Skal knekke blodpropp-gåte

Professor John-Bjarne  Hansen og hans forskerteam ved Universitetet i Tromsø har fått bevilget 47 millioner kroner for å knekke blodpropp-gåten.
Mackenroth, Anika
Publisert: 13.12.13 20:50 Oppdatert: 30.07.15 13:57

Tekst og foto: Stig Brøndbo

Professor John-Bjarne Hansen mottar millionbeløp til
forskning på blodpropp. Her sammen med Sameline
Grimsgaard, Sigrid Brækkan og dekan Arnfinn Sundsfjord.
Foto: Stig Brøndbo

- Det er helt fantastisk, og en utrolig anerkjennelse av den jobben som har vært gjort ved Universitetet i Tromsø gjennom mange år. Jeg viderefører bare det arbeidet som Arne Nordøy og Bjarne Østerud har drevet før meg, sier professor – og etter hvert også senterleder for det nye K.G. Jebsen-senteret i Tromsø, John-Bjarne Hansen.

Rammer 10.000 nordmenn

I går stod gratulantene i kø for å gjøre ære på professoren og hans forskerteam som denne uken fikk de gode nyhetene: K.G. Jebsen-stiftelsen har bevilget 16 millioner kroner til å forske på venøs tromboembolisme (VTB), en fellesbetegnelse på blodpropp i blodårene som frakter blodet tilbake til hjertet. Hvert år får cirka 10.000 nordmenn denne typen blodpropp, og mange av de som overlever kan oppleve pustevansker, hjertesvikt, kraftige smerter og redusert bevegelighet.

- Det aller viktigste med denne bevilgningen, er at vi nå kan forske på noe som vil komme svært mange mennesker til gode. I dag vet vi alt for lite om hvilke risikofaktorer som er med på å påvirke denne typen blodpropp. Vårt mål er å finne ut av det, sier professor Hansen.

Fullt fortjent

De 16 millionene fra K.G. Jebsen-stiftelsen gjør at Universitetet i Tromsø bidrar med samme sum. I tillegg bevilger også Helse Nord og UNN et millionbeløp, og med litt omdisponeringer av stillinger utløser stipendet brutto 47 millioner kroner.

- Det er mye penger, men det er også en fullt fortjent tildeling, og på vegne av Universitetet i Tromsø og det forskermiljøet som John-Bjarne Hansen leder, er vi veldig stolte av tildelingen, sier rektor Anne Husebekk. Også leder ved helsefakultetet ved Universitetet i Tromsø, dekan Arnfinn Sundsfjord, la i sin gratulasjonstale vekt på at tildelingen er fullt fortjent og en stor anerkjennelse av det forskningsarbeidet som har vært gjort ved UiT og UNN.

I verdenstoppen

- Det forskerteamet John-Bjarne Hansen har satt sammen, er helt i verdenstoppen innenfor sitt fagområde, sier Sundsfjord – og sammenligner forskerne med toppidrettsutøvere i verdensklasse.

Forskerteamet som skal jobbe med å løse blodproppgåten skal ha base i Tromsø, samtidig som de samarbeider med medisinske miljøer i USA, Nederland og Oslo.

- Tverrfaglighet er utrolig viktig i denne typen forskning, og om vi skal holde oss til idrettsterminologien, så er alle miljøene som skal jobbe sammen kvalifisert til Champions League, sier John-Bjarne Hansen. Selv ønsker han og hans forskerkollega Sigrid Brækkan å takke Tromsøs befolkning for deres bidrag til forskningen gjennom Tromsøundersøkelsen.

- Uten Tromsøundersøkelsen og den databasen vi har derfra, hadde det vi gjør nå vært veldig vanskelig å få til, sier Brækkan.

 

K.G.Jebsen-stiftelsen

  • Stiftelsen ble opprettet i 2009 for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.
  • Stiftelsen har en kapital på over 900 millioner kroner, penger som skal komme ulike samfunnsnyttige formål til gode.
  • Bevilgningen til John-Bjarne Hansen og hans forskerteam er den første som tildeles forskning innen medisin ved Universitetet i Tromsø.
  • Tidligere i år fikk UiT 36 millioner kroner til et eget K.G. Jebsen-senter for havrett.

 

Mackenroth, Anika
Publisert: 13.12.13 20:50 Oppdatert: 30.07.15 13:57
Vi anbefaler