Styrker ungdom i Arktis sin stemme

Et nytt EU-støttet prosjekt skal legge til rette for at ungdom får større mulighet til å påvirke politikken i nordområdene, spesielt innen miljøpolitikk. 

En gjeng med mennesker
Konsortieteamet som var til stede på prosjektets oppstartsmøte holdt på WWF Sverige i Stockholm (27.–29. februar). Foto: WWF Sverige
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 05.03.24 14:56 Oppdatert: 05.03.24 17:14
Arktis Om UiT Samfunn og demokrati

Prosjektet Youth Together for Arctic Futures ble lansert under Arctic Frontiers 30. januar i år. Formålet er å hjelpe ungdom til i fellesskap å finne nye ideer og omsette dem til handling, og stimulere til utveksling mellom Arktis og resten av Europa. Både UiT og APECS er partnere i prosjektet.  

– Det er et svært aktuelt prosjekt for UiT med lokale samarbeidspartnere. Det har fokus på ungdom, miljø og ungdomsengasjement i politikken, sier Sarah Marie Strand som er koordinator i prosjektet, både for UiT og i sin rolle som direktør for APECS.

Prosjektet har en varighet på fire år og et budsjett på 2,5 millioner euro. Mange av partnerne er basert i eller knyttet til Norge, og Tromsø kommune er også partner.

– Det forventes synergier med en rekke initiativer, inkludert Tromsø som europeisk ungdomshovedstad 2026, forteller Strand.

Les gjerne flere saker om prosjektet: 

Youth Together for Arctic Futures (EU)

Youth Together for Arctic Futures (WWF)

The Saami Council is underway with the new youth project "Youth Together for Arctic Futures" (Samerådet)

Partnere i Youth Together for Arctic Futures:

 • WWF Global Arctic Programme (prosjektleder)
 • Saami Council
 • European Youth Parliament
 • Arctic Youth Network
 • APECS
 • UiT
 • Tromsø municipality
 • Arctic Mayors' Forum

Tilknyttede partnere:

 • Arctic Frontiers
 • Norwegian Chairship of the Arctic Council
 • WWF Greenland 


Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler