Stort internasjonalt forskningssamarbeid: Hva skjer med de eldre når syn og hørsel svekkes?

Syn og hørsel svekkes med alderen, og nå skal tall fra blant annet Tromsøundersøkelsen finne ut hvordan dette påvirker de eldre.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 14.03.16 00:00 Oppdatert: 15.04.16 17:37
Tromsø

Therese von Hanno ved Det helse-
vitenskapelige fakultet, UiT, er med i et
 internasjonalt samarbeidsprosjekt som
skal hjelpe eldre med svekkede sanser.
Foto: UiT.

– Åtte land er involvert og vi er 17 samarbeidspartnere, forteller førsteamanuensis Therese von Hanno ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Nylig kom hun tilbake fra The University of Manchester der forskere fra hele Europa møttes angående forskningsprosjektet, SENSE-Cog project, som omhandler de eldste av oss.

– Det som er hensikten med forskningsprosjektet er å få en oversikt over sansetap og kognitiv funksjon. Hvordan påvirker de hverandre? Hvordan forverres den kognitive funksjonen når sansene svekkes? sier von Hanno.

Mange eldre rammes

Ifølge SENSE-Cog project lider sju av ti europeere over 65 år av enten syn- eller hørselsproblemer, og over to tredeler lider av depresjon eller demens.

Forskningsleder Iracema Leroi ved The University of Manchester, mener kombinasjonen av disse lidelsene er svært uheldig for de eldre.

– Tenk deg at du har demens, som påvirker hukommelsen og forstyrrer din gjenkjennelse av mennesker. Når du legger til synshemming, kan du forstå hvorfor de eldre kan oppleve enda større kognitive vanskeligheter, eller til og med endret atferd.

Tromsøundersøkelsen gir svar

Tromsøundersøkelsen, som i flere tiår har målt den voksne befolkningens syn, hørsel og kognitive funksjon, er en viktig brikke i dette internasjonale forskningsprosjektet.

– UiT skal bidra med tall fra Tromsøundersøkelsen. Vi har mye informasjon med flere punktmålinger der vi har data med blant annet kjønn, alder, utdanning, sosioøkonomisk bakgrunn og hvordan folk opplever sin helse og livskvalitet, forteller von Hanno.

I tillegg til Tromsøundersøkelsen skal data fra andre befolkningsundersøkelser i Europa med i prosjektet. Blant annet Rotterdamstudien og ELSA-studien fra England.

Utvikle tester som fanger opp sansetap

Forskningssamarbeidet har flere mål, blant annet å lage et testverktøy som fanger opp sansetap hos personer med redusert kognitiv funksjon, samt å utvikle kliniske tiltak som hjelper de eldre.

– Vi skal også se på hva sansetap koster det europeiske samfunnet, og vi skal gi helseinformasjon til befolkningen, avslutter von Hanno som legger til at også professor Henrik Schirmer og forsker Geir Bertelsen ved UiT er involvert i studien.

Les også: Stress og depresjon gjør det eldre

Les også: Unik psykologpraksis med eldre

Les også: Blodprøve forutser demens

Vi anbefaler