Endelig stumper også KOLS-pasientene røyken

Mens personer med hjerteinfarkt har vært flinke til å stumpe røyken, har ikke de med KOLS-diagnose latt seg avskrekke. Men nå ser vi en endring.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 20.07.16 00:00 Oppdatert: 20.07.16 10:54
Tromsø

Stumper røyk i askebeger
Sykdommen KOLS er mer i fokus enn før, og det kan ha bidratt til at de som får diagnosen ønsker å stumpe røyken.
Foto: www.colourbox.com

– Nå ser vi endelig at også KOLS-pasienter stumper røyken etter diagnose, sier professor Hasse Melbye ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Han forteller at KOLS gir plagsomme symptomer, hyppige sykehusinnleggelser og tidlig død, men at røykestopp forbedrer leveutsiktene og livskvaliteten.

51 prosent kuttet røyken

– Du blir ikke fri for KOLS av å kutte røyken, men du slipper en forverring, presiserer forskeren, som ved hjelp av Tromsøundersøkelsen har sett at 51 prosent av de som fikk KOLS-diagnose mellom 2001-2008 sluttet å røyke.

– Dette er gledelige nyheter, for siden 80-tallet har personer som har fått hjerteinfarkt vært flinke til å slutte å røyke, mens personer med KOLS har beholdt røyken. Nå ser vi ikke forskjell mellom pasientgruppene lenger.

Her er tallene for røykeslutt mellom 2001-2008:

  • Blant 4497 som deltok i Tromsøundersøkelsen både i 2001-2002 og i 2007-2008, sank frekvensen av dagligrøykere fra 26 % til 17 %.
  • Totalt var det 1150 som sluttet å røyke (37 %).
  • Blant de som hadde en KOLS-diagnose i 2001-2002, var det 42 % som sluttet å røyke.
  • Blant de som hadde KOLS-diagnose i perioden mellom 2001-2008, var det 51 % som kuttet røyken.
  • Blant de som hadde hjerteinfarkt eller diagnostisert angina pectoris i perioden 2001-2008, var det 52 % som kuttet røyken.

KOLS er mer avskrekkende nå

Men hvorfor har KOLS-pasienter stumpet røyken de siste årene? Forsker Hasse Melbye har en teori.

– KOLS er en sykdom som kommer gradvis, ikke slik som hjerteinfarkt, som er en dramatisk opplevelse. Derfor har nok KOLS-pasienter ikke blitt like avskrekket av en diagnose, slik som hjertepasienter, men de siste årene har KOLS blitt mer synlig. Man ser for eksempel KOLS-pasienter som er ute og går med oksygenapparater, og det gir nok mange en motivasjon til å stumpe røyken. Da slipper man en forverring av egne plager.

Ingen sosiale forskjeller

En annen gledelig nyhet, er at man ikke lenger ser en sosial forskjell på røykeslutt når det kommer til lunge- eller hjertesyke.

Blant personene med ny-diagnostisert lunge- eller hjertesykdom i Tromsøundersøkelsen, sluttet cirka 50 prosent å røyke uavhengig av utdanningsnivå. De med lengst utdanning er de som oftest kutter røyken, og ny sykdom hadde dermed størst betydning for røykestopp blant de med kortere utdanning.

Melbye forteller at stadig flere kutter røyken i Norge, og at tilfellene av nye KOLS-diagnoser har stabilisert seg.

– Pasientomfanget har ikke sunket ennå, men det kommer nok om noen år. Vi er i en positiv trend og det er grunn til optimisme, avslutter Melbye.

Forskningsresultatene er publisert og åpent tilgjengelig i International Journal of COPD: A new diagnosis of asthma or COPD is linked to smoking cessation - The Tromsø study

Les også: Snakk deg røykfri

Les også: 1 av 3 dødsfall skyldes røyking

Les også: Nikotin hemmer sexlivet

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 20.07.16 00:00 Oppdatert: 20.07.16 10:54
Tromsø
Vi anbefaler