert: 29.05.17 13:01
Tromsø
Vi anbefaler