Tromsøværingen blir tjukkere

Tidlige resultater fra den siste befolkningsundersøkelsen i Tromsø viser at tromsøværingen blir tjukkere.
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Hilde Annie Pettersen
Publisert: 26.03.09 12:40 Oppdatert: 30.07.15 13:33

 Anne Elise Eggen_Åge Andersen

Anne Elise Eggen overrakte blomster til Åge Andersen som i desember i fjor var deltager 12.000 i Tromsøundersøkelsen. Foto: Maja Sojtaric

- Tromsøundersøkelsen gir mulighet for å studere befolkningens helsetilstand. Over 50 prosjekter om hjerte/kar, beinskjørhet, diabetes, overvekt og lungesykdommer har vært del av undersøkelsen, forteller forsker og prosjektleder Anne Elise Eggen.

 

Flere overvektige og færre røykere
I den siste Tromsøundersøkelsen har man sett på utviklingen av BMI, (eller kroppsmasseindeks) som er en formel som indikerer om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt. Her tyder funnene på at Tromsøs befolkning stadig får høyere BMI (blir tjukkere), mens utviklingen av kolesterol og blodtrykk ikke går opp.

- Dette kan forklares med at stadig flere bruker blodtrykkssenkende medisin og medisin som senker kolesterolen, sier Eggen.

- Fra den første Tromsøundersøkelsen i 1974 og fram til den sjette undersøkelsen i 2008, kan det se ut som det har vært en dramatisk nedgang i antall røykere. Særlig blant menn og de unge er det en stor nedgang, sier Eggen om de første forløpige resultatene.

13 000 har vært med
Tromsundersøkelsen har i seks runder og med 6-7 års mellomrom samlet biologisk materiale og data over befolkningens psykiske og fysiske helse, legemiddelbruk, forbruk av helsetjenester og trygdeytelser, sosiale forhold og livsstil, noe som gir muligheter for langtidsstudier av livsløp og utvikling av helseforhold over tid.

Den sjette Tromsøundersøkelsen (Tromsø 6) startet 1. oktober 2007 og ble avsluttet i desember 2008. Forskerne har samlet informasjon fra spørreskjemaer, blod/urinprøver, målinger og kliniske undersøkelser (som lungefunksjon, beintetthet, øyebunnsfotografering og ultralyd av hjerte og halspulsåre). Nesten 13000 innbyggere i Tromsø har deltatt i denne undersøkelsen.

Helseforskningskonferanse
Flere interesserte hørte Anne Lise Eggen, forsker og prosjektleder, presentere de første resultatene fra den store befolkningsundersøkelsen i Tromsø. Resultatene ble presentert på Helseforskningskoferansen somarrangeres ved Universitetet i Tromsø 25. og 26. mars.
150 forskningsprosjekter innen medisin og helse presenteres gjennom foredrag og posters. Det skal deles ut 3 forskningspriser og statssekretærer fra to departementer kommer for å få med seg det siste innen nordnorsk helseforskning. Konferansen er for alle med interesse for temaet

Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Hilde Annie Pettersen
Publisert: 26.03.09 12:40 Oppdatert: 30.07.15 13:33
Vi anbefaler