Hjerteinfarkt – nå synker tilfellene

Tall fra Tromsøundersøkelsen viser at tilfellene av hjerteinfarkt synker.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 02.12.16 10:45 Oppdatert: 02.12.16 10:29
Tromsø

menneskehjerte
“Vi vet mye om risikofaktorer for de vanligste hjerte- og karsykdommene, utviklingen har vært positiv de siste 40 årene og sykdomsgruppens bidrag til sosial ulikhet har krympet.”  skriver forskerne i vår helseblogg.
Foto: www.colourbox.com

– Blant tromsøværinger som deltok i helseundersøkelser i tiden fra 1994 til 2008 var det jevn nedgang i nye førstegangs tilfeller av hjerteinfarkt, og dette gjaldt både sykehusinnlagte pasienter og plutselige dødsfall av hjerteinfarkt utenfor sykehus.

Det skriver Sidsel Graff-Iversen, seniorforsker Folkehelseinstituttet, Grethe Seppola Tell, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, og Maja-Lisa Løchen, professor, Institutt for samfunnsmedisin, UiT, i vår helseblogg.

De forteller at hele 66 prosent av nedgangen i hjerteinfarkter kunne forklares av med lavere blodkolesterol, lavere blodtrykk, mindre røyking og mer mosjon. Lavere blodkolesterol forklarte mest, med «æren» for 32 prosent av nedgangen. Nedgangen i blodkolesterol, blodtrykk og røyking ikke er særegne for Norge, men har funnet sted i en rekke land, spesielt land i vest Europa, i USA og Australia.

Lite nedgang hos dem under 65 år

Forskerne mener det eneste som kanskje forstyrrer solskinnshistorien om forebygging, er at nedgangen i nye infarkter hos norske kvinner og menn i alder under 65 år var minimal gjennom det første ti-året etter 2000, til forskjell fra en klar nedgang hos de eldre i samme tidsrom.

De nevner at forskning fra Tromsøundersøkelsen gir imidlertid gode holdepunkter for at blodtrykksnivået er redusert i alle aldersgrupper, også blant dem under 45 år. Nedgangen i blodkolesterol i Norge startet mange år før effektive medisiner kom i bruk. Til tross for økende kroppsvekt, tyder utviklingen på at vi har et kosthold som er bedre for blodomløpet enn det vi hadde i 1970, 80- og 1990-årene.

Røykende kvinner

Går vi 60-70 år tilbake i tid, var hjerteinfarkt regnet som en rikmannssykdom. Senere er det sosiale mønsteret snudd. Den sosiale profilen ved «tobakksepidemien» ser ut til å forklare mye av den sosiale ulikheten i dødelighet av hjerte- og karsykdom. Nedgangen i røyking startet først hos høyt og sist hos lavt utdannede og startet blant menn før kvinner. Nå er røyking på nedtur i alle sosiale lag. Dette peker mot fremtidig nedgang i alle helseproblemer som skyldes tobakk, ikke bare hjerte- og karsykdom, men også flere kreftformer og lungesykdommer. Hos norske menn ser vi et trendbrudd allerede.

­– Rundt tusenårsskiftet sluttet den sosiale forskjellen i dødelighet uansett årsak å øke, fordi bidraget fra hjerte-kardødeligheten gikk ned. Det er håp om at det samme snart vil skje hos kvinner. Hos kvinner har bidraget fra annen røykerelatert sykdom til nå vært stort nok til å øke den sosiale kløften, selv om bidraget fra hjerte- og karsykdom har gått ned, skriver Seppola Tell, Graff-Iversen og Løchen,

 

Les hele blogginnlegget her: Hjerte- og karsykdom: Viten og uviten om årsaker og forebygging

Les også: Slik vet du at du har hjerteinfarkt

Les også: Hjertebank gir økt risiko for hjerteflimmer

Les også: Russland har verdens høyeste forekomst av hjerteinfarkt: – Russland er slik Norge var for 50 år siden

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 02.12.16 10:45 Oppdatert: 02.12.16 10:29
Tromsø
Vi anbefaler