Kurs Arrangør Starter Slutter Frist pmld.
Program for pedagogisk basiskompetanse 2016 Result 07.01.16 00.00 15.12.2016 00:00 15.10.2015
Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level A1 , A2 and B1 Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT 29.08.16 10.00 25.11.2016 16:00 18.08.2016
Program for pedagogisk basiskompetanse Result 01.09.16 00.00 30.04.2017 00:00 01.05.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 12.09.16 00.00 23.11.2016 00:00
Ph.d.-kurs: Mongrafi eller artikkelbasert avhandling? 29.09.16 09.15 30.09.2016 15:00
Kurs i digitale læremidler Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag 03.10.16 09.30 03.10.2016 15:30 28.09.2016
Fronter - Utforme undervisningsrom med webmal Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 03.10.16 12.00 03.10.2016 15:00 03.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 03.10.16 12.15 03.10.2016 15:00 29.09.2016
Fronter - Utforme undervisningsrom med webmal Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 04.10.16 09.00 04.10.2016 12:00 04.10.2016
Søk smart - Oria! Universitetsbiblioteket 04.10.16 12.15 04.10.2016 13:15 04.10.2016
Selvtillitsgruppe - ledige plasser, meld deg på nå! 04.10.16 14.00 08.11.2016 00:00 26.09.2016
Skrivekveld for IFF Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 05.10.16 16.00 05.10.2016 18:00 03.10.2016
Søk smart - Oria! Universitetsbiblioteket 06.10.16 13.15 06.10.2016 14:15 06.10.2016
Lær å skrive så det synes i Google! Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, Seksjon for marked og kommunikasjon 10.10.16 09.30 10.10.2016 11:30 07.10.2016
FS Grunnkurs Ledelse og administrasjon campus Harstad, Avdeling for utdanning, Institutt for helse- og omsorgsfag, Vernepleie, Handelshøgskolen ved UiT, Fakultetsadministrasjon IVT-fak, Institutt for industriell teknologi, Institutt for bygg, energi og materialteknologi, Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, Institutt for elektroteknologi 10.10.16 10.00 10.10.2016 14:00 10.09.2016
ephortekurs - Ephorte Outlook 10.okt Administrasjonen ved UiT 10.10.16 12.30 10.10.2016 15:45 03.10.2016
Skype for Business og Sharepoint Avdeling for IT 11.10.16 09.00 11.10.2016 12:00 10.10.2016
Vitenskapelige posters og Adobe InDesign Avdeling for IT 11.10.16 12.00 11.10.2016 15:00 06.10.2016
Search smart - Oria! Universitetsbiblioteket 11.10.16 12.15 11.10.2016 13:15 11.10.2016
Oppfølging av sykmeldte Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for personal og organisasjon 12.10.16 09.00 12.10.2016 15:00 10.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Universitetsbiblioteket 12.10.16 09.15 12.10.2016 12:00 10.10.2016
Excel - kom i gang Avdeling for IT 12.10.16 12.00 12.10.2016 15:00 10.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Universitetsbiblioteket 12.10.16 12.15 12.10.2016 15:00 11.10.2016
ephortekurs - Nybegynnerkurs 12-13.okt Administrasjonen ved UiT 12.10.16 12.30 13.10.2016 15:45 04.10.2016
Skrivekveld for IHR Institutt for historie og religionsvitenskap 12.10.16 16.00 12.10.2016 18:00 10.10.2016
Søk smart - Oria! Universitetsbiblioteket 13.10.16 10.15 13.10.2016 11:15 13.10.2016
Kurs i eksamensmestring for nye studenter ved IVT-fak, campus Tromsø 17.10.16 09.00 17.10.2016 15:30
Møterleder-kurs med Skype og videokonferanse på Hiet Avdeling for IT 17.10.16 10.00 17.10.2016 11:30 14.10.2016
Eksamensmestring - hvordan mestre eksamensstress og -angst? 18.10.16 08.15 18.10.2016 15:30
EndNote advanced Universitetsbiblioteket 18.10.16 12.15 18.10.2016 16:00 13.10.2016
Fra fravær til nærvær - helsefremmende arbeidsplass Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for personal og organisasjon 19.10.16 12.00 19.10.2016 15:30 17.10.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 19.10.16 12.15 19.10.2016 14:00 18.10.2016
Skrivekveld for ILP Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 19.10.16 16.00 19.10.2016 18:00 17.10.2016
Har du data? Lær å bruke UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Tromsø Museum (TMU), Vernepleie 20.10.16 12.15 20.10.2016 14:00 20.10.2016
Take control of your PhD journey: From (p)reflection to publishing Universitetsbiblioteket 24.10.16 00.00 28.10.2016 00:00
Take control of your PhD journey: Academic integrity Universitetsbiblioteket 24.10.16 12.15 24.10.2016 15:00 17.10.2016
Take control of your PhD journey: Literature search for the social sciences Universitetsbiblioteket 25.10.16 08.30 25.10.2016 11:15 18.10.2016
Take control of your PhD journey: Literature search for technology and the natural sciences Universitetsbiblioteket 25.10.16 10.15 25.10.2016 12:00 18.10.2016
Take control of your PhD journey: Literature search for the humanities Universitetsbiblioteket 25.10.16 12.15 25.10.2016 15:00 18.10.2016
Take control of your PhD journey: Literature search for the medicine and health sciences Universitetsbiblioteket 25.10.16 12.15 25.10.2016 15:00 18.10.2016
Take control of your PhD journey: Open access publishing Universitetsbiblioteket 26.10.16 09.15 26.10.2016 12:00 18.10.2016
Arbeid og psykisk helse - grunnkurs "sees i morgen" Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for personal og organisasjon 26.10.16 11.00 26.10.2016 15:00 24.10.2016
Scientific Posters and Adobe InDesign Avdeling for IT 26.10.16 12.00 26.10.2016 15:00 20.10.2016
Skrivekveld for ISS Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging 26.10.16 16.00 26.10.2016 18:00 24.10.2016
Take control of your PhD journey: Manage your research data according to best practice Universitetsbiblioteket 27.10.16 09.15 27.10.2016 12:00 20.10.2016
Take control of your PhD journey: EndNote basic Universitetsbiblioteket 28.10.16 08.30 28.10.2016 11:15 21.10.2016
Adobe Illustrator og digitale tegninger Avdeling for IT 28.10.16 12.00 28.10.2016 15:00 25.10.2016
Arbeid og psykisk helse - grunnkurs "sees i morgen" Administrasjonen ved UiT 01.11.16 12.00 01.11.2016 16:00 28.10.2016
Skrivekveld åpen for alle på HSL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 01.11.16 16.00 01.11.2016 18:00 28.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Avdeling for publikumstjenester 02.11.16 12.15 02.11.2016 15:00 02.11.2016
Kurs i musikkteori og gehør høsten 2016 Det kunstfaglige fakultet, Musikkonservatoriet 05.11.16 11.00 04.12.2016 15:00
Arbeid og psykisk helse, fordypningskurs «Konflikt» Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for personal og organisasjon 09.11.16 12.00 09.11.2016 15:30 07.11.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 09.11.16 12.15 09.11.2016 14:00 08.11.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 14.11.16 09.15 14.11.2016 12:00 10.11.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Avdeling for publikumstjenester 16.11.16 12.15 16.11.2016 15:00 09.11.2016
Se, jeg snakker med kroppen også! RKBU Nord 17.11.16 09.30 17.11.2016 15:30
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 17.11.16 12.15 17.11.2016 15:00 16.11.2016
Word - jobb smartere Avdeling for IT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 18.11.16 09.15 18.11.2016 11:00 17.11.2016
Excel - jobb smartere Avdeling for IT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 18.11.16 12.15 18.11.2016 14:00 17.11.2016
Arbeids og psykisk helse, fordypningskurs «kriser og stressmestring» Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for personal og organisasjon 23.11.16 12.00 23.11.2016 15:30 21.11.2016
Har du data? Lær å bruke UiT Open Research Data! Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket 23.11.16 12.15 23.11.2016 14:00 23.11.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 28.11.16 09.15 28.11.2016 12:00 24.11.2016
Kurs - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 29.11.16 Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT 29.11.16 09.00 29.11.2016 15:00 23.11.2016
Fra fravær til nærvær - helsefremmende arbeidsplass Administrasjonen ved UiT 01.12.16 11.30 01.12.2016 14:30 29.11.2016
Arbeid og psykisk helse, fordypningskurs i samtalemetodikk Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for personal og organisasjon 07.12.16 12.00 07.12.2016 15:30 05.12.2016
COS (Circle of Security) Familiemodellen RKBU Nord 09.01.17 00.00 12.05.2017 00:00
Arkiv - Tidligere kurs på Tavla