Flere fornøyde studenter

En rekke studier ved UiT skårer høyere i studiebarometeret i år enn i fjor. Svarprosenten er også blitt bedre.
Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 03.02.15 08:00 Oppdatert: 03.02.15 08:15

Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomførte Studiebarometeret for andre gang i fjor høst. Nå er resultatene klare, og de viser at flere studier ved UiT kommer bedre ut nå enn ved forrige runde. Studiene som kommer best ut er bachelor i luftfartsfag, master i helsefag, bachelor i barnevern, master i biologi, master i folkehelsevitenskap, master i psykologi og erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor. Overordnet er studentene ved UiT omtrent like tilfredse som landsgjennomsnittet.

Wenche Jakobsen er universitetslektor ved UiT. Foto: Torbein Kvil Gamst

Wenche Jakobsen er prorektor utdanning ved UiT.

Foto: Torbein Kvil Gamst

Høy svarprosent
– Det er gledelig at så mange utdanninger ved UiT skårer godt. Det er vi veldig glade for, sier prorektor utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen.

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som ble gjennomført for første gang i 2013. Undersøkelsen omfatter alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, og femteårsstudenter på integrerte masterprogram, medisin og profesjonsstudiet i psykologi. Også svarprosenten var høyere i fjor enn året før. Da svarte bare 28 prosent av studentene, mens tallet denne gangen er 38,3.

– Vi er veldig glade for den høye svarprosenten, men vil fortsette å jobbe for å få enda flere studenter til å svare. En realistisk målsetting er en svarprosent på 50 prosent, sier Jakobsen. 

Har gjort tiltak
I 2013 skåret prosess- og gassteknologi bare 2,9, som var det tredje dårligste i landet, mens studiet denne gangen har fått 3,7. Også bachelor i psykologi, bachelor i pedagogikk og lærerutdanningen kommer bedre ut nå enn ved forrige undersøkelse.

– Vi har gått bak tallene fra den forrige undersøkelsen og sett hva studentene er mindre fornøyd med. Dette har vi tatt tak i og jobbet godt med, og nå ser vi at disse studiene skårer adskillig bedre, sier Jakobsen.

Men det er også noen få utdanninger som skårer lavt, viser resultatene som legges fram i dag. En av dem er radiografi.

– Vi tar resultatet til orientering og etterretning og tar det med i vår egen evaluering av studiet. Studiebarometeret er viktig for oss i det arbeidet vi holder på med, sier assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Toril Hansen

Hun forteller at de allerede er i gang med en omfattende evaluering av radiografutdanningen, på grunn av lave søkertall til studiet og høyt frafall. 

– Vi er opptatt av studiekvaliteten, og er spent på om det er sammenfall mellom det vi har spurt om og det som kommer fram i Studiebarometeret. Nå skal vi lage en rapport og se hva vi kan gjøre videre, sier Hansen. 

Endringer i psykologistudiet
Også embedsstudiet i  psykologi kommer dårlig ut. 

Ingunn Skre er instituttleder ved Institutt for psykologi. Foto: Torbein Kvil Gamst
Ingunn Skre er instituttleder ved Institutt for psykologi. Foto: Torbein Kvil Gamst

– Vi tar tallene veldig alvorlig. Det er viktig for oss å få studert evalueringen og få sett sammenligningen med de tre andre universitetene som har profesjonsstudium i psykologi, sier instituttleder ved Institutt for psykologi, Ingunn Skre.

Hun påpeker at utdanningen kom bedre ut ved forrige runde, og at det foreløpig er vanskelig å konkludere med hva variasjonen skyldes. Resultatet kommer likevel ikke bare som en overraskelse.

– Vi er klar over at det har vært en del utfordringer på profesjonsstudiet. Vi har vært underbemannet i forhold til arbeidsbelastningen, men der har vi nå fått noen ressurser til å bemanne opp, selv om det er ikke fullt tilstrekkelig ennå, i og med at studenttallet også har økt. Vi har også hatt en omorganisering og en omstilling da vi skulle inn i et nytt fakultet. I tillegg er det et stort trykk på å drive med god forskning, og kanskje ikke like stort fokus på undervisningen, sier Skre.

På grunn av signaler som kom for tre år siden, har instituttet på eget initiativ gjennomført en evaluering og en revisjonsprosess for hele profesjonsstudiet og de andre studieprogrammene, der studentene er tatt med. Skre håper revisjonen blir vedtatt i fakultetsstyret i februar.

– Selv om vi var klar over utfordringene, var resultatene i Studiebarometeret verre enn vi fryktet. Vi tar dem alvorlig og jobber sterkt med saken for å forbedre oss, sier hun.

Må brukes fornuftig
Wenche Jakobsen mener Studiebarometeret er et nyttig verktøy for å få vite mer om hvordan studentene rangerer sine studier. 

– Studiebarometeret er kommet for å bli. At en utdanning skårer dårlig eller godt, kan være tilfeldigheter, men når vi ser disse resultatene over tid, kan de brukes på en fornuftig måte, sier Jakobsen. 

NOKUT holder i dag et frokostmøte, der de legger fram resultatene, og dette strømmes direkte fra klokken 08.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 03.02.15 08:00 Oppdatert: 03.02.15 08:15
Vi anbefaler