Kroppen vet mer enn legene

Ny forskning tyder på at immunsystemet ditt vet at du er i ferd med å utvikle kreft allerede flere år før legen gir deg diagnosen.

Wærås, Torgunn
Publisert: 27.07.16 00:00 Oppdatert: 26.10.18 14:01
Tromsø

 

Immuncellene vet om kreften flere år før den kan oppdages på mammografi. Foto: Colourbox

De første signalene om brystkreft er ennå ikke oppdaget, og mammografien viser ingen tegn til hva som er i ferd med å skje. Likevel er det allerede noe som er i emning i kroppen, og immuncellene er klar over det. Nå har den landsdekkende Tromsø-baserte undersøkelsen Kvinner og kreft funnet potensielle biomarkører for brystkreft i blodprøver tatt inntil seks år før pasienten fikk kreftdiagnosen.

 

I 2003 begynte Kvinner og kreft-studien å samle inn blodprøver fra friske kvinner fra hele Norge. Noen år senere hadde 440 av disse kvinnene utviklet kreft. Kontrollgruppa var like stor, og besto av friske kvinner.

– Analyser av genuttrykksprofilen til disse kvinnene kunne avsløre potensielle biomarkører for brystkreft så mye som seks år før kvinnene fikk diagnosen, forteller Karina Standahl Olsen, forsker ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet.

Immuncellene har svaret!                                                                                 

– Immuncellene vet svaret lenge før man selv oppdager kreften, sier Olsen. Hun forteller at samspillet mellom gryende kreft og immunsystemet er et hett tema innen medisinsk forskning for tiden. Hvis man forsker videre på dette er det ikke umulig at man en dag kan oppdage kreft på et mye tidligere tidspunkt enn i dag. Og det er gode nyheter for oss alle.

Hun håper at det på sikt er mulig å utvikle en diagnostisk test for å oppdage kreften på et tidligere stadium.

– Jo tidligere kreften blir oppdaget, desto større sjanse er det for å bli frisk, sier hun.

Nyttig for vanlige kvinner

– Dette må utvikles videre, men sluttresultatet vil være noe som i første rekke kommer vanlige kvinner til gode. Hvis vi kan finne noen klare svar, vil resultatet være bedre kreftdiagnostikk, sier Olsen. 

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og ifølge NHI er det hvert år 2700 kvinner i Norge som får diagnosen. Nesten en av ti kvinner vil oppleve å få diagnosen en eller annen gang i løpet av livet.

– Brystkreft er noe som rammer veldig mange, så vi har veldig sterk motivasjon for å jobbe videre, og vil forhåpentligvis finne flere svar, forteller hun.

– På sikt håper vi kanskje å inngå et samarbeid med mammografiprogrammet.

 

Karina Standahl Olsen håper at funnene kan bety mye for kvinner over hele verden. Foto: Johanne Røe Mathisen

Kan være til stor hjelp på verdensbasis

 

– Her i vesten har de fleste tilgang til et ganske bra mammografiprogram, så mange krefttilfeller blir oppdaget på et tidlig stadium. Men jeg ser for meg at land med dårlig infrastruktur, og ingen mulighet til å tilby befolkningen mammografi, kanskje kan finne nok ressurser til en enkel blodprøve. Sånn sett kan flere krefttilfeller på verdensbasis oppdages tidligere, mener hun.

Samlet informasjon i 25 år

Siden 1991 har kvinner og kreft samlet inn informasjon om kvinner og kreftutviklingen. I løpet av de siste 25 årene har 172 000 kvinner i alderen 30 til 70 år bidratt til arbeidet med å finne svar på kreftgåten. 50 000 blodprøver har blitt sendt inn. Kosthold, livsstil, hormonbruk, solvaner, fysisk aktivitet og barnefødsler er blant elementene som har blitt registrert i håp om å identifisere risikofaktorer for å utvikle kreft. Håpet er at vi en dag skal forstå bedre hva som gjør at så mange av oss utvikler sykdommen.

– Vi forsker ikke kun på genuttrykk, og vi forsker på flere kreftformer enn brystkreft, forteller Olsen.

Les også: Mammografiprogrammet reduserer dødsrisikoen

Les også: Betennelser kan føre til brystkreft

Les også: Brystkreftrammede kvinner reduserer dødsrisikoen ved å være fysisk aktive

Wærås, Torgunn
Publisert: 27.07.16 00:00 Oppdatert: 26.10.18 14:01
Tromsø
Vi anbefaler