Svært fornøyd med fleksibelt lærerstudium i Harstad

Ferske tall fra Studiebarometeret viser at studentene ved det fleksible grunnskolelærerstudiet i Harstad er svært fornøyde.

Portrett Sæther
Kari-Anne Sæther er studieprogramleder på grunnskolelærerutdanningen. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 15.02.24 09:35 Oppdatert: 15.02.24 15:18
Pedagogikk Studentliv / Studier

Studiebarometeret er en undersøkelse utført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og resultatene legges fram i dag.

Dette er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til norske universiteter og høgskoler hver høst. I undersøkelsen blir studentene spurt om temaer som for eksempel studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, samt vurderingsformer – og alt rangeres på en skala fra 1 til 5 poeng.

Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Svært populært i Harstad

Med en overordnet tilfredshet på 4.7 poeng, er lærerstudiet i Harstad det nest mest populære studiet ved fakultetet som har ansvaret for lærerutdanningene ved UiT.

– Dette er veldig gledelig og viser at slike fleksible studiemodeller kan virke veldig godt, sier Kari-Anne Sæther, studieprogramleder ved grunnskolelærerutdanningen.

Som et ledd i å utdanne flere lærere til landsdelen, ble det høsten 2022 startet opp en ny og fleksibel form for lærerutdanning ved UiT.

Det er et fulltidsstudium, men studiemodellen kombinerer samlinger, digital undervisning, lokale arbeidsgrupper, individuelt arbeid og praksis, og er lagt opp slik at flere kan utdanne seg der de bor.

I samarbeid med kommunene Harstad, Senja og Narvik ble det lagt opp til opptak ett sted av gangen, med oppstart i Harstad i 2022, Finnsnes i 2023 og høsten 2024 starter utdanningen opp i Narvik.

Det er maks 30 studenter pr. kull og studentene går alle sine fem år der de blir tatt opp.

Nøkkelen til suksess

Sæther mener det ikke er tilfeldig at de får gode resultater.

– Noe av grunnen til at det fungerer, er at det er engasjerte faglærere som ønsker å utvikle undervisningen, vi gjør det sammen på tvers av fag og vi gjør det sammen med studentene, forklarer Sæther.

Hun forklarer at de også har jevnlige evalueringer hvor studentene involveres.

Denne studiemodellen er ny, og det er derfor viktig å jobbe grundig for å utvikle den.

– Da vi startet denne utdanningen så etablerte vi også et utviklingsprosjekt knyttet til det som heter studentaktiv læring for fleksible studier. Sammen med prosjektleder Stig Misund så jobber vi for å bygge en studiemodell som skal treffe de som ønsker et studium som gjør at de kan bli boende der de bor, forklarer Sæther.

Møtes jevnlig digitalt

– Jeg har ventet på at vi skulle få et slikt studium i Harstad. For de som er etablert og vil bo i Harstad, så er dette suverent, sier student Hege Kristiansen Bustos.

Portrett
Student Hege Kristiansen Bustos.Foto: Privat

Hun peker på at noe av suksessfaktoren er at studentene møtes jevnlig digitalt mellom de fysiske samlingene.

– Når man først går samlingsbasert, så er det viktig med de ukentlige møtepunktene. Det gjør at du som student får en kontinuitet i arbeidet. Da er den ukentlige zoom-undervisningen gull, da blir det ikke så lett å legge det bort, det blir en jevn driv, sier Bustos.

Hun trekker også frem fordelen av at det er lettere å jobbe litt ved siden mens man utdanner seg.

I tillegg til å være student sitter Bustos som studentrepresentant i arbeidsgruppen som jobber med å utvikle studiet videre. På tross av at det kan være krevende å studere et studium som hele tiden utvikles, så er det noen klare fordeler også.

– Jeg tror det er en kjempefordel for oss at det er et utviklingsprosjekt de holder på med, dette fører til at faglærerne snakker mer sammen enn vanlig – og dette gagner hele studiet, sier Bustos.

Samme modell brukes i Harstad, Finnsnes og snart Narvik

Studiet er et fulltidsstudium, men det er ikke lagt opp til så mange fysiske samlinger.

– Vi har tre samlinger på tre dager per semester, og da legger vi veldig vekt på at de skal være studentaktive, sier Sæther.

For at studentene skal føle seg som en del av et læringsfellesskap så er det lagt opp til digital undervisning hver uke mellom de fysiske samlingene.

– Det handler om at vi skal få litt driv i det faglige når de er førsteårsstudenter. Det er jo noe med å komme inn i studentrollen, utdanningen er jo lang, det er et langt løp de skal stå i, sier Sæther.

Studiemodellen som brukes i Harstad er også brukt på Finnsnes, og er den samme som skal brukes når utdanningen starter opp i Narvik til høsten.

Godt samarbeid

I tillegg til at det jobbes aktivt med å utvikle en god studiemodell, så legges det stor vekt på å ha et godt samarbeid med andre aktører.

– Vi har et veldig godt samarbeid med studiesenteret på Finnsnes og Senja og Harstad kommune, og vi satser på et like godt samarbeid med Narvik kommune når vi starter opp studiet der til høsten, sier Sæther.

Portrett Gjærum
Viserektor Rikke Gürgens Gjærum Foto: Tomas Rolland/UiT

Viserektor Rikke Gürgens Gjærum legger vekt på at dette er et godt eksempel – til etterfølgelse.

– Dette er et godt eksempel på et studium som er utviklet ut fra et lokalt og regionalt behov, i tett dialog med kommunene og skolene i nærheten. Disse studentene involveres raskt i lokalsamfunnet, de jobber ved de lokale skolene og får et praktisk grunnlag som gjør at lesing av pensum og skriving av oppgaver og eksamen går lettere, sier Gjærum.

Hun skryter av rektorene og lærerne som på den måten er med å utdanne de fremtidige lærerne.

– På den måten blir de en del av selve dannelsesprosessen, det er «learning by doing» og det fører til en lokal og stedsbevisst læring, sier Gjærum.

Her kan du søke på lærerstudiet i Narvik, søknadsfristen er 15. april.


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Vi anbefaler