- Et justismord!

Professor Bjarne Østerud er ikke nådig når han kommenterer dommen mot kappgjengeren Erik Tysse. Han slakter Domsutvalget som har dømt Tysse til to års utestengelse.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 02.02.11 09:20 Oppdatert: 10.02.11 09:10

dopingprøver.jpg (Bredde: 560px)
Kappgjenger Erik Tysse anket dommen, og håper på å få saken opp igjen til sommeren. Professor Bjarne Østerud vil hjelpe ham i kampen om frifinnelse. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

- Vi var selvsagt redde for et slikt utfall, for det skal stort mot til for Domsutvalget å gå imot tre akkrediterte WADA-laboratorier som står sammen. Vi kommer ikke til å gi oss før Erik Tysse er frikjent, for dette er justismord! kommenterer professor og ekspert på blodanalyser, Bjarne Østerud ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Oversett faktaopplysninger

Østerud var fagekspert under høringen av Tysse, og professoren er ikke i tvil om at Tysse er uskyldig dømt for bruk av bloddopingmiddelet CERA.

Bjarne Østerud er ekspert på bloddoping og har selv har vært ”dopingjeger”. Mange reagerte på at han plutselig ønsket å forsvare en idrettsutøver som var mistenkt for dopingbruk, men Østerud var aldri i tvil om at Erik Tysse var uskyldig. Han fikk tilsendt dopinganalysene som var gjort i laboratoriene i Roma, og han mener det har blitt gjort et slett arbeid. Han mener også at Domsutvalget har oversett vesentlig fakta som ble lagt frem under høringen.

- I domsavgjørelsen har Domsutvalget ikke nevnt med et eneste ord metoden med SDS elektroforese, som Erik selv hadde bedt om. Der var det ikke spor av CERA. De har videre ikke vektlagt det forhold at på grunn av en meget sterk proteinurin sammen med jerninjeksjon, gir opphav til proteiner med helt andre egenskaper som ladning og størrelse. Hele domsavgjørelsen er derfor etter vår mening et justismord, poengterer han.

Vil holde foredrag om saken

Bjarne Østerud=G06_1737.jpg (Bredde: 560px)
Professor Bjarne Østerud mener Doms-
utvalget har gjort slett arbeid.
Foto: Gunnar Graff

I følge advokaten til Erik Tysse, Gunnar Martin Kjenner, så gir de ikke opp kampen med å renvaske Tysse. Dommen ble anket på stedet, og Kjenner håper at saken kan komme opp igjen til sommeren.

Heller ikke Østerud gir seg, han har planene klare.

- Vår første reaksjon som sakkyndige er at vi i dag sender inn en kronikk til Aftenposten. Den er først og fremst rettet mot fagfolk som vi vil trekke inn i denne saken. Vi åpner også for å holde foredrag om saken, og jeg vil følge opp min samtale med kollega professor Ørjan Olsvik om å holde et seminar om saken så fort jeg kommer hjem til Tromsø, fortsetter Østerud som er på reise.

Les også:

Slakter dopingbevisene mot Tysse

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 02.02.11 09:20 Oppdatert: 10.02.11 09:10