Flere dør av Hepatitt C enn av HIV

– Hepatitt C er mye mer smittsomt enn HIV, så nå må vi få gjort noe med den gule, lille jævelen.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 11.08.16 08:00 Oppdatert: 24.07.18 11:10
Tromsø

Professor Tore Gutteberg
Professor Tore Gutteberg mener alle med Hepatitt C må behandles, for det er den eneste måten å få bukt med epidemien på. Foto: Elisabeth Øvreberg

Det sier professor Ørjan Olsvik ved UiT.

Ferske tall viser nemlig at det nå dør flere av Hepatitt C enn av HIV.
Olsvik mener sykdommen har sneket seg inn på den vestlige verden, og at det har blitt gjort alt for lite for å forebygge og stanse denne stille epidemien.

Professor Tore Gutteberg ved UiT og UNN er enig. Han forteller at det finnes en helt utmerket medisin for pasienter med Hepatitt C, men at pillen koster nesten 1000 dollar per stykk.

– Når behandlingen er på 12 uker, så har vi ikke budsjett til å gi denne behandlingen til alle, sier han.

– Det er derfor kun de som har diagnostisert skader på levra som får behandling.

Lære av HIV-epidemien

Skjevheten i behandlingstilbudet er noe som opptar Gutteberg. Han mener verden nå må gjøre det samme som ble gjort da HIV-epidemien herjet som verst. Da gikk man fra å medisinere de sykeste, til å medisinere alle.

– Det vi lærte av HIV-epidemien må brukes til å bekjempe Hepatitt C.

HIV-epidemien snudde i 1999.

– Fra da av sank antall nye tilfeller, og dødeligheten gikk også nedover. Tall fra USA viste for eksempel at i 2013 døde 20.000 av Hepatitt C, mens kun 6.000 døde av HIV, informerer Olsvik.

Stadig nye tilfeller

I dag regner man med at 25.000 personer i Norge er bærere av Hepatitt C. Sykdommen skader levra og resulterer ofte i kreft og død, men når man i Norge kun behandler 500 pasienter per år, og får cirka 1000 nye registrerte smittede, så blir det et gap.

– Hepatitt C kan resultere i sykemeldinger, sykehusinnleggelser, kreft, leversvikt og stadig nye smittede. Dette er alvorlig. Studier viser at det er økonomisk forsvarlig å gi behandling til alle, sier Gutteberg.

Tall fra Centers for Disease Control and Prevention viser at i USA så dør det nå flere av Hepatitt C enn av alle andre rapporterpliktige infeksjonssykdommer.

Skjulte smittekilder

I dag er ofte en Hepatitt C-diagnose svært stigmatiserende, for den forbindes gjerne med sprøytenarkomane. Men siden smitte skjer gjennom blod, er det dessverre ikke unikt at smitte forekommer på sykehus.

– Ved UNN var det for eksempel en kirurg som ble smittet gjennom sitt arbeid. Det førte til at han smittet sine pasienter, sier Gutteberg, og poengterer at alle innen helsevesenet som driver med prosedyrer som «invaderer» pasienter kan overføre smitte.

– Det gjelder også tannleger. Hansker gir ikke 100 prosent beskyttelse, det viste blant annet en artikkel fra Molde sykehus, der det ved 31 prosent av operasjonene hadde det gått hull på hanskene til kirurgene eller sykepleierne.

– Det er viktig at alle som driver med pasientbehandling sjekkes for smittsomme sykdommer, avslutter han.

 

Kilde: Hagen GØ, Arntzen H. Risiko for perforasjon av operasjonshansker Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 856 – 8. ). 

Visste du at Tromsøundersøkelsen forsker på Hepatitt C? Viktig forskning gjøres akkurat NÅ, og siste frist for å bidra er 1.okt.

Mer info på www.tromsoundersokelsen.no

Les også: Doktorgrad fikk pris for sin hepatittforskning

Les vår blogg: Hepatitt C, en stille epidemi i Tromsø?

Les vår blogg: Hepatitt C tar snart flere liv enn HIV. Likevel har sykdommen nærmest blitt ignorert av media og myndigheter

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 11.08.16 08:00 Oppdatert: 24.07.18 11:10
Tromsø
Vi anbefaler