Kognitiv terapi har mistet sin sterke virkning

06.07.15 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Forskning viser at kognitiv terapi ikke har den samme gode effekten nå som for 30 år siden.

Etter å ha gått gjennom 70 studier som omhandler
pasienter med depresjon, forteller psykolog
Tom Johnsen fra UiT at de som
idag får kognitiv terapi ikke opplever like stor virkning
som på 70- og 80-tallet. Foto: Privat

Vi har alle hørt om kognitiv terapi, en terapiform som ser sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser hos blant annet deprimerte mennesker. Målet er å bryte onde sirkler som fører til psykiske helseproblemer, og terapiformen har vært hyppig brukt av psykologer og terapeuter de siste 30 årene.

Men nå viser det seg at denne terapien ikke har like god effekt lenger.

Studert deprimerte mennesker

– Vi har sett på 70 store studier som handler om depresjon og kognitiv terapi. Studiene er fra 1977 til 2015, og det viser seg at effekten hos pasientene er dalende, sier psykolog Tom Johnsen som begynte på dette omfattende prosjektet da han studerte ved Det helsevitenskapelige fakultet.
Da tilhørte han forskningsgruppa Helsepsykologi, og gjorde studien sammen med gruppeleder Oddgeir Friborg.

Alle de deprimerte pasientene som var med i de 70 internasjonale studiene rangerte sine plager på et skjema både før og etter sin kognitive behandling. I tillegg benyttet mange av studiene resultater basert på terapeutens vurdering.

Noe har skjedd de siste tredve årene

Pasienter og terapeuter rapporterte om stor forbedring etter behandlingen på 70- og 80-tallet, men situasjonen var noe annerledes for pasienter som ble behandlet etter dette. Da hadde terapien mindre effekt.

– Vi ser en stor forskjell i forhold til sluttresultatet av behandling de siste tredve årene. Kognitiv terapi er mye brukt i dag, og da er det viktig å kunne måle hvordan effektutviklingen er og har vært. Terapiformen er rett og slett ikke like effektivt som tidligere, sier Johnsen.

Hvorfor virker ikke terapien?

Han og Friborg har flere teorier på hvorfor kognitiv terapi ikke virker så godt som tidligere, og en av hypotesene er placebo.

– Kognitiv terapi var ny og revolusjonerende på 70-tallet, og pasientene hadde nok store forventninger til at terapien skulle være til hjelp, sier Johnsen og mener at dagens pasienter med depresjon ikke har den samme troen på en ”mirakelløsning”.

En annen mulig årsak til at kognitiv terapi ikke virker like godt, er at  den blir ”for mye” brukt.

– Flere og flere har tatt den i bruk, også de som ikke er så erfarne og de som ikke er så dedikerte til metoden. Psykologer og terapeuter tar muligens litt for lett på gjennomføringen av den kognitive terapien, og utelater kanskje noen steg – noe som kan være helt avgjørende for sluttresultatet. Slike forskjeller har vi delvis forsøkt å kontrollere for i selve studien vår, men dessverre var ofte mål på terapeutens evne til å formidle og holde seg til de kognitive prinsippene, fraværende i de fleste av de undersøkte studiene.

Videoopptak av psykologer

At psykologer utfører kognitiv terapi ulikt, kan altså være avgjørende, og ifølge HelpLink Psykologisenter i Oslo viste en studie at da et ekspertpanel fikk se videoopptak med praktiserende psykologer, fikk de store problemer med å bedømme hvilken terapimodell psykologene brukte i sitt arbeid.

– Noen har trukket i tvil hele idéen om at det er endring i personenes tankemønster som er årsaken til at psykoterapi er hjelpsom. Kritikere av kognitiv terapi hevder at det er helt andre faktorer – for eksempel terapeutens støtte, empati og utforsking av følelser som er det som fører til bedring, skriver de på sine nettsider.

Les studien til Tom Johnsen her

Les også: Stress og depresjon gjør deg eldre

Les også: 1 av 10 ungdommer er deprimerte

Les også: Tester ut ny terapi på deprimerte

På Twitter   #norgesarktiske