Kurset kommende forskningsgründere

Gjennom flere EU-programmer kan yngre forskere ta ulike kurs for å bli forberedt på en karriere etter endt utdanning. Denne uka lærte stipendiater og postdoktorer fra hele Europa hvordan de kan ta sine første steg mot å bli entreprenører.

En gruppe mennesker på en plen.
Deltakerne på entreprenørkurs for yngre forskere som ble holdt på UiT i juni. De kom fra seks EUGLOH-universiteter. Foto: Kim Bredesen / UiT.
Portrettbilde av Bredesen, Kim
Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Publisert: 07.06.24 12:52 Oppdatert: 17.06.24 13:48
Internasjonalt samarbeid UiT Talent Økonomi

Kursdeltakere fra LMU i München, Lunds universitet, Universitetet i Alcalá, Universitetet i Porto og Universitetet i Szeged var alle på et intensivkurs som ble holdt på UiT i Tromsø fra 3. til 7. juni.

Det skjedde i regi av UiTs High North Academy, som tilbyr en rekke kurs til stipendiater og postdoktorer, hvor også Universitetet i Porto bidro som medarrangør.

Ifølge førsteamanuensis Yajie Liu ved Norges fiskerihøgskole, som var primus motor bak kurset, er mange yngre forskere ikke bevisste mulighetene de har til å bygge egen gründervirksomhet.

– Det finnes et stort potensial i å øve opp stipendiater i å tenke som entreprenører, og legge til rette for at yngre forskere kan overføre kunnskap og teknologi fra forskning til industri og næringsliv, noe som fremmer innovasjon og praktisk anvendelse av forskning, sier Liu.

Studenter har ulik bakgrunn, interesser, perspektiver og ideer. Dette kan være en viktig ressurs når man deltar i forsterkende nettverksbygging og lagarbeid, spesielt i EU.

Personer som sitter rundt et bord.
Prosjektgruppe som jobbet med temaet kvinner og graviditet: Paloma Rodríguez Martínez (t.v.), Milena Samolovic, Kristine Amundsen og Sandra Aulia Mardikasari. Foto: Kim Bredesen/UiT.

Europeisk nettverksbygging

Kurset er knyttet til EU-prosjektene DocEnhance og DocTalent4EU, hvor det legges til rette for kompetanseheving for stipendiater innen digitalisering, kommunikasjon og samarbeid. Kurset ble også finansiert med midler fra den europeiske universitetsalliansen EUGLOH. Liu mener det er viktig å prioritere tilknytningen til andre europeiske fagmiljøer.

– Studenter har ulik bakgrunn og forskjellige interesser, perspektiver og ideer. Dette er en viktig ressurs når man deltar i forsterkende nettverksbygging og lagarbeid, spesielt i EU. UiTs stipendiater kan vinne mye på å delta i internasjonalt samarbeid og ved å bli eksponert for forskjellige systemer og forretningsmodeller, sier Liu.

EUGLOH

  • Er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon.
  • Alliansen støtter opp under tverrfaglige aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer, som også spenner utenfor den medisinske sektoren.
  • EUGLOH dekker utgifter til reise og opphold for egne studenter og ansatte som ønsker å delta fysisk på kurs, workshoper, sommerskoler, seminarer og konferanser ved andre partneruniversiteter.

Fellesskap og ny kunnskap

Kursdeltakerne var stipendiater og postdoktorer med bakgrunn fra samfunnsvitenskap, humanistiske fag og STEM-fag (vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk). Under kurset ble deltakerne utfordret til å utvide sin tverrfaglige komfortsone og utvikle kreative ferdigheter på et faglig plan.

Blant foredragsholderne var Norinnova og UiTs studentgründere Johan Armstrong Støver og Mats Kåre Vold som samme dag da kurset ble avsluttet kom på andreplass under NM for studentbedrifter.

Kursdeltakerne har hatt diskusjoner og løst utfordringer og oppgaver i små grupper for å oppleve hvordan entreprenører bygger opp prosjekter. I en slik prosess har fem grupper utviklet strategier, modeller og konsepter til gründervirksomhet som de til sist har presentert i form av en salgspresentasjon, eller «pitch», for kurslederne og en sensor fra Norinnova.

Personer som sitter rundt et bord.
Prosjektgruppe som jobbet med nye konsepter for programvare: Akhmad Sofyan (t.v.), Muhammad Iqbal, Juvenal Andrade de Carvalho og Rogério Lopes. Foto: Foto: Kim Bredesen/UiT.

– Dette kurset har vært fantastisk nyttig, og ikke bare fra et akademisk perspektiv. Fellesskapet vi utvikler gjennom kurset er viktig. Kunnskapen vi har tilegnet oss her, kan vi ikke bare ta i bruk i vår forskning, men også i våre daglige liv, sier Juvenal Andrade de Carvalho, fra Universitetet i Porto.

Han var med i en gruppe som utviklet et konsept for programvare som kan teste sikkerheten i annen programvare. En annen som var med i samme gruppe var Akhmad Sofyan, fra Universitetet i Szeged. Han forteller at han hadde god nytte av undervisningen og lagarbeidet han deltok i.

– Etter at jeg har fulgt dette kurset, har jeg fått mye kunnskap, spesielt om forretningsutvikling. Når jeg kommer tilbake til mitt land, vil jeg forsøke å ta i bruk denne entreprenørkunnskapen, konkluderer han.


Kortnytt fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Seksjon for internasjonalt samarbeid, Handelshøgskolen ved UiT
Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler