Leter etter kvinner

UiT skal opprette letekomiteer som skal finne kvalifiserte kvinner til professorstillinger og oppfordre dem til å søke.

 

Sojtaric, Maja
Publisert: 19.10.10 09:28 Oppdatert: 19.10.10 09:41

Leter etter kvinner.jpg (Bredde: 560px)
Ved utlysning av professorstillinger skal Universitetet i Tromsø aktivt lete etter kvinnelige søkere. Illustrasjon: Colourbox/Maja Sojtaric.

UiT er det første universitetet i Europa som implementerer EUs nye anbefalinger for likestilling i akademia. genSET heter EU-prosjektet som kommer med anbefalingene som skal gjøre det enklere for høyere utdanningsinstitusjoner å få flere kvinner i toppstillinger.

Som et ledd i denne prosessen skal UiT ut på letetokter etter godt kvalifiserte kvinnelige søkere til professorstillinger.

– Vi har ikke lov å øremerke stillinger for kvinner, men Universitetsstyret vedtok at man vil i forbindelse med utlysninger utnevne letekomiteer som aktivt vil lete etter kvinnelige søkere, sier prorektor for forskning og utvikling  Curt Rice.

Rice var også en del av genSETs "Science Leaders Panel".

Balanserer søkermassen

Universitetsstyret mener at en slik leteaksjon vil føre til en mer balansert søkermasse til toppstillingene. Det vil ikke lenger være akseptabelt at søkermassen inneholder under 40 prosent kvinner.

– Vi tror dette vil oppmuntre våre avdelinger til å benytte seg av bredere jobbeskrivelser og mye mer aktivt oppsøke kvalifiserte kvinnelige kandidater, sier Rice.

Universitetsstyret har som mål å ha 30 prosent kvinner i vitenskapelige toppstillinger, altså professor og dosentstillinger, innen 2013.

Forblir i førstestillinger
I dag er 23 prosent av alle toppstillinger besatt av kvinner. Imidlertid er det 41,3 prosent kvinner i førstestillinger, og mange kvinner forblir i disse stillingene lengre enn menn.

Det er to måter man kan bli professor i Norge. Den ene er gjennom utlyste stillinger og den andre gjennom førstestillinger: man søker om personlig opprykk fra førsteamanuensis til professor.

– Det er en klar kjønnsforskjell på dette området: Menn søker med engang de tror at de har en opprykkssjanse, mens kvinner venter til de er helt sikre. Så kvinner bruker lengre tid i førstestillinger, sier Curt Rice.

For å bedre på dette vil universitetet innføre evalueringsprosesser som skal simulere opprykk slik at kvinnelige kandidater til toppstillinger blir mer sikre på sine kvalifikasjoner før de søker.

 

Sojtaric, Maja
Publisert: 19.10.10 09:28 Oppdatert: 19.10.10 09:41