Utlysning seminarleder ISV høsten 2024. Søknadsfrist 10. mai 2024.

Institutt for samfunnsvitenskap lyser ut flere stillinger som seminarledere for høstsemesteret 2024. 

Bli seminarleder!
Bli seminarleder! Foto: FOTO: GABBY BALDROCCO/MOSTPHOTOS
Portrettbilde av Dalsbø, Elisabeth Thørring
Dalsbø, Elisabeth Thørring elisabeth.t.dalsbo@uit.no Koordinator team utdanning
Publisert: 23.04.24 15:38 Oppdatert: 02.05.24 14:33
Geopolitikk Samfunn og demokrati Studentliv / Studier

Vi lyser ut stillinger som seminarledere for høstsemesteret 2024. Stillingen som seminarleder innebærer å organisere og lede seminarer samt legge til rette for faglige diskusjoner, strukturere studentpresentasjoner og rette oppgaver. Arbeidet innebærer bruk av både Campus og digitale plattformer. Seminarledere får lønn for seminarundervisning, forberedelse til seminarer og oppgaveretting. Seminarleder kan ta alle seminargruppene i ett emne eller det kan deles opp på flere seminarledere. Det er også mulig å være seminarleder innenfor flere emner. 

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at man har gjennomført emnet (eller tilsvarende) tidligere med godt resultat. Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Erfaring som seminarleder eller underviser er en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsomfang og lønn
Stillingen lønnes etter statens regulativ for vitenskapelig assistent, som gir lønnstrinn 35 for masterstudenter og lønnstrinn 42 for studenter med avlagt mastergrad. Forberedelsene inkluderer møter, lesing av pensum, utforming av seminaropplegg i tråd med tema for tilhørende forelesninger og kommunikasjon med studenter mellom seminarene. For hver time undervisning inngår det 2 timer med forberedelse. I tillegg kan det komme retting av arbeidskrav. Omfanget på lesing, vurdering og tilbakemelding på arbeidskrav regnes til å være 1 time pr. arbeidskrav. Antall seminarledere per emne blir fordelt etter størrelsen på emnet/antall seminargrupper. 

Nye seminarledere skal gjennomføre kurs om pedagogisk opplæring i begynnelsen av semesteret. Kurset består av tema som gruppeledelse, praktisk utprøving av undervisningsledelse samt veiledning og tilbakemelding på oppgaver. Opplæringen er lønnet. Det avholdes også et felles evalueringsmøte midtveis i semesteret, hvor alle seminarledere blir innkalt.

Å arbeide som seminarleder er faglig lærerikt og pedagogisk utfordrende, noe som gir god ballast i arbeidet med faget. Instituttet oppfordrer alle som har interesse for emne til å søke.

 

Spørsmål om stillingene og søknad sendes til aisi@hjelp.uit.no innen 10. mai 2024

Se egen utlysning av seminarleder og/eller digital assistent i kvalitativ metode på bachelor og masternivå høsten 2024

SOS-1001 Individ og samfunn (20 stp.)
2 seminargrupper med 32 timer seminar per gruppe. Totalt 192 timer for alle tre seminargrupper inkludert forberedelse.
60 arbeidskrav á 1 time.

SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse (10 stp.)
2 seminargrupper med 6 timer seminar per gruppe. Totalt 36 timer for to seminargrupper inkludert forberedelse.
40 gruppeoppgaver á 1 time.

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode - kvantitativ metode
4 seminargrupper i kvantitativ med 14 timer seminar per gruppe. Totalt 168 timer for alle fire seminargruppene inkludert forberedelse.

SPL-1001 Plan, kultur og næring
2 seminargrupper a 6 dobbeltimer seminar per gruppe. Totalt 36 timer seminar inkludert forberedelser.

SPL-2001 Regional analyse med feltkurs
2 seminargrupper a 22 timer seminar per gruppe. Totalt 132 timer inkludert forberedelse.
Feltkurs: 3 heldager = 24 timer
Arbeidskrav: 27 timer

SPL-3010  Culture, Politics and Planning
1 seminargruppe med 10 timer undervisning. Totalt 30 timer inkludert forberedelse.

 
SPL-3014 Arctic Cities Field Course
Seminarledere for SPL 3014 skal ha en rolle som vertskap og tilrettelegger i oppstarten av feltarbeid i Tromsø, knyttet til at det store flertallet av studentene er internasjonale studenter. Omfanget beregnes til  ca 10 timer i uka i de tre første ukene av kurset, dvs i september, totalt 30 timer.

STV-1000 Politisk analyse
3 seminargrupper med 7 dobbelttimer seminar. Totalt 126 timer inkludert forberedelse. 100 arbeidskrav á 1 time.

STV-1001 Politisk teori: Historiske og aktuelle perspektiver
1 seminargruppe med 7 dobbelttimer seminar. Totalt 42 timer inkludert forberedelse. I tillegg vil det være aktuelt med retting av arbeidskrav.

STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner
2 seminargrupper a 14 timer seminar per gruppe. Totalt 82 timer inkludert forberedelse. 80 arbeidskrav á 1 time.

STV-1005  Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner
2 seminargrupper a 7 dobbeltimer. Totalt 84 timer inkluder forberedelse.
I tillegg kan det være aktuelt at seminarleder retter opptil 80 arbeidskrav a 1 time.

SOA-1001 Innføring i sosialantropologi
1 seminargrupper med 14 timer undervisning per gruppe. Totalt 42 timer.

 

 Spørsmål om stillingene og søknad sendes til aisi@hjelp.uit.no innen 10. mai 2024.

 

Vennlig hilsen,                                                          

Institutt for samfunnsvitenskap


Kortnytt fra Institutt for samfunnsvitenskap
Dalsbø, Elisabeth Thørring elisabeth.t.dalsbo@uit.no Koordinator team utdanning
Vi anbefaler