UiT med ny rapport om samisk folkehelse

Folkehelseutfordringene i den generelle norske befolkningen gjelder også for den samiske befolkningen. Samtidig rapporterer samer i noe større grad om psykiske plager og lavere livskvalitet sammenlignet med den øvrige befolkningen. 

Leder for Senter for samisk Helseforskning, Ann Ragnhild Broderstad
Leder for Senter for samisk Helseforskning, Ann Ragnhild Broderstad Foto: Stig Brøndbo
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no
Publisert: 07.03.24 08:07 Oppdatert: 07.03.24 08:21
Helse og velferd Om UiT

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet (FHI) og Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om folkehelse og levekår i samiske områder. Rapporten, som ble publisert torsdag, innlemmes som et helt nytt kapittel i Folkehelserapporten, som er FHIs oppsummering av kunnskap om helsetilstanden i Norge.

– Rapporten oppsummerer at helseutfordringene i den generelle norske befolkningen også finnes i den samiske befolkningen. Den peker også på nye funn, om blant annet samers opplevelse av livskvalitet. Rapporten gir ny og viktig innsikt om helseforhold for Norges urfolk, sier Liv Elin Torheim, avdelingsdirektør ved FHI. 

Blant annet viser rapporten at både kvinner og menn med samisk bakgrunn forteller om mer psykiske plager sammenlignet med ikke-samiske befolkninger. Ifølge tall fra Fylkeshelseundersøkelsene fra 2019 til 2022 ser vi at 18 prosent av samiske kvinner rapporterte om psykiske plager sammenlignet med 15 prosent blant kvinner i den øvrige befolkningen. Tilsvarende rapporterte 13 prosent av samiske menn om psykiske plager, sammenlignet med 11 prosent blant menn i den øvrige befolkningen. Tilsvarende trender gjenfinnes også fra SAMINOR-undersøkelsen.

– Historien for Norges urfolk er en historie om kolonisering, assimilering og tap av egen kultur og språk. Dette ble synliggjort med all tydelighet i rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen (stortinget.no). Psykiske plager følger i farvannet etter langvarig fornorskningspolitikk. Det er et viktig tema i den pågående befolkningsundersøkelsen SAMINOR 3, sier Ann Ragnhild Broderstad, faglig leder av Senter for samisk helseforskning og SAMINOR.

Du kan lese hele rapporten om Helse i den samiske befolkningen her.

Du kan lese hele pressemeldingen fra FHI og Senter for samisk helseforskning her.

Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskapelige fakultet
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no
Vi anbefaler