Overleverte ekspertrapport til helseministeren

UiT-professor ledet utredningsarbeid om det å bruke et helsetjenesteperspektiv eller et samfunnsperspektiv når man skal prioritere mellom ulike tiltak.

Fire personer poserer foran en vegg tapetsert med riksvåpenet.
UiT-professor Hans Olav Melberg til venstre på bildet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no
Publisert: 06.03.24 11:53 Oppdatert: 06.03.24 13:42
Helse og velferd Om UiT

En ekspertrapport om prioriteringer i helsevesenet ble i midten av februar overlevert helseministeren. Ekspertgruppa ble ledet av UiT-professor Hans Olav Melberg ved Institutt for Samfunnsmedisin. Spørsmålet var om man skulle bruke et helsetjenesteperspektiv eller et samfunnsperspektiv når man prioriterer mellom ulike tiltak.

Totalt hadde helseminister Ingvild Kjerkol satt ned tre ulike ekspertgrupper som skulle vurdere ulike prioriteringsvurderinger i helse- og omsorgstjenesten.

Du kan lese mer om ekspertgruppenes rapporter her.


Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no
Vi anbefaler