– Vi har en professor i magen

Over 50 kvinner ved UiT har det som skal til for å rykke opp til professor- eller dosentstilling i nær framtid. Nå vil ledelsen motivere dem til å nå målet innen 2013.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 08.02.11 10:19 Oppdatert: 08.02.11 10:40

Odd Arne Paulsen_Olaug Lian.jpg (Bredde: 180px)
Olaug Lian og Odd Arne Paulsen på Kick-off for kvinne-opprykksprosjektet til Universitetet i Tromsø. Foto: Randi M. Solhaug

Universitetet i Tromsø (UiT) ønsker flere kvalifiserte kvinner i professor- og dosentstillinger, og mandag 7. februar var det kick off for et prosjekt som skal motivere flere kvinner til opprykk til professor- og dosentstillinger.

Over 50 kvinner deltar i prosjektet og disse er valgt ut fordi instituttlederne deres mener de ikke er langt unna opprykk til professor eller dosent.

I dag er knapt 25 prosent av alle professorer kvinner. Innen 2013 skal det være minst 30 prosent, ifølge universitetets strategiplan.

– Vi er egentlig bare ni stillinger fra å klare det, sier prorektor for forskning og utdanning, Curt Rice.

Satser på personlig opprykk

Det er to måter å få flere kvinner i slike toppstillinger. Det ene er å rekruttere utenfra, det andre er ved hjelp av personlig opprykk. Det er sistnevnte UiT nå vil fokusere på.

41,3 prosent av alle førstestillinger er i dag besatt av kvinner. Mange forblir i disse stillingene lengre enn menn, selv om de kunne ha søkt om opprykk til professor eller dosent for lenge siden. Det kan være fordi kvinner vil være helt sikre på at de ikke får avslag på sin søknad:

– Mens menn gjerne bare trenger å være 70 prosent sikker på at de har det som trengs for opprykk, så venter kvinner til de er over 100 prosent sikker, sier Curt Rice.

– Dette er ingen nedvurdering av kvinner i førstestillinger, men i den grad de ønsker det så skal alle ha anledning til å søke seg videre. I mars skal de levere sitt arbeid til en prøveevaluering. Da vil de få svar på hvor de ligger an i løypa. Noen får kanskje positivt svar og kan søke opprykk allerede i september i år. De som ikke kan søke i år, får vite hva de mangler og kan jobbe mer målrettet med det. De vil også få tilbud om akademisk skrivekurs og kurs i søknadsskriving, sier personal- og organisasjonsdirektør, Odd Arne Paulsen.

– Kjernen i dette prosjektet er den enkeltes bidrag og deltakelse, sier Rice.

Har gått verden rundt

– Vi er her fordi vi har en professor i magen, sier førsteamanuensis Olaug Lian ved Institutt for samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Om jeg har tro på dette prosjektet? Ja, det er riktignok en del som skal klaffe. Kan hende er det en lang vei dit. Universitetet har jo tidligere hatt prosjekter for å få kvinner i toppstillinger, for eksempel mentorprosjektet. Tilbakemeldinger jeg har hørt fra de som var med den gang, var at det tok veldig mye av deres tid. Mentorprosjektet kom jo i tillegg til alle andre plikter og arbeid som skulle gjøres. Så hvis dette nye prosjektet skal lykkes må det nok styres med jernvilje av de som er med, tror Lian.

Kvinne-opprykksprosjektet ved UiT er en del av arbeidet med å skape mer likestilling i akademia.

Universitetet i Tromsø har fått mye oppmerksomhet etter at universitetet i fjor var det første i Europa til å følge EUs nye anbefalinger for likestilling i akademia.

Saken har vakt oppsikt verden rundt og er blant annet omtalt i The Lancet og i Nature.

Kvinner vinner

Flere kvinner tar høyere utdanning nå enn noen gang tidligere både i Norge og i andre land, og de gjør det bra. Mye tyder på at kvinner vinner fram på arbeidsmarkedet.

I USA omtales for eksempel ”The Great recession” (om de økonomiske nedgangstidene) av mange nå som ”The Great HE-cession”.  Det er fordi det er amerikanske menn som i størst grad har fått merke arbeidsledigheten ettersom det er de som jobber i industrien.

I et klipp på TED.com snakker den amerikanske journalisten Hanna Rosin blant annet om hvorfor hun har kalt sin siste bok ”The End of Men”.

Unge, barnløse og single kvinner tjener nå bedre enn sine mannlige kolleger. Det er fordi den nye økonomien vi lever i nå passer svært bra for kvinner, hevder hun.

 

Kick-off for kvinne-opprykksprosjektet til Universitetet i Tromsø. Foto: Randi M. Solhaug

Kvinne opprykk.jpg (Bredde: 560px)

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 08.02.11 10:19 Oppdatert: 08.02.11 10:40