Samler inn blod fra brystkreftpasienter til bruk i UiT-forskning

UiT-forskere får nå mulighet til å drive forskning på brystkreftpasienter ved UNN, gjennom UNNs forskningsbiobank.

UNN Generell kreftforskningsbiobank (UGKFB)
UNN Generell kreftforskningsbiobank (UGKFB) Foto: UNN Generell kreftforskningsbiobank (UGKFB)
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no
Publisert: 05.03.24 12:57 Oppdatert: 05.03.24 15:11
Helse og velferd Om UiT

- I første omgang er det blodprøver som samles inn, men snart vil innsamlingen bli utvidet med vev, forteller kvalitetskoordinator May Iren Aune og patolog Hanne Halvorsen ved UNN Generell kreftforskningsbiobank (UGKFB). De håper kreftforskere ved UiT kjenner sin besøkelsestid, nå som biobankens prøvesamling utvides.

Siden innsamlingen startet i midten av januar, er det samlet prøver fra 20 brystkreftpasienter. Samtlige pasienter har gitt sitt samtykke til at det kan drives forskning på prøvene.

UNN Generell kreftforskningsbiobank ble opprettet i 2012, og samler inn blod og vev fra pasienter med kreft i lunge, prostata, hjerne og nå også bryst. Formålet med de innsamlede prøvene er å danne grunnlag for forskning som kan bidra til at kreftpasienter i fremtiden får bedre diagnostikk, behandling og oppfølging.

UNN Generell kreftforskningsbiobank er lokalisert på plan 7 i MH2-bygget på UiT.

Du kan lese mer om UNN Generell kreftforskningsbiobank her.  

Du når biobanken på følgende epostadresse: ForskningsbiobankUNN@unn.no

 


Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no
Vi anbefaler