Kurs Arrangør Starter Slutter Frist pmld.
Program for pedagogisk basiskompetanse 2016 Result 07.01.16 00.00 15.12.2016 00:00 15.10.2015
Safety in the laboratory and on sea and land expedition Administrasjonen ved UiT 18.08.16 00.00 16.09.2016 00:00 18.08.2016
Safety in the laboratory and on sea and land expedition Avd. for personal og organisasjon 18.08.16 09.00 16.09.2016 12:00 16.08.2016
Kurs i studie- og eksamensmestring for nye studenter ved IVT-fakultetet 25.08.16 09.00 25.08.2016 15:30
Økonomikurs del 1 Det helsevitenskapelige fakultet 25.08.16 09.15 25.08.2016 12:00 25.08.2016
Økonomikurs del 2 Det helsevitenskapelige fakultet 25.08.16 12.15 25.08.2016 15:00 25.08.2016
Kurs i studieteknikk - NT-fak Fakultet for naturvitenskap og teknologi 25.08.16 16.15 25.08.2016 18:00
Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level A1 , A2 and B1 Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT 29.08.16 10.00 25.11.2016 16:00 18.08.2016
Excel - jobb smartere Avdeling for IT 29.08.16 12.15 29.08.2016 14:00
Word - jobb smartere Avdeling for IT 30.08.16 12.15 30.08.2016 14:00
Kurs i studiemestring, -teknikk og motivasjon 31.08.16 08.15 31.08.2016 15:30
Program for pedagogisk basiskompetanse Result 01.09.16 00.00 30.04.2017 00:00 01.05.2016
Fronter for studieadministrativt ansatte Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 02.09.16 09.00 02.09.2016 12:00 01.09.2016
Word - jobb smartere Avdeling for IT 02.09.16 13.15 02.09.2016 15:00
Slik forbereder du deg til Arbeidslivsdagen 2016- Karrierekurs Senter for karriere og arbeidsliv 05.09.16 12.15 05.09.2016 14:00 02.09.2016
Excel - jobb smartere! Avdeling for IT 06.09.16 08.15 06.09.2016 10:00
Excel - kom i gang! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 06.09.16 09.00 06.09.2016 12:00
PowerPoint - jobb smartere! Avdeling for IT 06.09.16 12.15 06.09.2016 14:00
Movie Maker - la historien skinne Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter 06.09.16 13.00 06.09.2016 15:00 06.09.2016
Word - jobb smartere! Avdeling for IT 07.09.16 08.15 07.09.2016 10:00
Word - jobb smartere! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 07.09.16 09.00 07.09.2016 12:00
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Universitetsbiblioteket 07.09.16 09.15 07.09.2016 12:00 05.09.2016
PAGA kurs for Helsefak. Det helsevitenskapelige fakultet 07.09.16 12.00 07.09.2016 14:30 23.08.2016
Skype for Business og Sharepoint Avdeling for IT 07.09.16 12.15 07.09.2016 14:00 05.09.2016
Skype for Business og Sharepoint - kurs Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 07.09.16 13.00 07.09.2016 15:00 07.09.2016
Digitale verktøy i undervisningen Avdeling for IT 08.09.16 08.15 08.09.2016 11:00 06.09.2016
PowerPoint - jobb smartere! Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 08.09.16 09.00 08.09.2016 12:00 08.09.2016
Video i undervisning Avdeling for IT 08.09.16 12.15 08.09.2016 15:00 01.09.2016
Excel - jobb smartere! *Ny dato og tid Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger, Studentorganisasjoner 08.09.16 12.30 08.09.2016 15:30 05.09.2016
Digitale verktøy i undervisningen Avdeling for IT, Result 09.09.16 08.15 09.09.2016 11:00 07.09.2016
Video i undervisning Avdeling for IT, Result 09.09.16 12.15 09.09.2016 15:00 01.09.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 12.09.16 00.00 23.11.2016 00:00
Digitale verktøy i undervisningen Avdeling for IT 12.09.16 08.15 12.09.2016 11:00 05.09.2016
Har du data? Lær å bruke UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 12.09.16 12.15 12.09.2016 14:00 11.09.2016
Video i undervisning Avdeling for IT 12.09.16 12.15 12.09.2016 15:00 05.09.2016
Kurs - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 13.09.16 Administrasjonen ved UiT, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Tromsø Museum (TMU), Vernepleie 13.09.16 09.00 13.09.2016 15:00 07.09.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 13.09.16 12.15 13.09.2016 15:00 12.09.2016
Vitenskapelige posters og Adobe InDesign Avdeling for IT 15.09.16 12.00 15.09.2016 15:00 12.09.2016
Kurs for studenttillitsvalgte Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 19.09.16 09.00 20.09.2016 16:00 09.09.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Avdeling for publikumstjenester 21.09.16 12.15 21.09.2016 15:00 20.09.2016
Gjennomføring av tilbudskonkurranser - anskaffelser over 100 000 - 22.09.16 Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT 22.09.16 12.15 22.09.2016 15:30 16.09.2016
EndNote for viderekomne Universitetsbiblioteket 26.09.16 12.15 26.09.2016 16:00 22.09.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Avdeling for publikumstjenester 28.09.16 12.15 28.09.2016 15:00 28.09.2016
Ph.d.-kurs: Mongrafi eller artikkelbasert avhandling? 29.09.16 09.15 30.09.2016 15:00
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Forskningsgrupper 29.09.16 12.15 29.09.2016 14:00 29.09.2016
Fronter - Utforme undervisningsrom med webmal Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 03.10.16 12.00 03.10.2016 15:00 03.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 03.10.16 12.15 03.10.2016 15:00 29.09.2016
Grunnkurs i HMS (HMS- plattform) Avd. for personal og organisasjon 04.10.16 09.00 05.10.2016 15:45 27.09.2016
Fronter - Utforme undervisningsrom med webmal Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket, Administrasjonen ved UiT, Andre enheter, Forskningsgrupper, Andre sentre/prosjekter, Lag og foreninger 04.10.16 09.00 04.10.2016 12:00 04.10.2016
Vitenskapelige posters og Adobe InDesign Avdeling for IT 11.10.16 12.00 11.10.2016 15:00 06.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Universitetsbiblioteket 12.10.16 09.15 12.10.2016 12:00 10.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Universitetsbiblioteket 12.10.16 12.15 12.10.2016 15:00 11.10.2016
Kurs i eksamensmestring for nye studenter ved IVT-fak, campus Tromsø 17.10.16 09.00 17.10.2016 15:30
Eksamensmestring - hvordan mestre eksamensstress og -angst? 18.10.16 08.15 18.10.2016 15:30
EndNote advanced Universitetsbiblioteket 18.10.16 12.15 18.10.2016 16:00 13.10.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 19.10.16 12.15 19.10.2016 14:00 18.10.2016
Har du data? Lær å bruke UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Tromsø Museum (TMU), Vernepleie 20.10.16 12.15 20.10.2016 14:00 20.10.2016
Scientific Posters and Adobe InDesign Avdeling for IT 26.10.16 12.00 26.10.2016 15:00 20.10.2016
Adobe Illustrator og digitale tegninger Avdeling for IT 28.10.16 12.00 28.10.2016 15:00 25.10.2016
Introduksjonskurs i EndNote for Mac-brukere Avdeling for publikumstjenester 02.11.16 12.15 02.11.2016 15:00 02.11.2016
Got data? Learn how to use UiT Open Research Data! Universitetsbiblioteket 09.11.16 12.15 09.11.2016 14:00 08.11.2016
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Avdeling for publikumstjenester 10.11.16 12.15 10.11.2016 15:00 09.11.2016
Se, jeg snakker med kroppen også! RKBU Nord 17.11.16 09.30 17.11.2016 15:30
Introduksjonskurs i EndNote for PC-brukere Universitetsbiblioteket 17.11.16 12.15 17.11.2016 15:00 16.11.2016
Har du data? Lær å bruke UiT Open Research Data! Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Universitetsbiblioteket 23.11.16 12.15 23.11.2016 14:00 23.11.2016
Kurs - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 29.11.16 Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det kunstfaglige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Vernepleie, Tromsø Museum (TMU), Administrasjonen ved UiT 29.11.16 09.00 29.11.2016 15:00 23.11.2016
COS (Circle of Security) Familiemodellen RKBU Nord 09.01.17 00.00 12.05.2017 00:00
Arkiv - Tidligere kurs på Tavla