Russland har verdens høyeste forekomst av hjerteinfarkt: – Russland er slik Norge var for 50 år siden

Et massivt forskerteam samarbeider nå for å studere folkehelsa i Russland. Forekomsten av hjertesykdom blant unge menn er alarmerende.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 03.02.16 00:00 Oppdatert: 05.02.16 12:35
Tromsø

Professor Henrik Schirmer ved Det helsevitenskapelige
fakultet, UiT.
Foto: www.pingvinavisa.no

For 50 år siden var det et kjent problem at relativt unge mannfolk i Nord-Norge døde av hjerteinfarkt. Dette var hovedårsaken til at den store helseundersøkelsen, Tromsøundersøkelsen, startet opp ved UiT på 70-tallet.

I dag er det sjelden at nordmenn under 50 år rammes av hjerteinfarkt, men slik er det ikke i Russland.

– Man kan si at Russland er slik Norge var for 50 år siden. De har verdens høyeste forekomst av hjerteinfarkt, og de aller fleste menn røyker, forteller professor Henrik Schirmer ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Skal sjekke helsa til russere

Nå blir en stor helseundersøkelse i Arkhangelsk og Novosibirsk satt i gang, ledet av professor David Leon ved London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Målet er å få 7000 russere til å delta. Professor Henrik Schirmer og andre forskere fra Tromsø har bidratt til utforming av prosjektet, og sikret mulighet for sammenligning av data med Tromsøundersøkelsen.

Russerne i helseundersøkelsen skal blant annet måle blodtrykk, ta ultralyd av hjerte og halskar, ta fysiske tester og forskerne skal få innsyn i deres livsstil, som trim, matinntak og jobb.

– Dette er den samme malen som vi har i Tromsøundersøkelsen, og vi kan da sammenligne funnene, sier Schirmer og legger til:

– Det store spørsmålet er: Hva dør russere av? Vi vet at de røyker og drikker mye. Faktisk drikker de to til tre ganger mer enn oss, men det blir ikke gjort mange obduksjoner som fastsetter dødsårsak.

Får russere førstehjelp?

Schirmer forteller at forskerne i tillegg skal se på om russerne har råd til medisiner, men også få oversikt over hva slags behandling de hjertesyke får når de kommer til sykehuset.

– Hjertesyke russere ligger mye lengre på sykehus og oppfattes som mye sykere enn norske hjertepasienter. Hvorfor er det slik? Vi må se på hva slags behandling de får, og om de får førstehjelp i ambulanse og av forbipasserende, sier forskeren og eksemplifiserer med at en norsk hjerteinfarktpasient kan sendes hjem etter fire/fem dager, mens en russer ligger lengre.

Vi blir stadig sunnere og friskere

– Tromsøundersøkelsen viser at vi nordmenn blir stadig sunnere. Selv om vi legger på oss, tar vi de rette valgene. Vi spiser sunnere og trimmer mer. Bare se på hvilepulsen som har gått betraktelig ned siden vi begynte å måle i 1974.

Funn fra Tromsøundersøkelsen viser også en halvering av dødelige hjerteinfarkt de siste femten årene. Hele 70 prosent av nedgangen skyldes bedre behandling av hjerteinfarkt så færre dør, mens 30 prosent skyldes at våre gode levevaner gjør så færre rammes av hjerteinfarkt nå enn tidligere.

Les også: Hvilepulsen vår synker

Russere drikker 16 liter sprit årlig

En som har forsket på helsetilstanden til russere, og da spesielt alkoholvanene, er professor Odd Nilssen ved UiT. Han er ikke i tvil om at russerne ville levd lengre dersom de la flaska på hylla.

– Jeg har forsket i Russland i 25 år, og har blant annet sett på alkoholkonsumet til folk i Arkhangelsk. Vi har spurt innbyggerne der om hvor mye de drikker, og vi har et klart inntrykk av at de underrapporterer. Studiene våre viser at de drikker cirka 16 liter ren sprit i året, men jeg tipper konsumet er mye høyere. Den offisielle statistikken til Verdens helseorganisasjon (WHO) angir 10,5 liter, men en russisk kollega mener det ligger rundt 25 liter per person per år. Det er mye, sa Nilssen til uit.no i 2014.

Les intervjuet her: Hvordan er drikkekulturen i Russland?

Levealder på 60 år

Han fortalte at man kan se en klar sammenheng mellom alkoholkonsum, hjerte- og karsykdommer og tidlig død. Den høye hjerte- kardødeligheten i Russland ligger ikke bare langt over dødeligheten i Norge, men svinger også i takt med akutte alkoholforgiftninger.

– Mens disse sykdommene går ned ellers i verden, øker derimot tilfellene i Russland. Levealderen i Arkhangelsk ligger på rundt 60 år for menn, mens den er litt høyere for kvinner. Våre analyser viser at beboerne i Arkhangelskområdet ikke burde være mer utsatt for hjerte- og karsykdommer enn folk i vesten. Snarere tvert imot, for de kommer mer gunstig ut både med hensyn til blodtrykk, fettstoffer i blodet, fysisk aktivitet, vekt og genetikk. De eneste kategoriene hvor russerne kommer dårligere ut enn andre, er alkoholkonsum og røyk. Ved å sjekke alkoholkonsumet med levertester blant begge kjønn i Arkhangelsk, avdekket vi dobbelt så høye verdier som i Tromsø, informerte Nilssen.

Les også: Høy dødelighet ved akutt hjertesvikt

Les også: Hjertesyke blir betrygget av farmasøyter

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 03.02.16 00:00 Oppdatert: 05.02.16 12:35
Tromsø
Vi anbefaler