Datagutter har svakt skjelett

Gutter som sitter mer enn seks timer foran skjermen i helgene har lav beintetthet.

Portrettbilde av Wærås, Torgunn
Wærås, Torgunn torgunn.waras@uit.no Seniorrådgiver kommunikasjon
Publisert: 19.06.15 00:00 Oppdatert: 16.05.23 12:25
Helse og velferd

I tenårene skal skjelettet være på det sterkeste, men
forskning viser at gutter som spiller mye på data er
beinskjøre. Hvordan dette preger dem videre i livet,
vites ikke. Foto: www.colourbox.com

En helseundersøkelse på unge gutter viser at de som sitter foran TV eller PC i mer enn seks timer i helgene har lavere beintetthet enn jevnaldrende.

Ifølge stipendiat Anne Winther er dette bekymringsfullt.

– Skjelettet skal være på sitt sterkeste i tenårene, og når gutter allerede da har lav beintetthet, kan det gi uheldige konsekvenser senere i livet, sier Winther ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Mye skjermaktivitet

Hun har gjennom ungdomsundersøkelsen Fit Futures analysert beintettheten til 359 gutter og  388 jenter i alderen 16-18 år, og fått dem til å svare på spørsmål om deres TV- og PC –vaner.

Resultatet viser at ungdommene bruker mye tid foran skjermen i fritida.

I gjennomsnitt på ukedagene bruker jenter 3,2 timer på TV/PC,  og gutter bruker 3,8 timer. I helgene er tallet for jenter cirka 4,0 timer og gutter 5,1 timer.

– Jo mer tid ungdommene bruker på skjermaktivitet, jo lavere beintetthet har de i forhold til dem som bruker mindre enn to timer per dag i helgene.

Winther forteller at beintettheten hos gutter blir merkbart dårligere når de sitter mer enn seks timer per dag. Og oppfølgingsdata fra undersøkelsen Fit Futures2 viser at denne negative sammenhengen vedvarer 2 år senere.

– Internasjonale helseregler fra Australia og USA sier at mer enn to timer per dag kan gi negativ helseeffekt, men da særlig med tanke på fedme, og mange av ungdommene i Fit Futures rapporterer at de sitter enda mer enn det.

Jentene får høyere beintetthet

Nå er det riktignok ikke fedmeproblemer hos ungdom Winther har sett på, men beinskjørhet, og det som overrasker Winther er at det viser seg at jentenes skjelett ikke reagerer på samme måte. Da er resultatet motsatt – jenter som bruker mye PC/TV har høyere beintetthet.

– Resultatene er overraskende, men det kan være flere grunner til dette. Kanskje spørsmålene vi stiller ikke fanger opp jentenes skjermvaner, eller at det finnes biologiske forklaringer på denne kjønnsforskjellen.

Fit Futures - en del av Tromsøundersøkelsen

Fit Futures er den mest omfattende kartleggingen av livsstil og helse hos ungdom i Nord-Norge noensinne. Rundt 1000 ungdommer i alderen 15-21 år har deltatt i de to undersøkelsene siden 2010. Det forskes blant annet på fysisk aktivitet og overvekt, smerte, astma og allergi, tannhelse og infeksjoner.

Les mer på fitfutures.no

Ungdom er ikke inaktive

I dag har man lett for å tro at ungdom som bruker mye data har et lavt aktivitetsnivå, men det er nødvendigvis ikke sånn. Anne Winther forteller at ungdom ikke er inaktive.

Nesten halvparten av alle ungdommene i undersøkelsen rapporterte at de deltar i tyngre aktiviteter, sport, trening eller konkurranser i løpet av en uke.

Blant de som oppgir mer enn fire timer skjermtid per dag, rapporterer 20 prosent av jentene og 26 prosent av guttene at de også har et høyt aktivitetsnivå – det vil si at de  bruker mer enn fire timer per uke til trening/sport/konkurranser.

Tren deg beinhard

Og det er veldig bra at ungdommene trener jevnlig. Forskningen til Bente Morseth ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, viser at de som er aktive får sterkere skjelett i voksen alder.

– Min forskning viser at dersom personer over 20 år trener minst fire timer i uka, får de høyere beintetthet og færre beinbrudd senere i livet, forteller hun til uit.no.

Gjennom Tromsøundersøkelsen har hun fått opplysninger fra 7522 personer. Disse har blitt fulgt gjennom flere år, og dermed har Morseth studert hvem som er aktive, hvem som har tett benbygning og hvem som rammes av benbrudd.

– De som trente jevnlig hadde færre brudd i knokler som er utsatt for vektbelastning. Det vil si i hofte, ankel, lårben og bekken. Jeg så en klar tendens på at jo mer aktiv man er, jo lavere er risikoen for brudd i underkroppen.

Artikkelen til Anne WInther finner du her

Wærås, Torgunn torgunn.waras@uit.no Seniorrådgiver kommunikasjon
Publisert: 19.06.15 00:00 Oppdatert: 16.05.23 12:25
Helse og velferd
Vi anbefaler