Betennelser kan føre til brystkreft

Stadig flere kvinner blir rammet av brystkreft, og nye tall fra Tromsøundersøkelsen viser at infeksjoner i kroppen øker risikoen for å få sykdommen.
Wærås, Torgunn
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Johanne Røe Mathisen
Publisert: 04.02.16 00:00 Oppdatert: 03.10.18 12:21
Tromsø

Tall fra Tromsøundersøkelsen viser en sammenheng mellom kronisk betennelse
og brystkreft. 
Foto: Colourbox

Ifølge Kreftregisteret fikk dobbelt så mange kvinner brystkreft i 2014 som i 1957, og i løpet av livet kommer så mange som en av tolv til å bli rammet av denne sykdommen.

Nå viser en ny studie basert på tall fra Tromsøundersøkelsen at lavgradig infeksjon i kroppen kan være en av årsakene til sykdommen.

Studien er et samarbeid mellom forskere fra Tromsøundersøkelsen og Oslo Universitetssykehus, og ble nylig publisert i journalen Breast Cancer Research and Treatment.

40 % større risiko

Kvinnene ble fulgt over nesten femten år. Forskerne målte nivået av høysensitiv-CRP i disse kvinnene, en markør på lavgradig inflammasjon i kroppen. Hele 8 130 friske kvinner var med i studien, og ble fulgt fra 1994 til 2008. 192 av disse kvinnene utviklet brystkreft, og ble fulgt opp videre i cirka sju år.

– Vi så at kvinner etter overgangsalderen med høy CRP-verdi har større risiko for å utvikle brystkreft enn de med lav CRP, forteller førsteforfatter Hanne Frydenberg, lege og stipendiat ved Oslo Universitetssykehus, til Dagens Medisin.

Faktisk førte et høyt nivå av CRP til at disse kvinnene hadde hele 40 prosent høyere risiko for å utvikle brystkreft enn sine medsøster med lavere nivå av CRP.

Hva er CRP?

CRP står for C-reaktivt protein. Proteinet blir produsert i leveren. For at kroppen skal kunne bekjempe infeksjoner og betennelser lager den forskjellige stoffer som gjør at forsvarsreaksjoner settes i gang, og at disse reaksjonene starter på det rette stedet i kroppen. CRP er et av disse stoffene kroppen lager. CRP blir målt ved en enkel blodprøve i fingeren, og resultatene kan måles allerede minutter etter at prøven ble tatt. Normalt skal CRP være under 5 mg/L for både kvinner og menn.

Kilde: Legehåndboken

Flere overlever

Heldigvis er det ikke bare dårlige nyheter for kvinnene med økt CRP, for forskerne fant også ut at de hadde større sjans for å overleve kreften, og lavere risiko for å få tilbakefall etter behandling.

– Det er usikkert hvorfor kvinner med høy CRP har bedre prognose, men observasjonene våre kan delvis forklares av at disse kvinnene utvikler mindre aggressiv brystkreft, sier Frydenlund.

Vet ikke hvorfor

Det er ennå ingen som har funnet ut hvorfor det er en sammenheng mellom lavgradig inflammasjon og brystkreft, men flere store studier har observert at denne sammenhengen eksisterer. Inflammasjon sees også ofte i sammenheng med overvekt, og dette er også en kjent risikofaktor for å utvikle brystkreft.

– Sammenhengene er også observert i andre internasjonale studier, men vår studie viser i tillegg betydningen dette eventuelt kan ha for brystkreftoverlevelse, mener Frydenberg.

Foreløpig vet man ikke nok om CRP til å kunne forutsi hvilke kvinner som risikerer å utvikle brystkreft.

Fakta om brystkreft

  • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner, og hele en av tolv kvinner opplever å få sykdommen.
  • Risikoen øker med alderen, og ca. 80 % av de som får sykdommen er over 50 år. Risikoen er svært lav for kvinner under 30 år.
  • 5-10 % av alle tilfellene skyldes arv.
  • Fem år etter å ha fått diagnosen er fremdeles nesten 90 % av kvinnene i live, og stadig flere overlever sykdommen.
  • Ved utgangen av 2014 var det hele 42 786 brystkreftoverlevende i Norge.
  • Inaktivitet, overvekt, nattarbeid og alkohol er noen av livsstilsfaktorene som kan gjøre deg mer utsatt for å utvikle brystkreft.

Kilde: Brystkreftforeningen

Les også: Hormonbruk forårsaket brystkreft

Les også: Forskningspris til Tromsøundersøkelsen

Wærås, Torgunn
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Johanne Røe Mathisen
Publisert: 04.02.16 00:00 Oppdatert: 03.10.18 12:21
Tromsø
Vi anbefaler