Spesielt farlig å røyke i ungdomstida

10.12.15 Øvreberg, Elisabeth

Røyker du i tenårene, og før du får ditt første barn, er du spesielt utsatt for brystkreft. Dette gjelder selv om du ikke drikker alkohol.

Brystkreftfare på grunn av røyking har ikke hatt stort fokus.
Grunnen er at man har trodd det var alkohol som var årsaken
til at kvinner fikk brystkreft.

Det er flere år siden det ble bevist at alkoholdrikking øker risikoen for brystkreft, men nå viser studien til professor Inger Torhild Gram ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT at røyking er farligere enn vi trodde.

– Dersom du røyker som ung, altså før du får ditt første barn, øker du sjansene for å få brystkreft. Dette gjelder uavhengig av om du drikker alkohol eller ikke.

Alkohol eller ikke

Studien er unik, for Gram har sett på forekomsten av brystkreft hos kvinner som røyker, men ikke drikker alkohol. I studien ble 83.300 kvinner fra California og Hawaii fulgt. De var i alderen 45-75 år.

– Alle kvinnene vi hadde i undersøkelsen var friske ved studiestart i 1993. Vi fulgte dem i 17 år, og da hadde over 4.000 av dem fått brystkreft. 

Resultatet er klart: røyker kvinner minst en pakke sigaretter daglig i 20 år, og mer enn fem av disse årene er før de får sitt første barn, har de en 40 prosent større risiko for brystkreft i forhold til de som ikke røyker. Siden brystkreft er den hyppigste kreftsykdommen blant kvinner, utgjør dette mange nye tilfeller i året.  

Studien ble nylig publisert i American Journal of Epidemiology.

Umodne pupper

Men hvorfor er egentlig røyking farlig for unge kvinner?

Enkelt forklart er puppene umodne helt frem til man har født sitt første barn. I perioden fra første menstruasjon til første fødsel, er puppene spesielt sårbare mot stoffene som er i røyk.

Ifølge Gram inneholder sigarettrøyk over 70 kreftfremkallende stoffer.

– I mikroskop kan man se at cellene i kvinnebrystet har en høy aktivitet helt frem til første amming. Brystet er under utvikling, celledelingen går fort, og hvis man da utsetter seg for giftstoffer, kan ting fort gå galt, forteller Eivind Bjerkaas som disputerte ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, i fjor med professor Gram som veileder.

Les også: Unge pupper påvirkes av røyking

Kvinner røyker når det er farligst

I Norge er gjennomsnittsalder ved første fødsel 30 år og de fleste begynner å røyke før de er 18.

– Det som er uheldig, er at kvinner ofte røyker akkurat i det tidspunktet røyking er farligst for dem. De røyker som unge, men bestemmer seg for å slutte når de blir gravide, poengterer Gram.

Brystkreftrisikoen tar de med seg videre i livet, selv om de ikke røyker etter at de har blitt mødre.

Dessverre er det lite som forebygger brystkreft, men man vet at å få barn tidlig, og også å få mange barn, er preventivt.

– Dette er stikk motsatt av hva unge kvinner gjør i dag. De får gjerne ett eller to barn etter avsluttet utdanning, fortsetter Inger Torhild Gram.

Ikke på WHO sin liste

Brystkreft står ikke på WHO sin liste over røykerelatert kreftsykdom.  

– Det burde den absolutt gjøre, mener Inger Torhild Gram og forteller at hun jobber med saken.

Professoren har i løpet av de siste ti årene vært med å publisere seks artikler om emnet fra ulike studiepopulasjoner. I desember skal hun til USA og legge fram nye, upubliserte data om røyking og brystkreft fra Kvinner og Kreftstudien. Dette vil foregå på det årlige brystkreftmøtet i San Antonio, Texas med brystkrefteksperter fra hele verden.  

Les også: 1 av 3 dødsfall skyldes røyking

Les også: Nikotin hemmer sexlivet

På Twitter   #norgesarktiske