Helsepsykologi

Formålet til den Forskningsgruppe helsepsykologi er:

  • å bedrive tverrfaglig forskning om psykologiske, sosiale og atferdsmessige aspekter ved sykdommer og tilstander, forebygging av disse og deres konsekvenser.
  • å delta i/samarbeide om helseundersøkelser i Norge, eller etablere egne longitudinelle helsepsykologiske prosjekter som det kan knyttes søknad om doktorgradsstipender til.
  • å etterprøve og skaffe ny kunnskap om klinisk helsepsykologiske intervensjonsformer

Påmelding til pågående forskningsprosjekter

Ingen for øyeblikket.