Arktisk råd til Tromsø

Tromsø blir det permanente setet for sekretariatet i Arktisk Råd. Det kan man takke en arktisk beliggenhet, gode flyforbindelser og et universitetsmiljø for.

Sojtaric, Maja
Publisert: 13.05.11 15:24 Oppdatert: 13.05.11 15:31

Støre, Clinton, Bildt.jpg (Bredde: 560px)
Utenriksminister Jonas Gahr Støre på Grønland sammen med blant annet USAs utenriksminister Hillary Clinton og Sveriges utenriksminister Carl Bildt. Foto: UD


- Jeg er glad for at sekretariatet i Arktisk råd legges til Tromsø. Dette vil styrke arbeidet i Arktisk råd, og befeste Tromsø som sentrum for arktiske spørsmål, både i Norge og internasjonalt, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre på regjeringens nettsider.

Før ministermøtet på Grønland sto valget mellom tre kandidater for det permanente setet; Reykjavik, Oslo og Tromsø. Det var Tromsøs arktiske beliggenhet kombinert med gode flyforbindelser og et status som universitetsby som var tungen på vektskåla.

Arktisk råd består av de åtte landene rundt Arktis: USA, Canada, Russland, Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark og representanter fra urfolksorganisasjoner

– Dette er en oppsiktsvekkende og historisk viktig begivenhet for Tromsø. Det er betimelig å gratulere utenriksministeren for en god beslutning, sier rektor Jarle Aarbakke.

Nordområdehovedstad
Han mener at denne beslutninga gjør Tromsø til en internasjonal nordområdehovedstad.

– Tromsø er allerede en aktør i NO politikken ikke minst gjennom sine forsknings- og forvaltningsinstitusjoner. Etableringa av sekretariatet til Arktisk råd i Tromsø er også en anerkjennelse av det vi og våre institusjoner holder på med.

På årets møte var første gangen alle utenriksministrene fra de åtte landene var til stede, inklusive USAs utenriksminister Hillary Clinton.

–Rådet er viktigere enn noen gang før. Det er det eneste internasjonale organ som samler landene rundt polhavet – et område som er en sjette del jordkloden og en energiregion av stor golbal betydning. I årene som kommer er jeg helt sikkert på vil bli enda viktigere enn det allerede er

– Vi snakker ikke om det store antallet nye arbeidsplasser, men heller en møteplass og gjenstand for stor internasjonal oppmerksomhet. Denne beslutningen bidrar i aller høyeste grad til å sette Tromsø på det internasjonale kartet.

Sojtaric, Maja
Publisert: 13.05.11 15:24 Oppdatert: 13.05.11 15:31
Vi anbefaler