Jurfak-studenter mest fornøyde på UiT


Hele 95 prosent av de uteksaminerte studentene fra Jurfak oppgir å være svært fornøyd eller fornøyd med studiet alt i alt.


Dette gjør jusstudentene til de mest fornøyde studentene ved UiT Norges Arktiske Universitet, der gjennomsnittet ligger på 83 prosent fornøyd eller svært fornøyd.

Resultatene foreligger i Kandidatundersøkelsen 2015, som er gjort av TNS Gallup på oppdrag fra UiT. Alle kandidater som fikk et gradsvitnemål fra UiT eller HiF mellom 2011 og 2013 ble inkludert i undersøkelsen og svarprosenten var på 57 prosent.

- Fokus på studiekvalitet har gitt resultater

- Resultatene er veldig bra, både for UiT som helhet og for oss på Det juridiske fakultetet spesielt, i og med at vi scorer høyest på UiT i forhold til hvor fornøyde studentene er. Det er flott at vårt fokus på høy studiekvalitet gir resultater. Men det er viktig å ikke hvile på laurbærene for at studentene skal fortsette å være fornøyde, sier Stig Harald Solheim, prodekan ved Juridisk fakultet.

Mange i fast jobb og fornøyde med jobben

Undersøkelsen viser at 81 prosent totalt og 84 prosent av masterstudentene er i fast jobb, mens 10 prosent innehar en midlertidig stilling. 83 prosent er svært tilfreds eller tilfreds med sin nåværende stilling. Her ligger også Jurfak-studentene langt over gjennomsnittet til UiT-studentene som var på 54 prosent fornøyde med nåværende jobb.

Jusstudenter kommer raskt i jobb

76 prosent av de nylig uteksaminerte juristene gikk raskt ut i jobb. Hele 36 prosent gikk rett ut i en jobb de hadde skaffet seg mens de fortsatt var under utdanning, mens 40 prosent fikk jobb innen 3 måneder etter fullført grad. De resterende 24 prosent fikk jobb mellom 4 og 12 mnd etter fullført grad.

 - Det er kjempehyggelig og viktig at vi utdanner folk som møter arbeidsmarkedets behov, mener Stig Harald Solheim og viser til at jusstudentene kommer raskt ut i jobb og at alle får fulltidsstilling om de ønsker det.

Undersøkelsen viser nemlig at hele 98 prosent av UiT-juristene nå er i en heltidsstililing. De to resterende prosentene oppga at de ikke ønsket full stilling. 

98 prosent av de tidligere Jurfak-studentene vurderer utdanningen sin som svært relevant eller relevant for sin nåværende jobb.

 54 prosent av UiT-juristene jobber i offentlig sektor.

-  Undersøkelsen viser også at utdannelsen gir mange muligheter og kan dekke behov både i det offentlige og i det private, avslutter prodekanen ved Det juridiske fakultetet.  

På Twitter   #norgesarktiske