Ønsker bedre rettssikkerhet for dopingmistenkte

Fagekspertene som kjempet for Erik Tysse da han ble dømt for bruk av doping, ønsker strakstiltak for å forhindre at flere blir utsatt for en feilaktig dopingdom.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 11.09.12 00:00 Oppdatert: 11.09.12 13:05

Professor Bjarne Østerud har vært Erik Tysses fagekspert i rettsaken.
 Foto: Gunnar Graff

– Basert på våre erfaringer som fageksperter i dopingsaken mot Erik Tysse, har vi sendt et dokument til Norges Idrettsforbund, Norge Friidrettsforbund og Antidoping Norge der vi ber om at de arbeider for at våre 13 endringsforslag blir inkludert i den reviderte versjonen av WADA-koden (Verdens antidopingbyrå). Disse endringene vil hindre at andre idrettsutøvere blir utsatt for samme urettferdighet som Tysse, sier dr. philos, professor i biokjemi ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Bjarne Østerud.

Han og seniorforsker, dr. philos. Tore Skotland har kjempet for å få kappgjengeren Erik Tysse frikjent fra dopinganklagene. Og fagekspertene hevder det ikke finnes antydning til det prestasjonsfremmende middelet, CERA, i Tysses urinprøve.

Les også: – Et justismord!

Viktige endringer

Ett av de viktigste endringsforslagene deres er derfor at WADA må bruke uavhengige fageksperter i dopingsaker, hvilket ikke ble gjort i Tysses rettsak. WADA brukte egne eksperter både på A- og B-prøven, noe de mener fører til inhabilitet.

– Vi fikk derimot 94 uavhengige fageksperter til å signere på at det ikke var påvist CERA i Tysses urin. Det inkluderte 43 norske professorer. Blant dem mange av våre mest kjente eksperter innen relevante fagområder, der flere har mange nasjonale og internasjonale priser, samt en amerikansk nobelprisvinner og verdens kanskje mest kjente dopingjeger Werner Franke, sier Østerud.

– Vår anmodning om at WADA skulle benytte uavhengige fageksperter til å vurdere analysedata ble ikke etterkommet. Det er bare WADA-ansatte som har støttet WADAs konklusjon, legger Skotland til.

Les også: Reagerer på Tysses dopingdom

Bevisfusk

De er også kritiske til sammensetning av meddommere i slike rettssaker og at CAS (Court of Arbitration for Sport) godkjenner bevisfusking.

– I saker der det er spørsmål om tolking av analyseresultater, noe som kan være svært komplisert, må det være fageksperter i dommerpanelet. Ingen av dommerne i Tysses sak hadde bakgrunn i faget, sier Østerud som fortsatt er skuffet over at bevismaterialet fra WADA, som var tydelig manipulert, ble godkjent.

– Vurdering av analysedata må gjøres basert på ”good science”. I stedet for å involvere eksterne eksperter, skaffet WADA uttalelse fra andre WADA-ansatte. En av disse uttalelsene, fra leder av dopinglaboratoriet i Østerrike, inneholdt triksing med data som i våre fagmiljøer karakteriseres som forskningsjuks. Juristene i domspanelet i Lausanne, som ikke hadde faglig bakgrunn, aksepterte imidlertid denne ikke-vitenskapelige fremstillingen.

Tysses fageksperter forteller at kvaliteten av de analysedata som Roma-laboratoriet leverte var så dårlig teknisk sett at et vitenskapelig tidsskrift ikke hadde akseptert dem for trykking.

Professor Kristian Prydz på Blindern uttalte da han så disse dataene: ”Dersom en hovedfagstudent hos oss hadde levert slike resultater så ville vedkommende fått beskjed om å kjøre analysen om igjen”. Det er ikke akseptabelt at slike data blir benyttet i en dopingsak.

Les også: Slakter dopingbevisene mot Tysse

Fagekspertene hevder det ikke finnes antydning til CERA i Tysses urinprøve, og at WADA har manipulert de positive restulatene. Foto: www.colourbox.com

Rett til innsyn

Til sammen har Østerud og Skotland laget 13 forbedringsforslag, og ett av dem er at den dopingmistenkte må ha rett til å motta all informasjon av betydning for saken, noe som ikke gjøres i dag. Østerud og Skotland hevder at Tysses advokat har etterspurt viktig informasjon om hvordan analysene ble utført.

– Vi har fremdeles ikke mottatt dette, selv etter at Antidoping Norge og Dopinglaboratoriet på Aker er bedt om å bistå med å skaffe informasjon.

Andre viktige punkt Østerud og Skotland mener kan forsikre rettssikkerheten til idrettsutøvere er:

  • Dersom flere analysemetoder benyttes, må det være overensstemmelse mellom resultatene som er oppnådd med de forskjellige metodene for at en prøve skal erklæres å inneholde dopingmiddel.
  • Den dopinganklagede bør ha rett til å forlange offentlig behandling av saken. Begrunnelse: Tysse ønsket full offentlighet under prosessen ved Voldgiftsretten i Lausanne. WADA/CAS avviste dette.
  • Den dopinganklagedes eksperter må få rimelig tid til å vurdere all informasjon før domsbehandlingen.
  • Informasjonen som gis i domspremissene må gi et riktig bilde av hva som blir vist og sagt under behandlingen. Begrunnelse: Flere av Østeruds og Skotlands viktigste argumenter ble ikke nevnt i domspremissene verken etter behandlingen i Oslo eller Lausanne, mens motpartens argumenter ble gjengitt korrekt.
  • WADA må være behjelpelig med rekonstruksjonsforsøk og ytterligere analyser. Begrunnelse: Tysses advokat har bedt WADA og Antidoping Norge om hjelp til å gjennomføre rekonstruksjonsforsøk og ekstra analyser som vi mener ville vise for alle og enhver at det ikke var CERA i Tysses urin
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 11.09.12 00:00 Oppdatert: 11.09.12 13:05
Vi anbefaler