Kurs Arrangør Starter Slutter Frist pmld.
Program for pedagogisk basiskompetanse 2016 Result 07.01.16 00.00 15.12.2016 00:00 15.10.2015
Neuroscience Training Course: Translational animal models in neuroscience Institutt for psykologi 08.08.16 00.00 12.08.2016 00:00
Writing assignments is 10 times easier with UiT’s Word templates Avdeling for IT 12.08.16 08.15 12.08.2016 09:15
Semesterstartskurs ved Campus Tromsø Avdeling for utdanning, Seksjon for studieinformasjon og opptak 15.08.16 09.00 15.08.2016 11:00 12.08.2016
Semesterstartskurs ved Campus Alta Avdeling for utdanning, Seksjon for studieinformasjon og opptak 16.08.16 10.00 16.08.2016 12:00 14.08.2016
Semesterstartskurs ved Campus Harstad Avdeling for utdanning, Seksjon for studieinformasjon og opptak 17.08.16 11.00 17.08.2016 13:00 14.08.2016
Kurs i informasjonskompetanse - NT-fak Fakultet for naturvitenskap og teknologi 17.08.16 14.15 17.08.2016 16:00
Safety in the laboratory and on sea and land expedition Administrasjonen ved UiT 18.08.16 00.00 16.09.2016 00:00 18.08.2016
Safety in the laboratory and on sea and land expedition Avd. for personal og organisasjon 18.08.16 09.00 16.09.2016 12:00 16.08.2016
Semesterstartskurs ved Campus Narvik Avdeling for utdanning, Seksjon for studieinformasjon og opptak 18.08.16 09.00 18.08.2016 11:00 14.08.2016
Kurs i studieteknikk - NT-fak Fakultet for naturvitenskap og teknologi 25.08.16 16.15 25.08.2016 18:00
Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level 1 and Level 2 Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT 29.08.16 10.00 25.11.2016 16:00 18.08.2016
Excel - jobb smartere Avdeling for IT 29.08.16 12.15 29.08.2016 14:00
Word - jobb smartere Avdeling for IT 30.08.16 12.15 30.08.2016 14:00
Program for pedagogisk basiskompetanse Result 01.09.16 00.00 30.04.2017 00:00 01.05.2016
Fronter for studieadministrativt ansatte Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 02.09.16 09.00 02.09.2016 12:00 01.09.2016
Word - jobb smartere Avdeling for IT 02.09.16 13.15 02.09.2016 15:00
Excel - jobb smartere! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 05.09.16 12.00 05.09.2016 15:00 05.09.2016
Excel - jobb smartere! Avdeling for IT 06.09.16 08.15 06.09.2016 10:00
Excel - kom i gang! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 06.09.16 09.00 06.09.2016 12:00
PowerPoint - jobb smartere! Avdeling for IT 06.09.16 12.15 06.09.2016 14:00
Movie Maker - la historien skinne Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter 06.09.16 13.00 06.09.2016 15:00 06.09.2016
Word - jobb smartere! Avdeling for IT 07.09.16 08.15 07.09.2016 10:00
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Universitetsbiblioteket 07.09.16 09.15 07.09.2016 12:00 05.09.2016
Word - jobb smartere! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 07.09.16 12.00 07.09.2016 15:00
Skype for Business og Sharepoint Avdeling for IT 07.09.16 12.15 07.09.2016 14:00 05.09.2016
Skype for Business og Sharepoint - kurs Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 07.09.16 13.00 07.09.2016 15:00 07.09.2016
Digitale verktøy i undervisningen Avdeling for IT 08.09.16 08.15 08.09.2016 11:00 06.09.2016
PowerPoint - jobb smartere! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 08.09.16 09.00 08.09.2016 12:00 08.09.2016
Video i undervisning Avdeling for IT 08.09.16 12.15 08.09.2016 15:00 01.09.2016
Digitale verktøy i undervisningen Avdeling for IT, Result 09.09.16 08.15 09.09.2016 11:00 07.09.2016
Video i undervisning Avdeling for IT, Result 09.09.16 12.15 09.09.2016 15:00 01.09.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 12.09.16 00.00 23.11.2016 00:00
Digitale verktøy i undervisningen Avdeling for IT 12.09.16 08.15 12.09.2016 11:00 05.09.2016
Har du data? Lær å bruke UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 12.09.16 12.15 12.09.2016 14:00 11.09.2016
Video i undervisning Avdeling for IT 12.09.16 12.15 12.09.2016 15:00 05.09.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 13.09.16 12.15 13.09.2016 15:00 12.09.2016
Kurs for studenttillitsvalgte Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 19.09.16 09.00 20.09.2016 16:00 09.09.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Avdeling for publikumstjenester 21.09.16 12.15 21.09.2016 15:00 20.09.2016
EndNote for viderekomne Universitetsbiblioteket 26.09.16 12.15 26.09.2016 16:00 22.09.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Avdeling for publikumstjenester 28.09.16 12.15 28.09.2016 15:00 28.09.2016
Ph.d.-kurs: Mongrafi eller artikkelbasert avhandling? 29.09.16 09.15 30.09.2016 15:00
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Forskningsgrupper 29.09.16 12.15 29.09.2016 14:00 29.09.2016
Fronter - Utforme undervisningsrom med webmal Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 03.10.16 09.00 03.10.2016 12:00 03.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 03.10.16 12.15 03.10.2016 15:00 29.09.2016
Grunnkurs i HMS (HMS- plattform) Avd. for personal og organisasjon 04.10.16 09.00 05.10.2016 15:45 27.09.2016
Fronter - Utforme undervisningsrom med webmal Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 04.10.16 09.00 04.10.2016 12:00 04.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Universitetsbiblioteket 12.10.16 09.15 12.10.2016 12:00 10.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Universitetsbiblioteket 12.10.16 12.15 12.10.2016 15:00 11.10.2016
EndNote advanced Universitetsbiblioteket 18.10.16 12.15 18.10.2016 16:00 13.10.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 19.10.16 12.15 19.10.2016 14:00 18.10.2016
Har du data? Lær å bruke UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Tromsø Museum (TMU), Vernepleie 20.10.16 12.15 20.10.2016 14:00 20.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Avdeling for publikumstjenester 02.11.16 12.15 02.11.2016 15:00 02.11.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 09.11.16 12.15 09.11.2016 14:00 08.11.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Avdeling for publikumstjenester 10.11.16 12.15 10.11.2016 15:00 09.11.2016
Se, jeg snakker med kroppen også! RKBU Nord 17.11.16 09.30 17.11.2016 15:30
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 17.11.16 12.15 17.11.2016 15:00 16.11.2016
Har du data? Lær å bruke UiT Open Research Data! Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket 23.11.16 12.15 23.11.2016 14:00 23.11.2016
Arkiv - Tidligere kurs på Tavla