Kvinner har størst risiko for infarkt

Trenden for hvem som står i risikosonen for hjerteinfarkt er under endring. Nye funn tyder på at de som har størst risiko, er middelaldrende kvinner og eldre.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 26.08.11 00:00 Oppdatert: 30.07.15 13:44

Maja-Lisa.jpg
Ny forskning, basert på Tromsøundersøkelsen, viser at det faktisk er kvinner som er mest utsatt for å få hjerteinfarkt. Maja-Lisa Løchen er en av hjertespesialistene fra Helsefak som har publisert disse nye oppstiktsvekkende funnene. Foto: Elisabeth Øvreberg

Resultatene fra en ny norsk studie viser at kvinner mellom 35 og 79 år stadig får flere hjerteinfarkt, skriver Dagens Medisin. Samtidig rammes menn i samme aldersgruppe mindre.

Utvikling i 30 år
Kardiologer og hjertespesialister ved Helsefak Universitetet i Trømsø, blant annet Jan Torbjørn Mannsverk, Maja-Lisa Løchen og Inger Njølstad, har publisert sitt arbeid i European Journal og Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

Materialet er hentet fra Tromsøundersøkelsen, en 30 år lang oppfølgingsstudie fra 1974 til 2004.

Redusert alvorlighet
I løpet av perioden fikk stadig færre middelaldrende menn sitt første hjerteinfarkt, mens det altså var flere kvinner som ble rammet.

Blant personer over 80 år var insidensen den samme for begge kjønn gjennom perioden. Alvorlighetsgraden og utfallet av infarktet ble med tiden redusert for både kvinner og menn.

 

Les hele studien her

 

Hjertelig debut

Slik vet du at du har hjerteinfarkt

Info om Tromsøundersøkelsen

Røykende kvinner dør som menn (kvinner og hjerteinfarkt)

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 26.08.11 00:00 Oppdatert: 30.07.15 13:44
Vi anbefaler