Livsstil er ikke alt

Hvis du trodde du kunne trene deg ut av faren for å få 2-diabetes, må du tro om igjen. Det viser seg nemlig at hvis du har 2-diabetes i familien, er sykdomsrisikoen like høy som om du slet med overvekt.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 02.03.11 15:04 Oppdatert: 30.07.15 13:41

Aktivitet, ski-1.jpg (Bredde: 560px)
Å holde seg i form er spesielt viktig for dem som har diabetes i familien. En doktorgrad fra Helsefak viser at type 2-diabetes ikke kun er en livsstilsykdom. Mange av dem som får sykdommen er verken overvektige eller inaktive. De får diabetes på grunn av arv. Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com

Mange tror at dersom de bare holder en sunn livsstil, kan de lure seg unna diabetesfella, men slik er det nok ikke. Det viser en doktorgradsavhandling fra Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Gjennom Tromsøundersøkelsen har forsker Josepha Joseph fulgt 26 157 tromsøværinger i voksen alder, som i utgangspunktet var diabetesfrie. Personene ble fulgt fra 1994 til 2008, og i løpet av den perioden utviklet 500 av dem type 2-diabetes. Det var flere menn enn kvinner som fikk sykdommen.

- Rundt 30 prosent av disse hadde diabetes i nær familie. De var dermed ekstra utsatt for å få 2-diabetes, og tåler dårlig den vestlige livsstilen, forklarer Joseph.

En lignende undersøkelse som kartlegger hyppigheten av diabetesutvikling i en generell norsk befolkning, har aldri tidligere blitt gjort her til lands.

Risiko for diabetes

Josepha Joseph.jpg (Bredde: 560px)
Stipendiat Josepha Joseph ved Helsefak. Nå skal
hun til Sri Lanka for å gjøre en lignende
undersøkelse på befolkningen der.
Foto: Elisabeth Øvreberg

- De med diabetes i familien må være ekstra bevisst på egen livsstil, konkluderer Josepha, som disputerte i januar.

Hun har funnet ut at for nordmenn er den årlige risikoen for å utvikle type 2-diabetes på 0,26 prosent for menn, og for kvinner er risikoen 0,16 prosent.

Det som forsterker diabetesrisikoen er:

  • Diabetes hos mor/far/søsken
  • Overvekt
  • Fettnivå i blodet
  • Røyking
  • Lavt nivå av godt kolesterol (HDL)
  • Inaktivitet

- Faktisk gir røyking og familiehistorie samme risiko for diabetes, forteller Joseph.

Forsker Trond Jenssen ved Det helsevitenskapelige fakultet betegner risikoen slik:

- Man kan si at familie og gener lader revolveren, men at livsstilen er avtrekkeren.

Diabetes øker over hele verden

Type 2-diabetes øker over hele verden, og vi kjenner den i dag som en livsstilsykdom.

- Vektreduksjon, fettfattig diett og fysisk aktivitet har vist å forebygge diabetesutviklingen, men siden 50 prosent av de over 50 år er overvektig, var det behov for kartlegging av andre risikofaktorer for å kunne målrette forebyggingsarbeidet bedre, utdyper Josepha.

Hun ville finne svar på hvorfor en god del av dem som utviklet diabetes ikke oppfylte kravene til for eksempel fedme.

350.000 har diabetes

I dag har trolig 350.000 nordmenn type 2-diabetes, men bare halvparten vet om det.

Studien til Joseph viser at dersom du ikke har diabetes i nær familie, er normalvektig og har lavt fettnivå i blodet, ligger risikoen for å få type 2-diabetes under 1 prosent på 10 år. Har du derimot diabetes i nær familie, er overvektig og har høyt fettnivå i blodet, stiger risikoen til 10 prosent over 10 år.

Hos de med diabetes, er det kun 13 prosent som innfrir alle kriteriene, så det betyr at gener spiller en stor rolle for utviklingen av diabetes.

Josepha Joseph er srilankesisk og nonne i ordenen Sisters of The Holy Cross. Hun er også den første som disputerer fra fakultetets forskerskole Epinor. Nå vil hun gjøre en lignende diabetesstudie på Sri Lanka.

- Der har man aldri hatt slike undersøkelser, og de har en helt annen livsstil og matkultur enn Norge. Det vil bli et interessant prosjekt, avslutter Josepha Joseph, som fra tidligere har master i sykepleie og har arbeidet som lektor og leder for sykepleieutdanningen ved Eastern University, Sri Lanka.

 

Les mer om forskerskolen EPINOR

Les mer om Tromsøundersøkelsen

Doktorgradsavhandlingen finner du her

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 02.03.11 15:04 Oppdatert: 30.07.15 13:41