Kurs Arrangør Starter Slutter Frist pmld.
Program for pedagogisk basiskompetanse 2016 Result 07.01.16 00.00 15.12.2016 00:00 15.10.2015
Program for pedagogisk basiskompetanse Result 01.09.16 00.00 30.04.2017 00:00 01.05.2016
Kurs i skiteknikk med TSI Langrenn 12.12.16 00.00 27.12.2016 00:00 20.12.2016
Ephortekurs i Narvik 13.des Administrasjonen ved UiT, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Det helsevitenskapelige fakultet 13.12.16 12.00 13.12.2016 15:00 02.12.2016
Ephortekurs i Harstad 14.des Administrasjonen ved UiT, Vernepleie, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det helsevitenskapelige fakultet, Ledelse og administrasjon campus Harstad 14.12.16 10.00 14.12.2016 14:30 02.12.2016
Førstehjelpskurs- grunnleggende desember 2016 Administrasjonen ved UiT 14.12.16 12.00 14.12.2016 15:00 13.12.2016
Windows 10 og Skype for Business telefoni Avdeling for IT 15.12.16 09.00 15.12.2016 11:00 15.12.2016
Windows 10 og Skype for Business telefoni Avdeling for IT 16.12.16 12.00 16.12.2016 14:00 16.12.2016
Sikkerhetskurs HMS-0500 for laboratorium, feltarbeid og ekspedisjoner til havs, vårsemesteret 2017 Administrasjonen ved UiT 05.01.17 00.00 27.01.2017 00:00 05.01.2017
COS (Circle of Security) Familiemodellen RKBU Nord 09.01.17 00.00 12.05.2017 00:00
Vil du lære Keynote? Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, Seksjon for marked og kommunikasjon 10.01.17 09.00 10.01.2017 16:00
Vil du lære Keynote? Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, Seksjon for marked og kommunikasjon 11.01.17 09.00 11.01.2017 16:00
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere (Harstad) Universitetsbiblioteket 11.01.17 11.45 11.01.2017 14:30
"Lærerpakken" - prekvalifiseringskurs i matematikk og norsk. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 16.01.17 00.00 11.05.2017 00:00 12.12.2016
Excel - jobb smartere Avdeling for IT 20.01.17 10.00 20.01.2017 12:00
Tolkning og mistolkning av DNA-resultater i strafferetten Det helsevitenskapelige fakultet 23.01.17 12.00 23.01.2017 18:00 01.01.2017
Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level A1 , A2 and B1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT 30.01.17 00.00 12.05.2017 00:00 18.01.2017
Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse Result 01.02.17 00.00 06.06.2017 00:00 09.01.2017
Program for pedagogisk basiskompetanse - Campus Harstad Universitetsbiblioteket, Result 07.02.17 00.00 20.12.2017 00:00 01.11.2016
BIO-8007 Coping with media Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Tromsø Museum (TMU), Andre enheter 21.02.17 00.00 22.02.2017 00:00
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere (Harstad) Universitetsbiblioteket 08.03.17 11.45 08.03.2017 14:30 08.03.2017
EndNote for viderekomne (UB Harstad) Universitetsbiblioteket 04.04.17 12.45 04.04.2017 15:30 03.04.2017
Veiledningskurs for leger Det helsevitenskapelige fakultet 27.04.17 09.00 27.04.2017 15:30 20.04.2017
Veiledningskurs for leger Det helsevitenskapelige fakultet 28.04.17 09.00 28.04.2017 15:30 21.04.2017
FSK-8003 Leadership skills Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Tromsø Museum (TMU), Andre enheter 08.05.17 00.00 11.05.2017 00:00
Veiledningskurs for leger Det helsevitenskapelige fakultet 15.06.17 09.00 15.06.2017 15:30 08.06.2017
Arkiv - Tidligere kurs på Tavla