Kurs Arrangør Starter Slutter Frist pmld.
Program for pedagogisk basiskompetanse 2016 Result 07.01.16 00.00 15.12.2016 00:00 15.10.2015
Grunnkurs BOA Administrasjonen ved UiT 01.06.16 08.30 01.06.2016 11:30 25.05.2016
Level up your Word 2013 skills Avdeling for IT 01.06.16 09.00 01.06.2016 12:00 30.05.2016
How to Write a Winning Proposal for MSCA-Individual Fellowships Det helsevitenskapelige fakultet 01.06.16 10.00 01.06.2016 17:00 27.05.2016
Getting started with Excel 2013 Avdeling for IT 03.06.16 09.00 03.06.2016 12:00 01.06.2016
Kurs - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 150616 Administrasjonen ved UiT, Avdeling for økonomi 15.06.16 09.00 15.06.2016 15:30 10.06.2016
Neuroscience Training Course: Translational animal models in neuroscience Institutt for psykologi 08.08.16 00.00 12.08.2016 00:00
Semesterstartskurs ved Campus Tromsø Avdeling for utdanning, Seksjon for studieinformasjon og opptak 15.08.16 09.00 15.08.2016 11:00 14.08.2016
Semesterstartskurs ved Campus Harstad Avdeling for utdanning, Seksjon for studieinformasjon og opptak 17.08.16 11.00 17.08.2016 13:00 14.08.2016
Safety in the laboratory and on sea and land expedition Avd. for personal og organisasjon 18.08.16 09.00 16.09.2016 12:00 16.08.2016
Semesterstartskurs ved Campus Narvik Avdeling for utdanning, Seksjon for studieinformasjon og opptak 18.08.16 09.00 18.08.2016 11:00 14.08.2016
Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level 1 and Level 2 Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT 29.08.16 10.00 25.11.2016 16:00 18.08.2016
Program for pedagogisk basiskompetanse Result 01.09.16 00.00 30.04.2017 00:00 01.05.2016
Excel - jobb smartere! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 05.09.16 12.00 05.09.2016 15:00 05.09.2016
Excel - kom i gang! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 06.09.16 09.00 06.09.2016 12:00
Movie Maker - la historien skinne Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter 06.09.16 13.00 06.09.2016 15:00 06.09.2016
Word - jobb smartere! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 07.09.16 12.00 07.09.2016 15:00
Skype for Business og Sharepoint - kurs Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 07.09.16 13.00 07.09.2016 15:00 07.09.2016
PowerPoint - jobb smartere! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 08.09.16 09.00 08.09.2016 12:00 08.09.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 13.09.16 12.15 13.09.2016 15:00 12.09.2016
Ph.d.-kurs: Mongrafi eller artikkelbasert avhandling? 29.09.16 00.00 30.09.2016 00:00
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Universitetsbiblioteket 12.10.16 12.15 12.10.2016 15:00 11.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 17.11.16 12.15 17.11.2016 15:00 16.11.2016
Arkiv - Tidligere kurs på Tavla