Opplæringstiltak i regi av Avdeling for personal- og organisasjon, Seksjon for lønn

03.02.14 Lajla Johansen
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

 

Avdeling for personal- og organisasjon, Seksjon for lønn vi gjennomføre følgende opplæringstiltak i løpet av februar og mars 2014

 

  • PagaWeb kurs - Administrasjon av arbeidsforhold (2 timer)
    Campus Tromsø 25.02.14
    Campus Alta 26.03.14

 

  • Permisjoner, søknad, saksbehandling og saksflyt ved overgang til ulike typer pensjoner (1,5 timer)
    Campus Tromsø 25.02.14
    Campus Alta 26.03.14

For nærmere informasjon og påmelding se Interne kurs

 

 

På Twitter   #norgesarktiske