Kurs Arrangør Starter Slutter Frist pmld.
Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level 1 and Level 2 Seksjon for internasjonalisering av studier, Avd. for personal og organisasjon, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Senter for samiske studier, Senter for fredsstudier (CPS), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 01.01.16 00.00 13.05.2016 00:00 22.01.2016
Program for pedagogisk basiskompetanse 2016 Result 07.01.16 00.00 15.12.2016 00:00 15.10.2015
Inngåelse av kontrakt og utbetaling av oppgjør til selvstendig næringsdrivende enkeltpersonsforetak Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for lønn 09.05.16 10.00 09.05.2016 11:30 04.05.2016
FSK-8003 Leadership skills Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Tromsø Museum (TMU) 10.05.16 00.00 13.05.2016 00:00
PagaWeb kurs - registering og oppgjør av ferie. Informasjon om ulike fraværregistreringer Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for lønn 10.05.16 09.00 10.05.2016 11:00 04.05.2016
Take control of your PhD journey: EndNote advanced Universitetsbiblioteket 10.05.16 09.15 10.05.2016 12:00 03.05.2016
Dialogmøte med kontorsjefer og attestanter for variabellønn og reise -Jur fak og Kunst fak Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for lønn 24.05.16 12.00 24.05.2016 14:00 20.05.2016
Intervjukurs for studenter 24. mai Administrasjonen ved UiT, Senter for karriere og arbeidsliv 24.05.16 12.15 24.05.2016 14:00 23.05.2016
Take control of your PhD journey: Manage your research data according to best practice Universitetsbiblioteket 25.05.16 12.15 25.05.2016 15:00 24.05.2016
Campus Narvik - Tilbudskonkurranser - anskaffelser over 100 000 Administrasjonen ved UiT, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Avdeling for økonomi 26.05.16 09.00 26.05.2016 15:00 20.05.2016
Grunnkurs BOA Administrasjonen ved UiT 01.06.16 08.30 01.06.2016 11:30 25.05.2016
Level up your Word 2013 skills Avdeling for IT 01.06.16 09.00 01.06.2016 12:00 30.05.2016
Getting started with Excel 2013 Avdeling for IT 03.06.16 09.00 03.06.2016 12:00 01.06.2016
Kurs - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 150616 Administrasjonen ved UiT, Avdeling for økonomi 15.06.16 09.00 15.06.2016 15:30 10.06.2016
Safety in the laboratory and on sea and land expedition Avd. for personal og organisasjon 18.08.16 09.00 16.09.2016 12:00 16.08.2016
Program for pedagogisk basiskompetanse Result 01.09.16 00.00 30.04.2017 00:00 01.05.2016
Arkiv - Tidligere kurs på Tavla