Fullsatt sal på UD og UiTs konferanse om nordområdepolitikk

Responskonferansen ble fire intenst engasjerende timer om nordområdepolitikk i en fullsatt sal. Både politikere, forskere, beslutningstakere og publikum bidro.  

Utenriksminister Espen Barth Eide åpner konferansen, der han ønsket innspill til en ny nordområdepolitikk.
Utenriksminister Espen Barth Eide åpner konferansen, der han ønsket innspill til en ny nordområdepolitikk. Foto: Jakob Bjørvig Henriksen
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.05.24 09:45 Oppdatert: 15.05.24 11:34
Historie Om UiT Samfunn og demokrati

Aud 2 på UiT i Tromsø var fylt til randen av publikum da UiT arrangerte Responskonferansen i samarbeid med Utenriksdepartementet.

UD ønsket med konferansen innspill til en ny nordområdepolitikk.

– Jeg har enorm tro på Nord-Norge. Vi skal tenke på Nord-Norge som en tilflyttingsregion som vil vokse, sa utenriksminister Espen Barth Eide da han innledet til konferansen.

Han trakk de store linjene om nordområdepolitikken og om vårt forhold til vår nabo i øst opp gjennom tidene, og ønsket seg innspill til en nordområdepolitikk som tar innover seg den nye virkeligheten etter Russlands invasjon av Ukraina.

Det ble en dag full av kunnskapsdeling, innspill, refleksjoner, samtaler og spørsmål om forskning, sikkerhet, geopolitikk og samarbeid i nordområdene.

Aktører og eksperter både fra UiT og mange andre institusjoner bidro, blant annet Norsk Polarinstitutt, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Fridtjof Nansens Institutt og Hæren.

Konferanseprogrammet var tettpakket og delt i tre hoveddeler:

  • Arktis møter verden – hva nå?
  • Russland i en ny arktisk sikkerhetspolitisk kontekst
  • Samarbeid i nord – militært og sivilt 
Kari Aga Myklebost i samtale på konferansen.
Kari Aga Myklebost. Foto: Jakob Bjørvik Henriksen

Ustabilt Russland

Kari Aga Myklebost, UiTs professor i historie med Russland som ekspertområde, fortalte i egen post på programmet om hvordan Russland og vårt forhold til det har endret seg.

– Russland har forandret seg enormt de siste årene, sa Myklebost.

Hun beskrev et Russland preget av ustabilitet på alle plan; fra sentralmakt med utskiftninger og uro rundt Putins regjering og eliten, til regionene, som er preget av mangel på arbeidskraft og økt vold og brutalisering.

Professor Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhet og geopolitikk ved UiT, deltok i et panel omforsvarssamarbeid.

– Nordområdene er kjernen for Norges sikkerhet. Men vi mangler kritisk infrastruktur og befolkning. Vi er i frontlinja, og det må vi forberede oss på, sa Gjørv.

Mot slutten av dagen var det åpnet for innspill og spørsmål fra både salen og digitalt, og ministeren måttte si hva han tenker blant annet om atom-ubåter i nordnorske farvann, atomvåpen og fredsarbeid mot Russland. 


Kortnytt fra Universitetsledelsen, Rektors stab, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Institutt for samfunnsvitenskap
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler