Dette vil fusjonen bety for deg som ansatt

Ingen mister jobben og ingen må flytte, men noen kan få nytt stillingsinnhold.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 23.09.15 09:00 Oppdatert: 23.09.15 09:12

Høgskolen i Narvik. Foto: Espen Dalmo

Fra 1. januar 2016 er UiT Norges arktiske universitet landets tredje største universitet når det gjelder antall studenter.

Det skjer som følge av at UiT Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Harstad (HiH) og Høgskolen i Narvik (HiN) slår seg sammen.

Dette vil naturligvis også ha noen følger for ansatte ved de tre institusjonene.

Ny innplassering

Først av alt er det ingen som mister jobben som følge av fusjonen, forsikrer rektor ved UiT, Anne Husebekk:

– Nei, det er det ingen som gjør. For de fleste som i dag er ansatt ved UiT vil det ikke nødvendigvis bety en stor endring fra nyttår. Men for noen ansatte, og da  særlig for de høyskoleansatte, så betyr fusjonen at de må innplasseres på nytt.

Innplassering betyr at det blir foretatt en vurdering av  stillingene og deres innhold. For veldig mange vil  ikke dette bety noen endring, de fortsetter som før. Men for noen vil det gi endringer:

– Noen får noe endret stillingsinnhold. Det kan for eksempel gjelde de som har jobbet i høyskoleledelsen som etter fusjonen kan komme til å arbeide i fakultets- eller instituttledelsen. Men det er viktig å påpeke at de nye oppgavene folk får, skal oppleves som like interessante, påpeker Husebekk.

Nøyaktig hvem som skal innplasseres hvor, blir ikke klart før styremøtet i Tromsø 27. oktober. Da blir en ny organisasjonsstruktur vedtatt. 15. november skal ansatte i ledelsen innplasseres, og resten 20. november.

– Tidsaspektet er viktig her, for vi kan ikke innplassere noen før vi vet hvordan organisasjonsstrukturen ser ut. Men endringer blir det. For eksempel blir jo ledelsen her på høgskolen borte i det formatet vi har i dag, forteller direktør ved HiH, Karl Erik Arnesen.

Direktør ved Høgskolen i Harstad, Karl Erik Arnesen. Foto: Kjetil Nilsen

Omstillingsseminar

– Alle ansatte som blir berørt av omstillingsprosessen vil få tilbud om en innplasseringssamtale med sin leder, og det skal skje etter at de nye lederne er innplassert, forteller personalsjef ved Høgskolen i Narvik, Lise Bang Ericsson.

Som et ledd i fusjonsarbeidet skal det 15. oktober være et omstillingsseminar i Harstad for ledere, tillitsvalgte og verneombud som er berørt av organisasjonsendringer. Hovedtema vil være endringsledelse og utfordringer ved omstillingsprosesser. En egen omstillingshåndbok vil bli presentert, og det blir opplæring i verktøy som kan være til hjelp i innplasseringsarbeidet.

– Vi legger opp til gode prosesser rundt omstillingen, sier Bang Ericsson.

Avtale sikrer rettigheter

Kunnskapsdepartementet (KD) og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene forhandlet 19. august frem omstillingsavtale for fusjonen mellom UiT, HiH og HiN. Hensikten med avtalen er å sikre at de ansattes rettigheter og medbestemmelse.

Her kan du lese omstillingsavtalen.

– Denne avtalen er viktig for den sikrer at ingen mister jobben, går ned i lønn eller flyttes geografisk mot sin vilje. Vi kommer også til å lage en omstillingshåndbok hvor alles rettigheter og plikter blir beskrevet, forteller leder for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved UiT, Torill Nustad.

Alle som i dag har en stilling hvor innholdet blir endret, har rett til å bli tatt med på råd og arbeidsgiver skal så langt det er mulig ta hensyn til den ansattes innspill. Nustad anbefaler på generelt grunnlag ansatte å organisere seg.

– Det er fordi du da kan ta med deg din tillitsvalgte på  hvor ditt stillingsinnhold skal diskuteres. Det kan være spesielt viktig der det ligger an til å bli vanskelig å bli enig. Da er det greit å ha noen som støtter deg, sier Nustad.

Innplasseringsmøtene blir i hovedsak gjennomført med nærmeste leder, men er man ikke bekvem med det, kan man be om å få ha møtet med leder på nivået over.

– Vår erfaring fra tidligere fusjoner er at vi har fått til gode løsninger som de aller fleste har vært fornøyde med, sier Nustad.

Torill Nustad, hovedtillitsvalgt i NTL ved UiT. Foto: Randi Solhaug

Lenger vei til beslutningstaking

For høyskolene som blir en del av et universitet, kan overgangen også merkes når det gjelder beslutningstaking. 

– Det kan nok oppleves litt annerledes. Med institutter, fakulteter og universitetsstyre er det strengere linjeorganisasjon i et universitet og dermed også lenger vei til beslutningstaking, sier Husebekk.

Hun legger til at da UiT fusjonerte med Høgskolen i Tromsø og Høgskolen i Finnmark i sin tid, var dette med lenger vei til beslutningstaking noe som ble opplevd som tungvint blant tidligere høyskoleansatte. De var vant til raskere saksgang.

Direktøren ved HiH regner med at de også vil merke dette:

– Ja, for eksempel kommer vi ikke til å snakke direkte med departementet (Kunnskapsdepartementet, journ. anm) lenger. Hvor langt unna vi blir avhenger igjen av organisasjonsstrukturen. Blir vi fakultet er vi bare ett hakk unna, og innlemmes vi i flere institutter – ja da blir vi enda lenger unna. Men vi skal uansett være representert på alle nivåer, sier han.

I kongelig resolusjon er det nemlig forutsatt at universitetsstyret utvides med representanter fra Harstad og Narvik i perioden fram til 31. juli 2017.

Skal skape et godt universitet

Å bli en del av et universitet kommer også til å merkes positivt for de vitenskapelige ansatte, mener rektor Anne Husebekk og  direktør Karl Erik Arnesen. 

– Høgskolene kommer inn i en organisasjon med svært kompetent arbeidskraft, bredde i fagkunnskapen og økonomiske muskler. Universitetsstatus kan åpne en del dører. Håpet er at vi tiltrekker oss enda flere kvalifiserte søkere til stillinger og at forskningsmiljøene får et løft, noe som skjedde med etter fusjonene med Høgskolen i Tromsø og Høgskolen i Finnmark, sier Husebekk.

Les også: Fusjonsarbeidet er i rute

– Vi håper også på en boost  innen forskning og at vi blir mer robuste og rustet for framtida. Små miljøer er mer sårbare. Forhåpentlig kan vi dra veksler på hverandres kompetanse og bli enda bedre. Det at vi samler den nordre delen av miljøene i Nord-Norge tror jeg er veldig bra for landsdelen. Mye spennende kan komme ut av dette. Så vi er alle enige om at vi skal gjøre det vi kan for å skape et godt, nytt universitet med gode campuser, fastslår Arnesen.

– Samtidig regner  vi heller ikke med å ha fått ut alt potensialet første januar. Vi må bli kjent, det er jo litt forskjellige kulturer som møtes her. Så mye kommer etter hvert, minner Husebekk på.

 Se også: Slik blir fusjonsmidlene fordelt


Du kan holde deg oppdatert på fusjonsarbeidet her.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 23.09.15 09:00 Oppdatert: 23.09.15 09:12
Vi anbefaler