Færre benbrudd ved fysisk aktivitet

Forskning viser at fysisk aktivitet i voksen alder reduserer risikoen for benskjørhet og benbrudd.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 17.10.11 00:00 Oppdatert: 30.07.15 13:47

røntgenbilde.jpg (Bredde: 560px)
I Norge vil halvparten av kvinnene og hver fjerde mann
oppleve et benbrudd i løpet av livet.
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder benbrudd, og ingen vet med sikkerhet hvorfor. Siden de fleste benbrudd skjer hos personer over 65 år, er det interessant at man kan forebygge benskjørhet ved å være fysisk aktiv i voksen alder.

– Min forskning viser at dersom personer over 20 år trener minst fire timer i uka, så får de høyere bentetthet og færre benbrudd senere i livet, forteller stipendiat ved Helsefak, Bente Morseth.

Færre brudd

Gjennom Tromsøundersøkelsen har hun fått data fra opptil 7522 personer. Disse har blitt fulgt gjennom flere år, og dermed har Morseth studert hvem som er aktive, hvem som har tett benbygning og hvem som rammes av benbrudd.

– De som trente jevnlig hadde færre brudd i knokler som er utsatt for vektbelastning. Det vil si i hofte, ankel, lårben og bekken. Jeg så en klar tendens på at jo mer aktiv man er, jo lavere er risikoen for brudd i underkroppen.

Morseth kunne ikke finne noen sammenheng mellom fysisk aktivitet og benbrudd i overkropp, det vil si i armer, ribbein, kravebein, skulderblad og brystbein. Brudd i ryggen, hode, fingre og tær var ikke med i hennes studie.

Halv time trening per dag

– Det morsomme er at mine tall samsvarer med anbefalingene til Helsedirektoratet når det gjelder fysisk aktivitet. De anbefaler en halv time fysisk aktivitet med middels intensitet hver dag. De mener dette er gunstig for forebygging av hjerte- og karsykdommer samt kreft, men nå viser det seg at det også gir sterkere bein og færre brudd.

Årsaken til at man får sterkere ben av fysisk aktivitet kan, ifølge stipendiaten, være at en mekanisk belastning på benvevet gir signaler om å øke bentettheten, samt forbedret muskelstyrke og balanse.

– I litteraturen er det lagt vekt på aktivitet med motstand og høy intensitet, som for eksempel jogging, styrketrening, step og aerobic, men vi ser at også de med helt vanlig aktivitet, som å gå tur også har innvirkning på bentettheten. Det er et interessant funn.

Bente Morseth.jpg (Bredde: 180px)
Stipendiat ved Helsefak, Bente
Morseth, anbefaler voksne å trene.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Best virkning hos menn

Studien til Bente Morseth tilsier at hvis man har en moderat aktivitet, får kvinner 20 prosent mindre risiko for benbrudd mens tallet for menn er på hele 35 prosent.

– Når det gjelder de som trener hardt, hadde de 55-65 prosent reduksjon i risiko for benbrudd. Det skal legges til at vi ikke hadde så mange personer som falt under denne kategorien, presiserer Morseth.

Forsetter å være aktiv

Benskjørhet rammer særlig eldre og er en viktig årsak til benbrudd. I Norge vil halvparten av kvinnene og hver fjerde mann oppleve et benbrudd i løpet av livet. Et benbrudd medfører ofte nedsatt funksjonsevne, smerte og forringet livskvalitet for pasienten. Ifølge Norsk Pasientregister vil 9000 voksne rammes av hoftebenbrudd hvert år. Åtte av ti hoftebrudd rammer kvinner.

– Forebyggende tiltak som fysisk aktivitet er derfor av stor betydning. Resultatene fra avhandlingen viser også at voksne kvinner og menn som er fysisk aktive, har betydelig større sannsynlighet for å være aktive senere i livet enn de som har vært inaktive, legger hun til.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 17.10.11 00:00 Oppdatert: 30.07.15 13:47
Vi anbefaler