– Viktig med forskning om urfolk og industri

Sametingspresident Aili Keskitalo mener UiT Norges arktiske universitet er en viktig premissleverandør til forståelsen av forholdet mellom urfolk, industri og nasjonale myndigheter. Hun spår en konfliktfylt framtid.
Brøndbo, Stig
Publisert: 19.09.16 15:00 Oppdatert: 20.09.16 15:32

Sametingspresident Aili Keskitalo mener konferansen Consultations, Indigenous Peoples and Business er et viktig bidrag i debatten knyttet til problemfylte tema i møtet mellom urfolk og industri. Denne uken blir det lagt fram en FN-rapport som berører temaet. Foto: Stig Brøndbo

Mandag startet konferansen Consultations, Indigenous Peoples and Business ved UiT Norges arktiske universitet.

– Vi trenger uavhengige stemmer, forskning og kompetansebygging, og akademia er en viktig premissleverandør i en utfordrende situasjon, sier Aili Keskitalo. Hun mener problematikken konferansen belyser knyttet til urfolk og industri, er både viktig og aktuell.

 

Grønn konflikt

I en FN-rapport som blir lagt fram denne uken, uttrykker spesialrådigver i FN, Victoria Tauli-Corpuz, bekymring for utviklingen knyttet til industri og urfolk i nord. NRK Sapmi skriver at FN-rapporten blant annet tar opp hvordan høye priser på mineraler har ført til investeringer i mineral- og gruvenæringer i de samiske områdene i Norge, Sverige og Finland.

– Vi ser også at det grønne energiskiftet kan skape konflikter mellom for eksempel vindmølleparker og reindriften. Begge industriene er arealkrevende, og vi har ikke mye areal å ta av, sier Aili Keskitalo.

 

Viktig erfaring

På konferansen møtes urfolk fra Canada i nordvest til Australia i sør for å dele sine erfaringer i møtet mellom industri og urfolk.

– Denne typen erfaringsutveksling er viktig. Selv om det er store forskjeller i land som Norge, Canada, Australia og Russland, kan vi lære mye av hverandre, sier sametingspresidenten.

 

Premissleverandør

Keskitalo er også opptatt av at forskere kan være med på å bidra som premissleverandør i samfunnsdebatten knyttet til forholdet mellom industri, nasjonale myndigheter og urfolk.

– Vi så et godt eksempel på det i dag, sier Keskitalo og viser til UiT-professor Hans-Kristian Hernes sitt konferanseinnlegg The Norwegian consultation agreement – premises and challenges, hvor han i tillegg til å redegjøre for innholdet i avtalen også tok for seg utfordringer avtalen innebærer – og mulige løsninger på disse utfordringene.

Brøndbo, Stig
Publisert: 19.09.16 15:00 Oppdatert: 20.09.16 15:32
Vi anbefaler