Kurs Arrangør Starter Slutter Frist pmld.
«uDig» – digital kompetanse. Utlysning av kursmoduler. 13.08.15 00.00 15.12.2015 00:00
Program for pedagogisk basiskompetanse Result 04.09.15 00.00 30.04.2016 00:00 01.05.2015
Forkurs i musikkteori og gehør Musikkonservatoriet, Kunstfak 07.11.15 11.00 06.12.2015 16:00
Videregående kurs i regnskap, budsjett og innkjøp, Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet 01.12.15 09.15 01.12.2015 12:00 30.11.2015
Kurs i enkle spørringer i M4 Agresso Desktop Prod, Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet 02.12.15 09.00 02.12.2015 10:30 01.12.2015
Kurs i leverandørfaktura og rapporter i M4 Agresso Web, Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet 02.12.15 10.30 02.12.2015 12:00 01.12.2015
Workshop på Futurelab Mellomveien 02.12.15 12.05 02.12.2015 14:00 02.12.2015
Søk smart - lær Oria! Universitetsbiblioteket 04.12.15 09.15 04.12.2015 10:00 04.12.2015
Kurs i budsjettering av BOA, Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet 07.12.15 09.15 07.12.2015 11:00 06.12.2015
Søk smart - lær Oria! Universitetsbiblioteket 07.12.15 15.15 07.12.2015 16:00 07.12.2015
Excel - Jobb smartere Avdeling for IT 05.01.16 11.15 05.01.2016 14:15 04.01.2016
Word - formatere og automatisere lange dokumenter Avdeling for IT 06.01.16 11.15 06.01.2016 14:15 06.01.2016
Program for pedagogisk basiskompetanse 2016 Result 07.01.16 00.00 15.12.2016 00:00 15.10.2015
Sikkerhetskurs (HMS 0500) for laboratorium, felt- og tokt-arbeid Seksjon for personal og organisasjon 07.01.16 00.00 29.01.2016 00:00 11.01.2016
Skype for Business og Sharepoint - kurs Avdeling for IT 08.01.16 11.15 08.01.2016 14:15 08.01.2016
Online-kurs: Evaluering av læring og undervisning Result 11.01.16 00.00 12.02.2016 00:00 01.12.2015
Forskningsveiledning 2016 Result 26.01.16 00.00 15.04.2016 00:00 15.12.2015
Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse Result 02.02.16 00.00 29.04.2016 00:00 15.12.2015
Doktorgradskurs SVF - 8055 Fornemmelser for kjønn KVINNFORSK 29.02.16 09.00 02.03.2016 16:00
Arkiv - Tidligere kurs på Tavla