Ringselen føler klimaendring på kroppen

En ny studie viser klare effekter av havis-reduksjon på ringselen, en nøkkelart i den arktiske marine næringskjeden.
Bludd, Ellen Kathrine
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ellen Kathrine Bludd
Publisert: 25.11.15 00:00 Oppdatert: 26.11.15 09:43

Ringselen har allerede merket endringer i havisen.Foto: Kit Kovacs/Christian Lydersen, Norsk Polarinstitutt

Reduksjon i havisen i Arktis er en av de første dokumenterte tegnene på klimaendring, men få studier har dokumentert konsekvenser på arktiske, marine dyr.  Disse artene som er avhengig av is forventes å ha en dramatisk effekt av klimaendring. Fersk forskning fra UiT og Norsk Polarinstitutt viser nå at ringselen allerede har endret adferd etter at havisen ved Svalbard har kollapset. Klimaendring er ikke i fremtiden, det skjer nå. 

Les også: Bringer kunnskap fra Arktis til Paris 

Doktorgradsstudent Charmain Hamilton forsker på ringselens adferd i forhold til endringer i havisen. Foto: Kit Kovacs/Christian Lydersen, Norsk Polarinstitutt.

Endret adferd

Det er doktorgrads-student Charmain Hamilton fra Institutt for arktisk og marin biologi som sammen med andre forskere fra UIT og Polar-instituttet har funnet ut at ringselen har endret adferd som følge av mindre havis. Den beveget seg større avstander fra kysten, svømte lengre, hvilte mindre på havisen og brukte mer tid på å spise nok mat. Dette fører til at ringselen rett og slett må bruke mer energi for å få i seg nok næring. 

Stor utbredelse

Ringselen, eller Pusa hispida som den heter på latin, finnes over hele Arktis. Den er den eneste selarten som kan opprettholde pustehull i fastisen, noe som gir den tilgang til områder andre selarter ikke når, ifølge Norsk Polarinstitutt. 

På Svalbard så er ringselen utbredt, og den er til og med å finne på Nordpolen. Denne arten er svært knyttet til is, og vil derfor være sårbar ovenfor endringer i havisen. Det forventes at havisen kommer til å krympe ytterligere og muligens skape et isfritt arktisk hav så tidlig som i 2037. 

– Dersom havisen reduseres enda mer, er det stor sannsynlighet for at ringselens utbredelse og antall vil endre seg, sier Hamilton. Det forventes at endringene man ser i havet rundt Svalbard vil spre seg til andre områder i Arktis. 

Viktig art 

Ringselen er isbjørnens viktigste næringskilde og en viktig ressurs for arktisk urbefolkning. Med sin store utbredelse og en nøkkelrolle i økosystemet både som rovdyr og byttedyr, kan det føre til store ringvirkninger i hele økosystemet dersom denne arten blir utsatt for store endringer i sitt habitat. I verste fall kan arten risikere å bli utryddet. 

– I tillegg til å gi viktig kunnskap om hvordan en nøkkelart i den marine arktiske næringskjeden responderer på klimaendringene kan vi trekke to mer generelle lærdommer fra dette studiet, sier Rolf Ims, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi. – Det ene er viktigheten av  langsiktig forskning. Dette studiet bygger på at samme type målinger er utført med et intervall på 10 år. Det andre læringspunktet er at studier av dyr atferd, i dette tilfelle ringselenes vandringsmønstre og næringssøk, kan gi tidlige varsler om hvordan hele bestander vil utvikle seg i tida framover.

Ims forteller at med den nye is-situasjonen rundt Svalbard må de unge ringselene nå vandre lengre og jobbe hardere for å finne næringen. Dette gir et tidlig varsel om at hele bestanden kan bli redusert. 

Artikkelen: Hamilton CD, Lydersen C, Ims RA, and Kovacs KM. 2015. Predictions replaced by facts: a keystone species’ behavioural responses to declining arctic sea-ice. Biol. Lett. 11: 20150803.

Les også: Ekspertliste: Klimatoppmøtet i Paris 

Bludd, Ellen Kathrine
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ellen Kathrine Bludd
Publisert: 25.11.15 00:00 Oppdatert: 26.11.15 09:43
Vi anbefaler