7 millioner kroner til Tromsøundersøkelsen!

– Dette er en seier for oss, men også for folkehelsa og Tromsøs befolkning som har stilt opp i 40 år.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 27.11.15 11:15 Oppdatert: 04.12.15 12:04

Er de 7 millionene som nå er bevilget over statsbudstettet forsmaken
på en etterlengtet fast bevilgning? Styringsgruppa til  den syvende
Tromsøundersøkelsen var samlet forrige uke, og i dag kan de feire finansiering.
Dette har de jobbet hardt for.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Det sier prosjektleder for den syvende Tromsøundersøkelsen, Heidi Johansen ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

For endelig har hun og Tromsøundersøkelsen fått penger over statsbudsjettet, mye takket være KrF som har vært en sterk støttespiller og pådriver.

– Tromsø 7 er i gang for fullt, men vi har manglet 6-7 millioner på finansieringa. I tillegg kommer den daglige driften av hele Tromsøundersøkelsen. Pengene vi nå får gir oss en helt annen forutsigbarhet. Nå kan vi fokusere helt på forskningen og den pågående undersøkelsen, og ikke på å få tak i finansiering, sier Johansen.

– En tung bør har blitt løftet av skuldrene våre, og nå kan vi sove bedre om natta, ler hun.

Datainnsamlinga til Tromsø 7 koster 65 millioner kroner og pengene har hittil kommet fra UiT, Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge og ulike forskningsfond.

Forbedrer folkehelsa

Prodekan forskning, Sameline Grimsgaard, forteller at finansieringen er et resultat av et glimrende samarbeid mellom Helsefak, Uit og Helse Nord, som har fremmet Tromsøundersøkelsen som et folkehelsebarometer.

– Vi er veldig glade nå, og samarbeidet vårt har gitt resultater. Begeistringen er stor, sier hun.

Heidi Johansen mener de syv millioner kronene som nå er bevilget er en anerkjennelse fra helsemyndighetene for den jobben Tromsøundersøkelsen har gjort. Behovet for jevnlige helseundersøkelser er stort, og resultatene har stor betydning for å kunne bedre folkehelsa.

– Vår forskning har et nasjonalt anliggende, den er ikke bare nordnorsk, dette er en seier for folkehelsa både nasjonalt og internasjonalt!

Ønsker fast finansiering

Det er prorektor ved UiT, Wenche Jakobsen enig i. Hun er strålende fornøyd med at Tromsøundersøkelsen endelig får penger over statsbudsjettet.

– Dette er så flott, og vi kan jo håpe at det er starten på en fast finansiering, slik som HUNT-undersøkelsen til NTNU har fått. Jeg mener vår forskning er viktig for den globale verden, og jeg vet hvor hardt de ved Tromsøundersøkelsen har kjempet for å få finansiering.

Les også: Tromsøundersøkselsen og HUNT hedres

Takker Tromsøs befolkning

Både Jakobsen og Johansen vil rette en stor takk til Tromsøs befolkning som har deltatt på Tromsøundersøkelsen siden 70-tallet.

Trofast har menn og kvinner troppet opp til omfattende helseundersøkelser, og den innsatsen har gjort så Tromsøundersøkelsen har blitt Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år.

Tromsøundersøkelsen har gitt verdifulle helsedata som etterspørres nasjonalt og internasjonalt. Den har også gitt grunnlag for sykdomsforebygging og behandling og oppbygging av kompetanse og sterke fagmiljøer.

Da Tromsøundersøkelsen startet opp på 70-tallen var hensikten å finne årsakene til den høye dødeligheten av hjerte- og karsykdommer, samt å utvikle metoder for å forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag. 

Opp gjennom årene er undersøkelsen utvidet til å omfatte en rekke andre områder, som:

 • Diabetes
 • Kreft
 • Lungesykdommer
 • Beinskjørhet (Osteoporose)
 • Muskel-skjelettsykdommer
 • Hormonsykdommer
 • Nevrologiske sykdommer
 • Psykiske lidelser
 • Aldring og demens
 • Nyresykdom
 • Hudsykdom
 • Antibiotikaresistens
 • Overvekt
 • Sykdom i mage/tarm
 • Øyesykdommer
 • Kronisk smerte
 • Fysisk aktivitet og kosthold
 • Miljøgifter
 • m.m.

Les også: Helsefak får toppscore på befolkningsundersøkelser

Les også: Ønsker Tromsøundersøkelsen inn på statsbudsjettet

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 27.11.15 11:15 Oppdatert: 04.12.15 12:04
Vi anbefaler