1 av 3 dødsfall skyldes røyking

En ny studie fra Universitetet i Tromsø viser at ett av tre dødsfall blant norske kvinner er relatert til røyking.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 19.03.12 00:00 Oppdatert: 19.03.12 12:35

Røyking.jpg (Bredde: 560px)
Kvinner og kreftstudien har fulgt 85.000 kvinner i 14 år.
Foto: www.colourbox.com

– Vi har sett på alle kvinner, både de som røyker og de som ikke røyker. Ser vi bare på røykere, er hele ett av to dødsfall relatert til røyking. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere sagt at Norge må satse mer på røykeslutt, og det er jeg helt enig i. Når vi ser på våre egne tall blir dette enda tydeligere, sier professor og førsteforfatter av studien, Inger Torhild Gram ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø, til Dagsavisen.

Kvinner og kreftstudien hennes viser dystre tall, men noe er likevel oppløftende: studien viser nemlig at når kvinner slutter å røyke, reduseres risikoen for hjertesykdom med nesten 70 prosent.

– Selv om du har røykt i mange, mange år, så hjelper det å slutte. Og det hjelper til og med mye, påpeker professor Gram.

Les mer om tobakk: Ønsker skrekkbilder og gørr

Fulgte 85.000 kvinner
Kvinner og kreftstudien i Tromsø fulgte 85.000 kvinner i Norge i alderen 30 til 70 år i 14 år. Kvinnene fikk tilsendt spørreskjema to ganger. Ved andre gangs spørreskjema, etter rundt sju år, kunne forskerne se at risikoen for dødelighet og sykdom var redusert for dem som hadde sluttet å røyke sammenlignet med dem som ikke hadde det. De første fikk spørreskjema i 1990-1991.

For å kunne finne sammenhengen mellom røyking og sykdom, har forskerne kontrollert for andre relevante faktorer som spiller inn på sykdom, blant annet alkoholforbruk, utdanning og kroppsmasseindeks.

Les også: Nikotin hemmer sexlivet

Raske fakta om Kvinner og kreftstudien
Institutt for samfunnsmedisin
ved Universitetet i Tromsø
har det siden 1991 innhentet
datasamling fra norske kvinner
i alderen 30 - 70 år.

Datasamlingen har foregått
ved hjelp av spørreskjema.

I alt har 172 000 kvinner
returnert et eller flere utfylte
skjemaer.

Formålet med studien er å
lete etter årsaker til til kreft
hos kvinner, og spesielt brystkreft.

Kilde: uit.no

Kvinner har røkt siden 1960

I Norge begynte kvinner å røyke på slutten av 1960-tallet. Nå viser de negative helseeffektene seg. For i studien finner forskerne at flere kvinner enn noen gang dør for tidlig på grunn av røyking i Norge.

– Selv om røyketallene nå er på vei ned, er toppen for røykedødsfall blant kvinner ennå ikke nådd, nettopp fordi effekten først vises flere år etter røykestart, forklarer Gram til Dagsavisen.

Forskerne skal presentere de ferske funnene for andre tobakksforskere på den 15. verdenskonferansen om «Tobakk eller Helse», som skjer i Singapore 20. til 24. mars.

Les også: Snusens farer

 

Kreftekspert hos WHO

Inger Torhild Gram, som også er kreftepidemiolog, ble nylig valgt som faglig ekspert når WHO skal drøfte hvilke temaer og fagfelt de skal satse på innen kreftforskning og kreftbekjempelse de neste årene.

– En av de mange oppgavene vi får der er tobakksforebyggende arbeid globalt. Dette er mitt hovedinteressefelt som professor i forebyggende medisin, lege og kreftepidemiolog. Så dette kan bli utrolig spennende, sier hun til uit.no

– Vi er 22 faglige eksperter fra alle deler av verden, og vi er der for vår kompetanse. Jeg kommer til å fokusere mest på årsaker til kreft, forebygging gjennom livsstil, tobakkskontroll og screeningprogram, utdyper Gram.

Les også: Tromsøprofessor blir kreftekspert hos WHO

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 19.03.12 00:00 Oppdatert: 19.03.12 12:35
Vi anbefaler