Senter etablert for å styrke arktiske universitetsallianser

Arctic Five er nå offisielt etablert som et regionalt senter for UArctic. Det skal bidra til å styrke forskning og utdanning i nordområdene. 

Personer ved et bord håndhilser med to personer stående i bakgrunnen.
Dag Avango, direktør for Arctic Five og Lars Kullerud, president for UArctic signerer intensjonsavtale. I bakgrunnen Dag Rune Olsen, rektor ved UiT og Soili Nysten-Haarala, viserektor ved Universitetet i Lappland. Foto: Staffan Westerlund / Luleå tekniska universitet
Portrettbilde av Bredesen, Kim
Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Publisert: 03.06.24 21:43 Oppdatert: 04.06.24 08:18
Arktis Internasjonalt samarbeid

En intensjonssavtale mellom de to organisasjonene ble signert av Dag Avango, direktør for Arctic Five, og Lars Kullerud, president for UArctic, under årsmøtet til UArctic Assembly i 2024 i Bodø. Den bidrar til at nordiske universiteter enda mer effektivt kan koordinere aktiviteter med internasjonale fagmiljøer og dele ressurser og infrastruktur.

Arctic Five utgjør det mest omfattende forsknings- og utdanningsnettverket i den nordiske delen av Arktis, med over 10 000 forskere og 90 000 studenter. Et viktig mål for partnerskapet er å lede an i arktiske spørsmål. Sammen danner de fem partneruniversitetene en allianse som vil fremme og dele kunnskap, utdanning og innovasjon for å utvikle regionen og bygge et bærekraftig Arktis.

Universitetsalliansen Arctic Five

  • UiT Norges arktiske universitet
  • Luleå tekniska universitet (Sverige)
  • Umeå universitet (Sverige)
  • Universitetet i Oulu (Finland)
  • Universitetet i Lapland (Finland)

UArctic

  • Et internasjonalt nettverk av universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som legger til rette for utdanning og forskning med relevans for nordområdene.
  • Har medlemmer i to kategorier, institusjoner i Arktis som er i Europa og Nord-Amerika, men også institusjoner, som befinner seg utenfor Arktis, på flere kontinenter.

Strategisk skritt med flere fordeler

– Ved også å etablere Arctic Five som et regionalt senter for UArctic, vil vi styrke vårt nettverk og vår rekkevidde i det fennoskandiske Arktis, og dermed utvikle forskning og utdanning i regionen, sier Dag Avango.

Ved å bli et regionalt senter for UArctic vil vi forsterke vårt internasjonale nettverk, sier Avango.

Intensjonsavtalen skisserer et omfattende rammeverk for samarbeid som legger vekt på gjensidig støtte, deling av ressurser og tilrettelegging av aktiviteter som møter målene til både Arctic Five og UArctic.

Denne etableringen forsterker ikke bare Arctic Fives rolle i regionen, men er også i tråd med UArctics oppdrag om å bygge og styrke kollektive ressurser og infrastruktur. Ifølge Avango er dette et strategisk skritt mot en mer integrert og effektiv tilnærming til arktisk utdanning og forskning. Dette mener han vil bli en fordel for både et internasjonalt akademisk felleskap og på et bredere plan, den arktiske regionen. 

– Ved å bli et regionalt senter for UArctic vil vi forsterke vårt internasjonale nettverk. Vi kan bidra til UArctic med vårt sterke forhold til EU, sier Dag Avango.


Kortnytt fra Seksjon for internasjonalt samarbeid
Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler