Regelmessig trening reduserer risiko for hjerteflimmer

Tall fra Tromsøundersøkelsen viser at det er bra for hjertet å trene regelmessig, men ikke for hardt.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 21.07.16 00:00 Oppdatert: 20.07.16 11:34
Tromsø

Joggende damer
Lett mosjonering fire timer i uka, reduserer risikoen for hjerteflimmer, viser forskning fra Tromsøundersøkelsen. Foto: www.colourbox.com
Det forteller forsker Bente Morseth ved Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, UiT.

Ved hjelp at den omfattende Tromsøundersøkelsen har hun sett at de som driver moderat fysisk aktivitet har lavere risiko for hjerteflimmer, og at de som trener mye og hardt, har en tendens til økt risiko.

­– Forskning tyder på at mange år med utholdenhetstrening kan endre strukturen og funksjonen til hjertet på en måte som øker risikoen for hjerteflimmer, forteller Morseth til Unikard.

Trene minst fire timer pr uke

Undersøkelsen hun baserer forskningen sin på ble gjennomført i Tromsø i 1986 og 1987, der 20.484 deltakere dokumenterte hvilepuls og selvrapporterte fysisk aktivitetsnivå.

Personene ble fulgt opp av forskerne, så i 2010 ble det bekreftet at 750 av deltakerne hadde eller hadde hatt hjerteflimmer.

Etter justering for alder, kjønn, røyking, BMI, høyde, sykdom og lignende, viste det seg at det var de som hadde oppgitt moderat fysisk aktivitet i form av gåtur, sykling eller annen lett mosjon – minst fire timer hver uke – som hadde lavest risiko for flimmer.

Større risiko ved hard trening en lite trening

– Risikoen var 19 prosent lavere for de som var moderat fysisk aktive, enn for de som oppgav at de var lite fysisk aktive, forteller Morseth.

For deltakerne som rapporterte om minst fire timer hver uke med mosjonsidrett og tilsvarende, var risikoen den samme som for inaktive.

Det viste seg også at de inaktive kom bedre ut enn de deltakerne som oppgav hard trening/konkurranse flere ganger i uka. De som trente så hardt hadde 37 prosent høyere risiko for hjerteflimmer enn de som ikke trente, men denne gruppen var liten og resultatene er mer usikre.

Lav puls, altså mindre enn 50 slag i minuttet, var heller ikke gunstig med tanke på hjerteflimmer.

Hjertebank gir økt risiko

Noe som også gir økt risiko for hjerteflimmer, er hjertebank. Det viste doktorgraden til Audhild Nyrnes (UiT) i 2012.

– For første gang har man sett at hjertebank gir økt risiko for hjerteflimmer, fortalte hun uit.no etter at artikkelen hennes ble publisert i det anerkjente tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology

Nyrnes sin forskning viste at menn som opplever hjertebank har cirka 90 prosent økt risiko for å få atrieflimmer, nesten dobling av risikoen, i forhold til menn uten hjertebank. Kvinnene med hjertebank hadde cirka 60 prosent økt risiko.

Les også: Feite mus får friske hjerter av trening

Les også: Ikke nødvendig å trene for å ha god helse

Les også: Lavest dødelighet hos overvektige eldre

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 21.07.16 00:00 Oppdatert: 20.07.16 11:34
Tromsø
Vi anbefaler