Kick-off i POMP-prosjektet

Polar Ocean Mitigation Potential (POMP) hadde denne uka kick-off i København. Prosjektet skal undersøke hvordan klimaendringene påvirker polhavene og hva endringene har å si for opptaket av CO2. 

Sol og hav
POMP-prosjektet hadde denne uka kick-off. Foto: POMP
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 29.02.24 16:04 Oppdatert: 29.02.24 16:20
Arktis Hav Klima

Polhavene, som regulerer det globale klimasystemet, er blant økosystemene som er mest påvirket av klimaendringer. Dette har store konsekvenser for det unike polare biologiske mangfoldet og påvirker deres potensial til å redusere klimaendringer gjennom et betydelig opptak av atmosfærisk CO2.

Prosjektet Polar Ocean Mitigation Potential (POMP) har som mål å øke kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker det polare biologiske mangfoldet og kapasiteten disse habitatene har til å ta opp CO2, og med det redusere klimaendringene. I løpet av de neste fire årene vil de 16 partnerne i POMP adressere kunnskapshull i slike habitater og produsere resultater som vil ha en virkning for fremtidig forvaltning av Polhavet. 

Presenterte oppgaver og mål

Kickoff-møtet fant sted ved Danmarks Tekniske Universitet i København fra 27. til 29. februar, og samlet prosjektpartnerne for å diskutere de neste trinnene og organisere arbeidsflyten. Arbeidspakkelederne fikk muligheten til å organisere og strukturere planene sine og presentere oppgavene og målene for alle samarbeidspartnerne i prosjektet.

Møtet ble holdt sammen med søsterprosjektet SEAquester, begge finansiert av et Horizon Europe-tilskudd fra EU-kommisjonen.

UiT-professorene Marit Reigstad, Camilla Svensen, Raul Primicerio og Bodil Bluhm fra Institutt for arktisk og marin biologi bidrar til arbeidet med sin ekspertise innen arktisk marin økologi, biologisk mangfold og karbonkretsløp. De vil bli støttet av en prosjektfinansiert postdoktor og en UiT-støttet ph.d.-kandidat.


Kortnytt fra Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler