Pris for å hjelpe barn og familier

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø har fått pris for sitt arbeid innen veiledning av atferdsvansker, ADHD og lignende diagnosegrupper.  

BUP ansatte er fornøyde med å tilby De Utrolige Årene
Maja Myrvang (t.h) og Ingun Wilsgård ved BUP Tromsø er stolte over å ha mottatt pris for "Årets De Utrolige Årene organsiasjon". Foto: Mariann S. Karlsen / UiT
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.06.24 09:00 Oppdatert: 25.06.24 10:20
Helse og velferd Om UiT

Det var under årets Barn og unge kongress i Bergen i april at De Utrolige Årene (DUÅ) delte ut priser. BUP ved UNN mottok pris for «Årets De Utrolige Årene organisasjon» for sitt arbeid. Heldigvis var BUP representert ved kongressen, der BUP-ansatt Hilde Kristin Rydningen kunne ta imot pris og honnør. Prisen er nå vel hjemme i Tromsø.

Universiteteslærerne Hilde Mortensen (f.v) og Janne Evertsen, samt implementeringsleder Bjørn Brunborg fra De Utrolige Årene har overrrakt BUP ved Hilde Kristin Rydningen prisen for årets DUÅ organisasjon. Foto: Christina Hauge RKBU Vest, NORCE

– Vi ble så overrasket da vi fikk vite at vi hadde mottatt prisen. Det er artig med en utmerkelse. Vi har ansatte hos oss som har holdt på med De Utrolige Årene helt siden oppstart, så da er det ekstra artig å bli lagt merke til og bli sett, sier DUÅ-gruppeleder Ingun Wilsgård.

Leder ved BUP Tromsø, Maja Myrvang mener De Utrolig Årene er et viktig og unikt tilbud for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

– Vi er veldig stolte av dette tilbudet og vi får gode tilbakemeldinger fra de som deltar. Vi ser at terapeutene strekker seg langt for at dette skal fungere godt. Det at vi kan gi et så stødig tilbud til så mange familier samtidig gjør også at det er både en god og effektiv måte å tilby et tiltak på. Det er også en inspirasjon for andre tilbud vi har, sier Myrvang.

Fornøyde deltakere

Wilsgård er gruppeleder og sammen med teamet tar hun imot inntil 24 familier per år. Et av tilbudene er rettet mot barn 4-8 år med foreldre og en ren foreldregruppe for de som har barn mellom 8 og 12 år. 

De Utrolige Årene er det eneste gruppetilbudet for barn i BUP. Foto: Mariann S. Karlsen / UiT

Det krever mange ressurser å drive disse programmene, men vi er veldig stolt av å jobbe med et tilbud som har så høy fornøydhet. Vi følger familiene veldig lenge og ser at behandlingen har vært til hjelp.

Mange av familiene har det vanskelig, både med utfordrende samspill i familien og negativ atferd hos barnet som fører til at hverdagssituasjonene blir konfliktfylte.

– Her jobber vi med å bygge relasjoner gjennom lek, jobbe med regelmessighet og støtte opp om de ferdighetene barna har. Noe av det viktigste foreldrene jobber med er å legge merke til hva de vil se mer av hos barnet, fremfor hva de vil se mindre av. I tillegg hvordan de kan gi ros, anerkjennelse og effektive beskjeder. Foreldrene lærer nye måter å hjelpe barnet sitt i å styrke og utvikle sine ferdigheter, og de jobber med hvordan de kan grensesette på en positiv måte, sier Wilsgård.

Selv om tilbudet ikke retter seg mot spesielle diagnoser jobber klinikken nå med å med å implementere tilleggsmateriell for ADHD-vansker. Det har lenge vært ønskelig å gjøre tilbudet mer ADHD vennlig, da mange av familiene som ønsker DUÅ har barn med ADHD. Nasjonale retningslinjer anbefaler bruk av foreldretreningsprogrammer som DUÅ og Wilsgård opplyser at 1/3 av henvisningene til BUP kommer med spørsmål om utredning for ADHD.

Får hjelp i grupper

På BUP er det et eget rom som brukes til nettopp barnegruppene. Rommet er fargerikt, inneholder leker og muligheter for spill og samhandling.

– Dette er det eneste tilbudet der små barn får behandling sammen med andre barn. Det går fint. Det er veldig lett for at det blir problemfokusert, her fokuserer vi på styrker og ressurser, sier Wilsgård.

BUP Tromsø var avgjørende for oppstarten av De Utrolige Årene

Universitetslektor Oddbjørn Løndal ved RKBU Nord forteller at BUP Tromsø og BUP Trondheim var avgjørende og viktige de første årene med De Utrolige Årene i Norge.

– Både i den begynnende implementeringen og i forskningen som ble gjort på de kliniske DUÅ-gruppene var BUP-ene viktige. Dette arbeidet ble grunnlaget for en påfølgende bred spredning av programmene i Norge. Mange i DUÅs faglige grunnstamme jobbet tidligere i BUP Tromsø og BUP Trondheim. Senere har BUP Tromsø hovedsakelig vært viktige for befolkningen i sin region, via å levere et stabilt og godt DUÅ-tilbud både til foreldre og barn gjennom alle disse årene, sier Løndal.

De Utrolige Årene har programmer som passer til alle ansatte i tjenester for barn og unge, både i første- og andrelinje. Målet med De Utrolige Årenes programmer er å fremme trygt og godt foreldreskap, fremme gode leke- og læringsmiljø, styrke barns sosiale ferdigheter, følelsesmessige ferdigheter og å fremme selvregulering. 

– Alle som jobber med barn og foreldre vil kunne ta opplæring i programmer fra DUÅs programserie, og bidra med forskningsbaserte tilbud til sin målgruppe. DUÅ har en bred portefølje og har spesifikke tiltak både som universalforebygging, indikert forebygging og behandling. Det vil si kursing i klasse-/gruppeledelse for personalgrupper i skole, SFO og barnehage, barnegrupper for barn i skole, SFO og barnehage, foreldreveiledning på alle ovennevnte nivåer (0-12 år) og barnegrupper som indikert forebygging og behandling, opplyser Løndal.

Begrunnelsen for prisen:

«Organisasjonen har hatt DUÅ-tiltak i sin portefølje i svært mange år. De var tidlig ute med sertifiserte gruppeledere innen flere DUÅ-program og har vært sentral i datainnsamlingen til forskning på programserien i Norge. Organisasjonen har over tid tilbudt både DUÅ ­foreldreveiledning og DUÅ-barnegrupper, og har gjentatte ganger bidratt i pilotering av nye DUÅ­ tiltak for nye målgrupper. Gjennom årene har organisasjonen avgitt erfarne gruppeledere både til kommunale tjenester og til utdanningsorganisasjoner, men har kontinuerlig prioritert å utdanne nye gruppeledere for å opprettholde DUÅ-tilbudene. Akkurat nå venter BUP-en på å lære opp nye gruppeledere for DUÅs kliniske barnegrupper og nye gruppeledere innen DUÅs ADHD-tilrettelegging. BUP-en var vertskap for den aller første DUÅ-gruppen i Norge og er den eneste som har tilbudt DUÅ-grupper siden 1999, - i hele 25 år. Vi gratulerer BUP-Tromsø som årets De Utrolige Årene-organisasjon 2024»

Prisen var undertegnet av De Utrolige Årenes lederteam: Bjørn Brunborg, RKBU Vest, Siri Gammelsæter, RKBU Midt-Norge, Inger Hodne, RBUP Øst og Sør, Oddbjørn Løndal, RKBU Nord. De Utrolige Årene delte også ut pris til årets ildsjel, den gikk til Linda Asphaug for hennes arbeid i Øygarden.

De Utrolige Årene

De Utrolige Årene (DUÅ) er en av de best dokumenterte programseriene i Norge for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. De Utrolige Årene blir 25 år i Norge i år og BUP i Tromsø har drevet foreldreveiledning og barnegrupper helt siden oppstart. 

DUÅ har programmer rettet mot både foreldre, barn og ansatte i barnehage/ SFO og skole. DUÅ leveres i samarbeid av de regionale kunnskapssentrne for barn og unge: RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør og tilbys over hele Norge.

Om De Utrolige Årene: https://dua.uit.no/om


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler