Kurs Arrangør Starter Slutter Frist pmld.
Program for pedagogisk basiskompetanse 2016 Result 07.01.16 00.00 15.12.2016 00:00 15.10.2015
Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level A1 , A2 and B1 Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT 29.08.16 10.00 25.11.2016 16:00 18.08.2016
Program for pedagogisk basiskompetanse Result 01.09.16 00.00 30.04.2017 00:00 01.05.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 12.09.16 00.00 23.11.2016 00:00
Selvtillitsgruppe - ledige plasser, meld deg på nå! 04.10.16 14.00 08.11.2016 00:00 26.09.2016
Take control of your PhD journey: EndNote basic Universitetsbiblioteket 28.10.16 08.30 28.10.2016 11:15 21.10.2016
Adobe Illustrator og digitale tegninger Avdeling for IT 28.10.16 12.00 28.10.2016 15:00 25.10.2016
Skrivekveld åpen for alle på HSL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 01.11.16 16.00 01.11.2016 18:00 28.10.2016
Agresso - Grunnkurs for rekvirent Regnskapsseksjonen 02.11.16 08.30 02.11.2016 11:30 30.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Avdeling for publikumstjenester 02.11.16 12.15 02.11.2016 15:00 02.11.2016
Møteleder-kurs med Skype og videokonferanse på Hiet Avdeling for IT 04.11.16 10.00 04.11.2016 11:30 02.11.2016
Kurs i musikkteori og gehør høsten 2016 Det kunstfaglige fakultet, Musikkonservatoriet 05.11.16 11.00 04.12.2016 15:00
Arbeid og psykisk helse, fordypningskurs «Konflikt» Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for personal og organisasjon 09.11.16 12.00 09.11.2016 15:30 07.11.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 09.11.16 12.15 09.11.2016 14:00 08.11.2016
Søk smart! Oppfriskningskurs i bibliotekets søkeverktøy Oria Universitetsbiblioteket, Avdeling for publikumstjenester 09.11.16 12.15 09.11.2016 13:00 08.11.2016
Agresso - Grunnkurs for rekvirent Regnskapsseksjonen 10.11.16 08.30 10.11.2016 11:30 08.11.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 14.11.16 09.15 14.11.2016 12:00 10.11.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Avdeling for publikumstjenester 16.11.16 12.15 16.11.2016 15:00 09.11.2016
Se, jeg snakker med kroppen også! RKBU Nord 17.11.16 09.30 17.11.2016 15:30
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere (Harstad) Universitetsbiblioteket 17.11.16 12.15 17.11.2016 15:00 16.11.2016
Introductory course EndNote (PC) Universitetsbiblioteket, Avdeling for publikumstjenester 17.11.16 12.15 17.11.2016 14:00 09.11.2016
Word - jobb smartere Avdeling for IT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 18.11.16 09.15 18.11.2016 11:00 17.11.2016
Excel - jobb smartere Avdeling for IT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 18.11.16 12.15 18.11.2016 14:00 17.11.2016
Lær video med mobil! Seksjon for marked og kommunikasjon 22.11.16 09.00 22.11.2016 16:00 07.11.2016
Lær video med mobil! Seksjon for marked og kommunikasjon 23.11.16 09.00 23.11.2016 16:00 07.11.2016
Arbeids og psykisk helse, fordypningskurs «kriser og stressmestring» Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for personal og organisasjon 23.11.16 12.00 23.11.2016 15:30 21.11.2016
Har du data? Lær å bruke UiT Open Research Data! Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket 23.11.16 12.15 23.11.2016 14:00 23.11.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 28.11.16 09.15 28.11.2016 12:00 24.11.2016
Kurs - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 29.11.16 Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT 29.11.16 09.00 29.11.2016 15:00 23.11.2016
Agresso - Grunnkurs for rekvirent Regnskapsseksjonen 01.12.16 08.30 01.12.2016 11:30 29.11.2016
Fra fravær til nærvær - helsefremmende arbeidsplass Administrasjonen ved UiT 01.12.16 11.30 01.12.2016 14:30 29.11.2016
Arbeid og psykisk helse, fordypningskurs i samtalemetodikk Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for personal og organisasjon 07.12.16 12.00 07.12.2016 15:30 05.12.2016
Arbeid og psykisk helse - grunnkurs "sees i morgen" Administrasjonen ved UiT 07.12.16 12.15 07.12.2016 16:15 28.10.2016
COS (Circle of Security) Familiemodellen RKBU Nord 09.01.17 00.00 12.05.2017 00:00
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere (Harstad) Universitetsbiblioteket 11.01.17 11.45 11.01.2017 14:30
Program for pedagogisk basiskompetanse - Campus Harstad Universitetsbiblioteket, Result 07.02.17 00.00 20.12.2017 00:00 01.11.2016
BIO-8007 Coping with media Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Tromsø Museum (TMU), Andre enheter 21.02.17 00.00 22.02.2017 00:00
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere (Harstad) Universitetsbiblioteket 08.03.17 11.45 08.03.2017 14:30 08.03.2017
Veiledningskurs for leger Det helsevitenskapelige fakultet 27.04.17 09.00 27.04.2017 15:30 20.04.2017
Veiledningskurs for leger Det helsevitenskapelige fakultet 28.04.17 09.00 28.04.2017 15:30 21.04.2017
FSK-8003 Leadership skills Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Tromsø Museum (TMU), Andre enheter 08.05.17 00.00 11.05.2017 00:00
Veiledningskurs for leger Det helsevitenskapelige fakultet 15.06.17 09.00 15.06.2017 15:30 08.06.2017
Arkiv - Tidligere kurs på Tavla