Ministre snakket om den arktiske fremtiden

Klimaendringer, økonomiske ressurser og urfolksspørsmål var viktige tema da en norsk, en svensk og en kanadisk minister snakket på Arctic Frontiers-konferansen i dag.

Sojtaric, Maja
Publisert: 21.01.13 00:00 Oppdatert: 29.01.13 10:30

– Klimaendringer er dårlig nytt, og vi bør starte enhver slik konferanse med å minne oss selv på det, sa Norges utenriksminister Espen Barth Eide.

– Men de åpner også for nye muligheter for økonomisk vekst i Arktis. Vi må snakke om hvordan vi skal nyttiggjøre oss disse ressursene på en måte som er trygt for miljøet. 

Espen Barth Eide var på Universitetet i Tromsø i anledning den stadig mer aktuelle og populære Arctic Frontiers-konferansen. Også den svenske utenriksministeren Carl Bildt, og den kanadiske ministeren Leona Aglukkaq holdt innlegg i den første delen av konferansen.

Velkommen i klubben

De tre ministrene understreket den viktige rollen som Arktisk råd spiller for videreutvikling av nordområdene.

– Vi er avhengig av et godt internasjonalt samarbeid for å kunne etablere spilleregler i Arktis. Det er gode nyheter at mange land vil delta som observatører i Arktisk råd. Vi er glad for at folk vil være med i vår klubb, for da starter de ikke en egen, sa Eide og med tydelige antydninger til Kina.

 Carl Bildt fokuserte også på viktigheten i å ordne opp i territoriale og juridiske disputter i området.

– Dette er en region som går fra å være en front i den kalde krigen til bli en viktig del av den økonomiske utviklingen i verden. Men det er også her trendene i global oppvarming er tydeligst. Vi må ikke glemme å snakke om klimagassutslipp, sa den svenske utenriksministeren.

Les også: Arktisk råd til Tromsø

Sverige har hatt formannskapet i Arktisk råd siden 2011 og overlater i år stafettpinnen til Canada, som har opprettet en egen ministerpost til formålet.

I år er det Canadas tur til å ha formannskapet i Arktisk råd. De opprettet like så greit en egen ministerpost for formålet. Den skal overtas av dagens helseminister Leona Aglukkaq, som selv har vokst opp i Canadas nordlige regioner. Foto: Arktisk råd, sekretariatet.

For folk i nord

Canadas helseminister Leona Aglukkaq tar over ansvaret for formannskapet og blir dermed Canadas første Minister of Arctic Council. Hun skisserte hva rådets viktigste arbeidsområder vil være under kanadisk ledelse.

– Det er viktig å se på folket i nord som en ressurs, vi kjenner til hvordan livet er i nord, sa Aglukkaq som er født og oppvokst i Gjøahavn, i Nunavut-regionen.

Gjøahavn er kjent for at Roald Amundsen tilbrakte to vintre der på sin ferd gjennom Nordvestpassasjen. Der tilegnet han seg kunnskap om overlevelse i polare strøk fra den lokale befolkningen, netsilikkene.

 – Netsilikenes tradisjonelle kunnskap ble avgjørende for Amundsens suksess i å utforske nye grenseområder. Og det vil det også være for Arkisk Råds fremtidige arbeid. Tradisjonell kunnskap må inkluderes i forskning og politikk. Vi skal jobbe for utvikling for folk som bor i nord, for økonomisk vekst og et friskt økosystem.

Arctic Frontiers-konferansen fortsetter utover uka, med foredragsholdere innen politikk, forskning og næringsliv. Mange av foredragene kan du se på web-TV.

Sojtaric, Maja
Publisert: 21.01.13 00:00 Oppdatert: 29.01.13 10:30
Vi anbefaler